Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії, 2010 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 7. ІНВЕСТИЦІЇ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ


У російській економіці тенденція випереджаючого зростання інвестицій в основний капітал порівняно з динамікою ВВП фіксується з 2002 р. За період 2003-2008 рр.. інвестиції в основний капітал збільшилися в 1,9 рази при зростанні ВВП в 1,4 рази. Високий зріст інвестиційного попиту підтримувався підвищенням ролі внутрішнього ринку в формуванні економічної динаміки. У 2008 р. обсяг інвестицій в основний капітал збільшився на 21,1% проти 13,7% у попередньому році.
Зростання доходів економіки і бізнесу визначав динамічне розширення попиту на капітальні товари. Відновлення з 1999 р. позитивної динаміки введення в дію основних фондів стало фактором подолання рецесії основного капіталу та покращення показників відтворювальної структури. Коефіцієнт оновлення основних фондів підвищився до 3,4% в 2008 р., ступінь зносу зменшилася до 44,4%, питома вага повністю зношених фондів знизився до 13,3%.
Орієнтація виробників на проведення модернізації та реконструкції виробництва викликала підвищення попиту на машини й устаткування практично у всіх видах економічної діяльності. У структурі інвестицій в основний капітал за видами основних фондів спостерігалося підвищення частки витрат на машини, обладнання та транспортні засоби. Якщо в 2001 р. на частку інвестицій у машини, обладнання та транспортні засоби доводилося 35% загального обсягу інвестицій в основний капітал, то в 2008 р. їх питома вага перевищив 37,7%.
При сформованих за період 2000-2008 рр.. темпах розвитку вітчизняного машинобудування, динаміки інвестиційних витрат і характеристик відтворення основного капіталу на внутрішньому ринку посилився вплив імпортних поставок машин і устаткування. Сплеск попиту на імпортну техніку припадав на 2000 р., і з цього часу тенденція випереджаючих темпів зростання імпорту машин і устаткування щодо розвитку вітчизняного машинобудування прийняла стійкий характер і кореспондує з динамікою інвестиційної активності. Факторами, які надавали позитивний вплив на зміну технологічної та видової структури інвестицій в основний капітал, стали здешевлення імпортних машин і обладнання внаслідок зміцнення реального курсу рубля, а також введення нульових ставок на імпортне обладнання, яке не виробляється на російських підприємствах, і використання режиму промислового складання , згідно з яким були знижені ввізні мита на імпортні компоненти. Прийняття цих заходів стимулювало прискорення темпів імпорту машин і устаткування.
У 2006 р. при середньорічних темпах приросту інвестицій в основний капітал на рівні 11,9% і вітчизняного виробництва машинобудування на 8,7% цей показник по імпорту машин устаткування і транспортних засобів становив 32,2% . У 2008 р. при зростанні інвестицій в основний капітал на 21,1%, виробництва машин та устаткування - на 20,9%, транспортних засобів та устаткування - на 15,7% і електрообладнання - на 14,8% імпорт машин і обладнання зріс в 1,5 рази. Інвестиції на придбання імпортного обладнання в загальному обсязі інвестицій в машини, обладнання, транспортні засоби в 2008 р. склали 308 500 000 000 руб., Або 17,8%.
За рахунок бюджетних коштів було профінансовано 1042400000000 руб. інвестицій в основний капітал, що склало 21,2% загального обсягу інвестицій в основний капітал в цілому по економіці, у тому числі коштів федерального бюджету - 8,4%.
Відповідно до пріоритетів державного інвестування кошти спрямовувалися на модернізацію і розвиток стратегічно важливих для країни об'єктів виробничої інфраструктури, реалізацію інвестиційних проектів з впровадження сучасних технологій для виробництва конкурентоспроможної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу, а також на проведення робіт щодо забезпечення функціонування об'єктів енергетики, транспорту, водного та лісового господарств.
Державні інвестиції з бюджету здійснювалися через інвестиційний фонд, федеральну адресну інвестиційну програму (ФАІП) і федеральні цільові програми (ФЦП). Через ФЦП фінансувалися інвестиції на різні соціально-економічні та галузеві програми, визнані пріоритетними. У 2007 р. значно скоротилася кількість цільових програм і підпрограм, що фінансуються з федерального бюджету. Це дозволило сконцентрувати ресурси на основних напрямках соціально-економічного розвитку країни. Через ФАІП фінансувалося в основному будівництво конкретних об'єктів як необхідних для виконання ФЦП, так і позапрограмних.
