Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Таким чином, крива попиту зсувається вправо з положення D.

Таким чином, крива попиту зсувається вправо з положення D. в положеніеD2 (рис. 25.3). По-третє, як зміниться положення точки рівноваги? Як показано на рис. 25.3. збільшення попиту на позикові кошти призвело до зростанню процентної ставки з 5% до б%; зацікавленість домашніх господарств у зростанні заощаджень підвищимо-лась і обсяг пропозиції позикових коштів зріс з $ 1200 млрд до $ 1400 млрд. Таким чином, зміна податкового законодавства, спрямоване на по-ощреніе інвестицій, призводить до зростання і процентної ставки і заощаджень. Політика щодо податків, заощаджень та інвестицій: дефіцит державного бюджету Одне з найгостріших внутрішньополітичних питань останнього десятиліття в США - проблема дефіциту державного бюджету. Нагадаємо, що Дефі-цит бюджету утворюється, коли витрати держави перевищують його доходи від збору податків. Накопичений дефіцит бюджету носить назву державно-ного боргу. В останні роки в США відбулося помітне зростання обох показників лий, що викликало гострі дискусії, що стосуються проблем дефіциту бюджету, розподілу державних коштів і довгострокового економічного зростання.
~ Лааа 25. Заощадження, інвестиції і фінансова система 551 Ми проведемо аналіз впливу бюджетного дефіциту на ринок позикових коштів у три етапи (рис. 25.4). По-перше, що відбувається з кривими попиту та пропозиції позикових засобів при зростанні дефіциту бюджету? Згадаймо, що національні заощадження, які є джерелом пропозиції позикових коштів, складаються з громадських та приватних заощаджень. Зростання дефіциту бюд-жету викликає зміна суспільних заощаджень, отже, пропози-ня позикових коштів зменшується. Оскільки дефіцит бюджету при кожній можливій процентною ставкою не робить впливу на обсяги запозичень на інвестиційні цілі домашніх господарств і фірм, попит на позикові кошти не змінюється. По-друге, в якому напрямку відбувається зміщення кривої пропозиції? Дефіцит державного бюджету призводить до зниження рівня національних заощаджень. Іншими словами, коли держава займає гроші для покриття бюджетного дефіциту, пропозицію позикових коштів, які фірми і домаш-ня господарства могли б використовувати для інвестицій, зменшується.
Ця ситуація відображена на рис. 25.4 зрушенням кривої пропозиції вліво з положення 5, в положення S2. По-третє, ми маємо можливість порівняти вихідне і кінцеве рівновагу. Зростання бюджетного дефіциту призводить до зростання процентної ставки з 5% до 6%, що, в свою чергу, впливає на поведінку фірм і домаш-них господарств. Зокрема, зростання процентної ставки змусив багатьох потенциаль-них позичальників відмовитися від планів будівництва нових будинків або підприєм-тий. Зниження інвестиційної активності, внаслідок зростання обсягів запозичень держави, називається витисненням, наслідки якого відображені на рис. 25.4, коли рух уздовж кривої попиту призводить до зниження обсягу позикових коштів з $ 1200 млрд до $ 800 млрд. Тобто, коли держава для покриття бюджетного дефіциту вдається до запозичень на ринку позикових коштів, інвестиційна активність приватних позичальників зменшується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Таким чином, крива попиту зсувається вправо з положення D. "
 1. Класична модель
  чином (рис. 3.3): а) ринок праці. Оскільки в умовах досконалої конкуренції ресурси використовуються повністю (на рівні повної зайнятості), то крива пропозиції праці (LS) вертикальна і обсяг пропонованого праці дорівнює LF. Попит на працю залежить від ставки заробітної плати, причому залежність ця зворотна: чим вище ставка заробітної плати, тим вище витрати фірм і тим менша кількість
 2. Кейнсіанська макроекономічна модель
  таким чином збільшує сукупний попит. Цим агентом, зрозуміло, має стати держава. Так Кейнс обгрунтовував необхідність державного втручання та державного регулювання економіки. 6. Головною економічною проблемою (в умовах неповної зайнятості ресурсів) стає проблема сукупного попиту, а не сукупної пропозиції, тобто кейнсіанська модель вивчає
 3. Величина і характер зміни попиту
  способу життя, то лінія попиту на сигарети зрушиться вліво. На положення кривої попиту впливає і зміна ціни на взаємопов'язані товари. р, Q, Рис. 4.4. Криві зміни характеру попиту 7 - 3558 98 Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція Існують два типи взаємопов'язаних товарів: товари-замінники і доповнюють товари. Їх можна розрізняти по тому, як зміна
 4. Таким чином, загальний надлишок після введення тарифу становить A + B + C + E + G.
