Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У точці А темпи інфляції низькі, а рівень безробіття високий.

У точці А темпи інфляції низькі, а рівень безробіття високий. У точці S інфляція висока, а безработ-ца незначна. високий рівень безробіття і низьку інфляцію, точка В - низький рівень безробіття і високі темпи зростання цін. Оптимальний стан економіки, з точки зору політиків, - низькі темпи інфляції та незначний рівень безробіттю-тіци, однак історичні дані, узагальнені у вигляді кривої Філліпса, поки-викликають, що таке поєднання неможливо. Згідно П. Самуельсона і P. Солоу, політики стоять перед проблемою компромісного вибору між інфляцією та безробіттям, а крива Філліпса показує доступні їм варіанти. Сукупний попит, сукупна пропозиція і крива Філліпса Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції пропонує просте пояс-ня набору можливих результатів, що представляються кривої Філліпса.
Крива Філіпса показує комбінації інфляції і безробіття, які Возника-ють в короткостроковому періоді, коли зрушення кривої сукупного попиту переме-щают економіку вздовж короткострокової кривої сукупної пропозиції. Чим вище сукупний попит на товари і послуги, тим вище забезпечує економію-кой випуск продукції і загальний рівень цін (гл. 31). Закон Оукена стверджує, що високі показники випуску продукції означають зниження рівня безробіттю-тіци. Крім того, оскільки рівень цін попереднього року нам відомий, то чим вище рівень цін у поточному році, тим вищі темпи інфляції. Таким чином, збільшення сукупного попиту переміщує економіку вздовж кривої Філліпса до точки з більш низькою безробіттям і більш високою інфляцією.
Щоб побачити взаємодія різних частин ринкового механізму, рас-дивимося приклад. Для простоти розрахунків допустимо, що рівень цін (вимірюваний, 'наприклад, індексом споживчих цін) в 2000 р. дорівнює 100. На рис. 33.2 зображені два можливих в 2001 р. результату функціонування економіки. На графіку (а) представлений результат, отриманий з використанням моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції, на графіку (б) - ті ж резуль-тати, отримані з використанням кривої Філліпса. На графіку (а) малюнка представлені результати функціонування економі-ків 2000
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "У точці А темпи інфляції низькі, а рівень безробіття високий."
 1. Отже, зміни грошово-кредитної політики ведуть до несподіваних коливань випуску, цін, рівня безробіття і тим-па
  точці А і інфля-ційних очікування і фактична інф- ляция низькі, а безра-ботіца знаходиться на природному рівні. Якщо ФРС проводить експансіоністську грошово-кредитну політику, економіка в короткостроковому періоді перемеща-ється з точки А в точку S. У точці S очікувана інфляція все ще низька, але фактична інфля-ція висока. Рівень безробіття - нижче природного рів-
 2. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  темпи зростання безперервно знижувалися з середини 1990 до кінця 1992 р., коли вони стали, нарешті, негативними. З тих пір і до кінця 1994 р. квартальні темпи зростання коливалися вгору і вниз - тричі вище нуля і тричі нижче, - але зростання все ще був різко негативним в останньому кварталі 1994 р. (мінус 3,4% на рік) і був мінімальним в перших двох кварталах 1995г.16.Когда завершиться цей спад в Японії,
 3. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  точці демонструватиме надмірну активність (перегрів), то вступлять в дію протилежні заходи - кредитні обмеження і скорочення державних витрат, що викликають рух економіки з U2P2в U3P3 5. Антиінфляційна політика. Антиінфляційна політика держави може проводитися методами активної і адаптивної політики. Активна політика проводиться з метою ліквідації причин
 4. У показниках обсягу випуску і рівня цін.
  Точці А, обсяг випуску (7500) і рівень цін (102) незначні. Якщо сукупний попит досить високий, економіка знаходиться в точці В, обсяг випуску (8000) і рівень цін (106) значні. На графіку (б) представ-лени ті ж результа-ти на кривій Філ-Ліпса. Точка А, відповідна низькому сукупному попиту, характеризу-ється високим рівнем ньому безробіття (7%) і низькою
 5. Приблизно в той же час з'явилася робота друго-го економіста - Едмунда Фелпса, який заперечував довгострокове
  точці Л. Якщо ФРС швидко збільшує пропозицію грошей, економіка характеризується високими темпами інф-ляції і знаходиться в точці В. В обох випадках рівень безробіття прагне до свого нормального рівня, названномуестественним рівнем
 6. Уявімо собі економіку з природним рівнем безробіття, низькою інфляцією і
  точці С, з інфляцією більш високою, ніж у точці А, але рівень безробіття не змінюється. Таким чином, M. Фрідмен і Е. Фелпс дійшли висновку, що політикам доводиться мати справу з зворотною залежністю між інфляцією і безработ-цей, і вибір між ними можливий тільки протягом короткого відрізка часу. Державні діячі, відповідальні за економічну політику, мають віз-
 7. ) До 1973
  точці з більш високим безробіттям і більш високою інфляцією (точка S). Короткострокова крива Філліпса зрушується вправо з PC ^ в PC2. Політики роблять-ся перед куди менш сприятливим вибором між інфляцією і безра-ботіцей. 736 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Наведіть приклад сприятливих шоко-вих змін запропонованого-
 8. Вони стверджують, що ФРС поса-на продовжувати експеримент по визна-лению мінімального рівня безработ-ці.
  Точці природного рівня безробіття. Зрушення короткострокової кривої Філліпса від-ходять також внаслідок шокових змін сукупної пропозиції. Несприятливі шокові зміни пропозиції, подібні рос-ту світових цін на нафту в 1970-і рр.., Ставлять політиків перед менш сприятливим вибором між інфляцією та безробіттям. Тобто після несприятливих шокових змін пропозицією-
 9. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  темпи зростання реально-го ВНП в 1981-1985 рр.. склали 2, 4% - значно менше, ніж обіцяла адміністрація (3,8%). Середньорічні темпи зростання вироб-дітельності праці за цей період (0,9%), хоча і були дещо вище, ніж в 1973-1981 рр.. (0,6%), все ж значно поступалися відповідаю-щему показнику за весь післявоєнний період (1,9%). Відчутнішою стала тенденція до зростання матеріального
 10. Пристосування до розширення попиту
  точці E. Тут спостерігається повна зайнятість, що відбивається вертикальною лінією У *. Пріростномінальной грошової маси зрушує криву со-Випуск продукції РІС. 31-5. Короткострокові наслідки приросту гро-ної маси. Приріст номінальної грошової маси сдвігаеткрівую сукупного попиту з положення AD у положення AD '. З точки вихідного рівноваги з повною зайнятістю? економі-ка
© 2014-2022  epi.cc.ua