За 2008 р. державними замовниками використано 401 800 000 000 руб. капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування, або 99,3% загального обсягу профінансованих коштів за рахунок усіх джерел фінансування.
По будовах і об'єктах ФАІП, за якими Росстат веде спостереження, фінансування річного ліміту державних капітальних вкладень становило 316 800 000 000 руб., Або 68% річного ліміту. Рівень фінансування виробничих комплексів знаходиться в межах середніх значень. Істотно нижче, ніж в цілому по будівництвах і об'єктах для державних потреб, профінансований річний ліміт державних капітальних вкладень в рамках соціального комплексу.
Відповідно до федеральної адресної інвестиційної програми за уточненим переліком Мінекономрозвитку Росії в 2008 р. передбачалося виділення державних інвестицій на будівництво 6093 будівництв і об'єктів. У 2008 р. намічалося ввести в дію 3696 об'єктів, з них, за даними Росстату, був введений 1041 об'єкт, в тому числі 913 об'єкта на повну потужність, 128 - частково. Крім того, введені 100 об'єктів (40 - на повну потужність і 60 - частково) з числа передбачених до введення в наступні роки.

На 2008 р. повністю профінансовані 4043 об'єкта. Разом з тим рівень фінансування 1668 об'єктів склав менше 50%, а 1497 об'єктів не були профінансовані. Технічну готовність від 51 до 99,9% мали 1509 об'єктів, або 24,7%.
Затримки з фінансування окремих ФЦП в 2008 р. були викликані пізнім твердженням ряду ФЦП, які приймалися вже протягом року. Традиційна затримка з фінансуванням ФАІП на початку року, низька виконавська дисципліна і відсутність жорсткого контролю за витрачанням коштів є основними факторами систематичного зростання незавершеного будівництва на тлі щорічного збільшення кількості нових будівництв і об'єктів.
Відповідно до поправок до Бюджетного кодексу ця ситуація в 2009 р. повинна змінитися. Передбачається, що жодна ФЦП не фінансуватиметься, якщо вона не затверджена за місяць до внесення проекту федерального бюджету до Держдуми, тобто всі ФЦП повинні бути затверджені до 26 липня. Протягом наступних двох років зміниться порядок формування переліку будов і об'єктів, що фінансуються з федерального бюджету, який затверджується в ФАІП. Досить буде один раз поіменувати об'єкт в ФЦП або в постанові уряду, і це стане вирішенням про його фінансування на весь період будівництва. При такому порядку не буде потрібно щорічно затверджувати витрати по кожному об'єкту, що підвищить дисципліну фінансування ФЦП.
Принципово новим моментом економічного зростання став зсув від фінансування інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів підприємств та організацій до розширення участі залучених коштів. Це стало яскравою ілюстрацією якісних змін механізму інвестиційного розвитку, орієнтованого на раціоналізацію потоків інвестиційних ресурсів. За підсумками 2008 р. на частку залучених коштів доводилося 58,5% загального обсягу інвестиції в основний капітал.
Розвиток цього процесу обумовлене підвищенням активності банківського сектора, зростанням вкладень населення в житлове будівництво та інтенсивним припливом іноземного капіталу. Низька реальна вартість кредитних ресурсів при сформованому в економіці середньому рівні рентабельності зумовила розширення кола підприємств-позичальників. Серед факторів, що позитивно впливають на динаміку кредитів та інших позикових коштів, можна виділити зростання організованих форм заощадження населення. Частка коштів, спрямованих на пайову участь у будівництві, склала 3,3% загального обсягу інвестицій, у тому числі населення - 1,0%.
У структурі інвестиційних ресурсів частка банків склала 9,4%, що відповідає рівню попереднього року. Збереглася тенденція до підвищення участі страхових та інвестиційних компаній у фінансуванні інвестиційної діяльності.
Слід звернути увагу на особливості участі іноземних банків у фінансуванні інвестиційної діяльності. У російській економіці з 2000 р. спостерігалося підвищення частки закордонних інвестицій і зростання участі іноземних банків у фінансуванні інвестицій в основний капітал. Однак у 2007 р. інвестиції в основний капітал за кордону склали 4,6% загального обсягу інвестицій, а частка кредитів іноземних банків скоротилася до 1,1%. У структурі використання коштів, що надійшли з-за кордону у формі іноземних інвестицій, домінуюче значення набуло підвищення частки витрат на придбання цінних паперів і погашення кредитів банків та позик.