  Чином, загальний надлишок після введення тарифу становить A + B + C + E + G. Таблиця 9.3 ЗМІНИ ДОБРОБУТУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВВЕДЕННЯ ТАРИФА У таблиці порівнюється еконо-мічного благосост-яние в умовах обмеження зовнішньої торгівлі за допомогою митниць-ного тарифу і в умовах вільної торгівлі. Букви ставляться до областям, зазначеним на рис. 9.6. 204 Частина 3.
 5. Додаткова тема для відмінників Рис.
  Чином, перший етап відображає вплив ефекту заміщення, а другий - ефекту доходу. Побудова кривої попиту Ми щойно познайомилися з тим, як зміна ціни одного товару впливає на положення бюджетної лінії, а значить, і на кількість обох товарів, яке збирається придбати покупець. Крива попиту будь-якого товару відображає ці рішення споживача. Як ви пам'ятаєте, крива попиту
 6. У міру її руху обсяг випуску продукції знижується від Y1 до Y2, а рівень цін - від-е, до P2.
  Чином, песимізм, який викликав зсув сукупного попиту, л про деякій мірі самопороджується і самовідтворюється: занепадницькі на-будови ведуть до падіння доходів і зростання безробіття. А що роблять в даній ситуації політики? Уряд має мож-ливість вжити заходів до збільшення сукупного попиту. Як ми відзначили раніше, збільшення державних закупівель або
 7. На графіку (а) мал.
  Чином, зсув сукупної пропозиції веде до зростання і рівня безробіття і темпів інфляції. Крива короткострокової взаимозависимо-сти інфляції і безробіття зсувається вправо, з PCx в PC2. Зіткнувшись з несприятливим зрушенням сукупної пропозиції, політики опиняються перед важким вибором. Якщо вони обмежать сукупний попит (бо-ба з інфляцією), ще більше зросте
 8. Теоретичні підходи до грошово-кредитній політиці
  чином, можна помітити, що, якщо економіка знаходиться в стані спаду і характеризується майже горизонтальним кейнсианским відрізком кривої сукупного попиту, політика «дешевих грошей» змістить криву сукупного попиту з положення AD1 у положення AD2 і сильно вплине на реальний обсяг виробництва і зайнятість. Однак воно викличе істотне підвищення рівня цін. На рис. 23.6 це показано
 9. 6. Теорія Кейнса та її інтерпретація Дж. Хіксом
  чином визначається ціна попиту капітальні активи. Ціна пропозиції визначається витратами виробництва. Якщо ціна попиту вище ціни пропозиції, обсяг поточних інвестицій - вартість випуску знову вироблених капи-'тальних активів збільшиться. Якщо згадати, що ставлення очіку-, даємо прибутковості до ціни пропозиції і є гранична ефект тивность капіталу, тоді те ж саме можна
 10. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  такими ефектами в західній економічній літературі маються на увазі побічні наслідки ринкової поведінки виробників і споживачів. Приватні суб'єкти ринку забруднюють навколишнє середовище, створюють "проблеми великих міст" і т.п. Тому виникла і все більш загострюється Потреба регулювати, компенсувати негативні зовнішні ефекти. Що стосується ринку, то він не в змозі не
© 2014-2022  epi.cc.ua