Формування цих пропорцій протікало на тлі інтенсивного зростання чистого ввезення капіталу та іноземних інвестицій. За попередньою оцінкою ЦБ РФ, в 2007 р. чистий ввезення приватного капіталу склав 82300000000 дол проти 41300000000 дол в 2006 р.
Підвищення інвестиційної активності в галузях інфраструктури і збільшення попиту на послуги цих видів діяльності є індикатором потенціалу зростання, тим більше що інвестиційна політика в цьому секторі орієнтувалася головним чином на вирішення перспективних проблем. За роки реформ частка транспорту в структурі інвестицій в реальний сектор економіки збільшилася майже вдвічі і в 2008 р. склала 20,2%.
У 2006-2008 рр.. збереглася тенденція зростання інвестицій в основний капітал в транспорт і торгівлю, а також у види діяльності, орієнтовані на надання соціальних послуг, - освіта, охорона здоров'я. Характерною особливістю інвестиційного процесу на транспорті стало зміна структури інвестицій за видами економічної діяльності.
На тлі стійко зростаючого попиту на послуги торгівлі в 2006-2008 рр.. спостерігався перерозподіл інвестицій за видами діяльності при розширенні матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі та торгівлі автотранспортними засобами.
Структура інвестицій у виробництво товарів в 2006-2008 рр.. визначалася випереджаючим зростанням інвестицій в сільське господарство і видобуток корисних копалин.
Особливістю структурних зрушень у виробництві товарів в 2006-2008 рр.. стало подолання тенденції до скорочення частки інвестицій у видобуток корисних копалин, яка спостерігалася з 2002 р. За підсумками 2008 р. приріст інвестицій у видобуток паливно-енергетичних корисних копалин склав 25,1% проти спаду на 2,6% у попередньому році.
Частка обробних виробництв у структурі інвестицій в основний капітал в цілому по економіці в 2008 р. склала 15,7%. При збереженні традиційно високої концентрації доходів усередині сировинних експортно-орієнтованих виробництв характерною для російської економіки є низька частка інвестицій в машинобудування. При сформованій вікової, технологічної та відтворювальної структурі основного капіталу низькі темпи інвестування в машинобудівний комплекс з'явилися чинником, що стримує темпи розвитку виробництв з випуску кінцевих і проміжних товарів.
При сформувалася структурі вітчизняного виробництва інвестиційних товарів імпорт залишається одним з основних джерел оновлення основного капіталу, реконструкції та модернізації виробництва.
2007 характеризується рекордно високими темпами зростання коштів, вкладених іноземними інвесторами в російську економіку. У 2007 р. в РФ надійшло 120 900 000 000 дол іноземних інвестицій, що в 2,2 рази вище показник 2006 р.
У 2008 р. обсяг прямих вкладень в російську економіку в порівнянні з 2006 р. виріс в 2 рази насамперед за рахунок збільшення таких складових, як внески в статутний капітал і кредити, отримані від зарубіжних співвласників організацій. Перші виросли до 14,8 млрд дол, друга збільшилися по відношенню до попереднього року в 3,0 рази, досягли рівня 11,7 млрд дол
У сукупній структурі іноземних інвестицій, що надійшли в російську економіку в 2008 р., найбільший приріст відзначений у сегменті інших інвестицій.
Темпи зростання портфельних інвестицій, основну масу яких складають інвестиції в акції та паї збереглися на високому рівні.
У цілому в порівнянні з попереднім роком у 2008 р. структура іноземних інвестицій в російську економіку істотних змін не зазнала.
У 2008 р. збереглася концентрація іноземних інвестицій в промисловості та сфері торгівлі. Істотне зростання інвестицій в торгівлю привів до збільшення її питомої ваги в галузевій структурі іноземних інвестицій.
Найбільше зростання іноземних інвестицій у промисловість відзначений в обробних галузях. Іноземні вкладення в добувну промисловість за 2008 р. зросли в 2 рази. В обробній промисловості в 4 рази зросли інвестиції в металургію, в 2 рази - в харчову промисловість і на 4,3% - в хімічне виробництво, досягнувши показників в 15,2, 12,9 і 1,6 млрд дол відповідно.
Питома вага прямих інвестицій у промисловість зріс з 30% у 2006 р. до 36,3% в 2008 р., частка інших інвестицій за даний період знизилася з 66,7 до 57,3%.
У структурі іноземних інвестицій за видами економічної діяльності в промисловості також були відзначені зміни. У сфері видобутку корисних копалин у 2008 р. частка прямих вкладень збільшилася в порівнянні з 2006 р. в 3 рази. Частка інших вкладень у видобуток зменшилася до 19,8%.
  В обробній промисловості в 2008 р. основна частина припала на інші вкладення, які в порівнянні з 2006 р. збільшилися в 2,2 рази, і в підсумкових показниках було досягнуто рівня 78,7%. Прямі іноземні інвестиції в обробні галузі зросли на 57,6%. Найбільші темпи зростання іноземних інвестицій у промисловість відзначені в секторі портфельних інвестицій, що призвело до збільшення їх частки до 8,5%.
  У географічній структурі інвестицій, що надійшли в Росію, лідируючу позицію займав Кіпр - 17,9%, на 2-му місці була Великобританія - 12,7% сукупного обсягу. За підсумками 2008 р. найбільший обсяг - 26,3 млрд дол (21,8% загального обсягу іноземних інвестицій, що надійшли в російську економіку за даний період) - був спрямований з Великобританії, з Кіпру в РФ надійшло 20,7 млрд дол (17,1%), з Нідерландів - 18,8 млрд дол (15,5%).
  Відмінності в динаміці інвестицій призвели до зміни географічної структури іноземних інвестицій в російську економіку. Питома вага Нідерландів і Великобританії помітно виріс - з 12,0 і 12,7% в 2006 р. до 15,5 і 21,8% в 2008 р. Частки Кіпру, Німеччини, США та Люксембургу скоротилися. При цьому питома вага Франції в географічній структурі іноземних вкладень в РФ практично не змінився, залишившись на рівні 5,5%.
  За підсумками 2008 р. в список 10 найбільших країн-інвесторів російської економіки - увійшла Ірландія, що інвестувала в РФ 5,2 млрд дол, або 4,3% сукупного обсягу іноземних інвестицій. Інтерес інвесторів з Ірландії був сконцентрований у сфері транспорту і зв'язку, куди було направлено 53,7% ірландських вкладень в РФ.
  Підприємці з Великобританії продовжили інвестування в торгівлю. На торгівлю довелося 64,2% сукупних вкладень в РФ з Великобританії. Частка обробних виробництв в інвестиціях з Великобританії зросла з 22,2% у 2006 р. до 27,7% в 2008 р.
  У структурі інвестицій в РФ з Нідерландів відбулося збільшення частки видобутку паливно-енергетичних корисних копалин з 55,2% у 2006 р. до 67,1% в 2008 р.
  У 2007 р. найбільш привабливими для інвесторів з Кіпру стали торгівля, операції з нерухомим майном і будівництво, куди вони інвестували 45,5, 19,0 і 4,7% сукупних інвестицій в РФ. У 2008 р. основними напрямками кіпрських вкладень в російську економіку були обробні виробництва (39,1% сукупних інвестицій з Кіпру) та операції з нерухомістю (26,4%).
  Станом на кінець 2008 р. накопичений іноземний капітал без урахування органів грошово-кредитного регулювання, комерційних і ощадних банків, включаючи рублеві інвестиції, перелічені в долари США, склав 220 600 000 000 дол, що на 54,3% перевищує відповідний показник на початок року.
  За підсумками 2008 р. у загальному обсязі накопичених інвестицій лідирують Кіпр, Нідерланди, Великобританія, Люксембург і Німеччина, частка яких склала 72%.
  На тлі масштабного зростання іноземних вкладень в російську економіку обсяг вилученого капіталу у вигляді переведених за кордон доходів іноземних інвесторів, а також виплат відсотків за користування кредитами та погашення кредитів в 2008 р. збільшився в порівнянні з 2006 р. на 54,3% і склав 58 , 4 млрд дол [3, 4].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тема 7. ІНВЕСТИЦІЇ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ"
 1. Тема 36. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
    тема ринкової взаємодії макроекономічних суб'єктів на основі руху доходів, витрат і майна, що дозволяє відтворювати економічну систему в цілому (рис. 36.1). {Foto80} Рис. 36.1. Модель обороту ресурсів у відкритій економіці Модель кругообігу передбачає участь кожного макроекономічного агента в якості як продавця, так і покупця: у=C + I + G + X, (36.1)
 2. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
    тема прозвучала у Дж. Хікса в ра-1м> ге «Вартість і капітал» (1939) 24. Хікс намагався подолати ста-i пчность рівноважної моделі і запропонував модель послідовних р мшовесних станів - так звану «многоперіодной модель», і якій особливу увагу приділив взаимовлиянию сьогодення і бу-чмцего через механізм очікувань цін. Пізніше в рамках цього напрямку пошуків була поставлена проблема
 3. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
    тема не в змозі позбавити суспільство від криз і безробіття. Одночасно було спростовано положення про те, що в точної економіці діє "чиста" і "досконала конкуренція". До місця буде згадано, що в 1933 р. з'явилися Дж. Робінсона "Економічна теорія недосконалої конкуренції" та Е. Чемберліна "Теорія монополістичної конкуренції". Таким чином, всі усвідомили реальний стан
 4. Відповіді на запитання з залу
    тема розробляється економічними інститутами, в тому числі і нашим. Зроблено ряд пропозицій про введення соціальних індикаторів. Їх порогове значення характеризується рядом величин, наприклад чисельністю безробітних, величиною мінімального прожиткового мінімуму, кількістю людей, що живуть за межею бідності, рівнем захворюваності населення і т.д. Введення соціальних індикаторів і надання їм
 5. 1.5.3. Етапи реформи національного господарства Росії
    тема, яка складалася в цей період, може бути охарактеризована як симбіоз невпорядкованою економічної демократії з бюрократичним торгово-фінансовим капіталом. Другий етап зовні характеризується насамперед анархією і «беззаконням» в економічних відносинах, що перевершив всі приклади пограбування нації в мирний час. У цих формах протікав процес перетворення економічних
 6. Тема 1. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КОН'ЮНКТУРА І РОСІЯ
    тематика, пов'язана з світової економічної кон'юнктурою, не мала конкурентів за популярністю. Коливання темпів економічного зростання безпосередньо пов'язані не тільки з ситуацією на фінансових ринках, а й зі станом банківської системи, доступністю кредиту, масштабами житлового будівництва, станом національних бюджетів, динамікою соціальних витрат, рівнем життя населення. Економічний
 7. Тема 2. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
    тема, включаючи проблеми власності, банкрутства, зовнішньоекономічну діяльність тощо Дана модель дійсно може забезпечити на певному етапі високі темпи економічного зростання, особливо за наявності потужного потоку фінансових ресурсів, що надходять до держбюджету. Однак проблема цієї моделі полягає в низькій ефективності державних інвестицій в порівнянні з інвестиціями
 8. Тема 3. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ
    тема в 2003 р. стійко вийшла на траєкторію прискореного зростання, банківські активи росли випереджаючими темпами порівняно із зростанням економіки. Аналіз інших ринків показує, що Росія знаходиться на початку кривої прискореного зростання і існує потенціал подвоєння сумарних активів в найближчі п'ять років. Незважаючи на зростання сукупного капіталу та активів всієї банківської системи з початку
 9. Тема 5. ІНФЛЯЦІЯ. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ
    тематичного зростання роздрібних цін. На рубежі 1992 р. в Росії склалася ситуація, яка характеризується тотальним товарним дефіцитом, надмірним грошовим «навісом» над споживчим ринком. У 1991 р. при економічному спаді в 13% грошові доходи населення виросли в 2, а випуск грошей в обіг - в 4,4 рази. Наприкінці грудня 1991 товарні запаси в роздрібній торгівлі скоротилися до рекордно
 10. Тема 8. Мале та середнє підприємництво В РОСІЇ
    тема програмно-цільового забезпеченні підтримки бізнесу. Організаційно-правовий блок має включати в себе відповідні державні органи управління і влади; органи державної та недержавної підтримки підприємництва. Функціонально-ресурсний блок повинен бути обумовлений відповідним споживанням або використанням найважливіших видів ресурсів, необхідних для
© 2014-2022  epi.cc.ua