Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Вільний ринок розподіляє товари за допо-могою цін.

Вільний ринок розподіляє товари за допо-могою цін. Глава 6. Пропозиція, попит та політика уряду 137 Практикум Черги на бензоколонках У попередньому розділі ми проаналізували, як в 1973 р. Організації країн-експортерів нафти (OPEC) вдалося підняти ціни на сиру нафту на світовому ринку. Так як сира нафта - основний ресурс при виробництві бензину, високі ціни привели до скорочення пропозиції бензину. На бен-зозаправочних станціях США вишикувалися довгі черги, в яких під-дители годинами чекали можливості придбати десяток літрів пального. Через що виникли черги за бензином? Більшість споживачів про-виняемого OPEC. Так, якби OPEC не підняла ціни на сиру нафту, не виникло б і дефіциту бензину. Але економісти покладають провину і на уряд, який ввів обмеження на встановлювані нафтовими компаніями ціни на бензин. Розглянемо рис. 6.2. З графіка (а) випливає, що до підвищення OPEC цін на сиру нафту рівноважна ціна бензину P1 була нижчою верхньої межі ціни.
Отже, регулювання цін не впливало на стан ринку. Після підвищення цін на нафту ситуація змінилася. Зростання ціни сирої нафти призвів до збільшення витрат виробництва бензину і скорочення його про-позиції. Як показує графік (б), крива пропозиції зрушила вліво з положення S1 у положення S2. На нерегульованому ринку зсув пропозиції збільшив би рівноважну ціну P1 до P2, на ринку встановився б рівновагу. Однак стеля не дозволив цінами на бензин досягти рівня рівноваги. При ціні, рівною верхній межі, виробники пропонували Q5, а споживачам-Чи бажали б придбати QDбензіна. Таким чином, в умовах регульоров-вання цін зрушення кривої пропозиції привів до жорстокого дефіциту пального. Зрештою регулювання цін на бензин було скасовано. Законодавці усвідомили, що вони несуть часткову відповідальність за те, що американці провели довгі години в чергах на бензоколонках. Сьогодні, у разі зраді-ня цін на сиру нафту, почнеться рух цін на бензин до рівноважного стану попиту та пропозиції.
Рис. 6.2 РИНОК БЕНЗИНУ ПРИ верхньої межі ціни На графіку (а) - ринок бензину з непов'язаним верхньою межею ціни, так як одно-весна ціна P1 нижче стелі. На графіку (б) ринок бензину після збільшення ціни на сиру нафту (ресурсу для вироб-ництва бензину). Крива пропозиції зсувається вліво з положення S1 у положення S2. У відсутність державно-го регулиро-вання ціна пального зросла б з P1 до P2 і на ринку уста-ноаілось б рівновага. Однак стелю обмежує движ-ня ціни. При пов'язаному верхній межі ціни споживачем бажали б придбати Q0 бензину, а вироб-дители пропонують Q5. Різниця між необхідним і запропонованого-женним кількістю Q0 - O5 визначає величину дефіциту бензину. (А) Незв'язаний верхня межа ціни на бензин (б) Зв'язаний верхня межа ціни на бензин Про Q, Кількість бензину Про Qs QD QI Кількість бензину 138 Частина 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вільний ринок розподіляє товари за допо-могою цін. "
 1. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  вільним ринком [Див с. 721731.]. Тут необхідно зробити лише одне поясняющее зауваження. Говорячи про прибутки і збитки, цінах і ставках заробітної плати, ми завжди маємо на увазі реальні прибутки і збитки, реальні ціни і ставки заробітної плати. Саме довільне чергування грошових і реальних термінів багатьох вводить в оману. Ця проблема буде всебічно досліджена в наступних
 2. Коментарі
  вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання уряду в економічні та політичні справи. Сама ця максима довгий час приписувалася Вінсенту де Гурне, французькому економісту XVIII в., Проте Онкен показав, що це було помилкою. Найбільш
 3. РИНОК КАПІТАЛУ
  вільні кошти і послідовно направляти їх у проекти, що збільшують багатство. Якщо інвестиційні ресурси розподіляються урядом, а не ринком, в гру вступає зовсім інший набір критеріїв. Політичні міркування замінюють очікуваний прибуток від інвестування як обгрунтування для вкладення коштів. Інвестиційні ресурси в цьому випадку найчастіше направляються
 4. спадну спіраль
  вільних громадян з'явилися феодальні замки та фортеці (37). Люди не могли безпечно спати на перших поверхах своїх будинків і тому підіймалися на ніч на другі поверхи щодо переносних драбинах, прибираючи їх за собою (38). Однією з головних причин цього звичаю були молодіжні зграї і вуличне насильство (39). На стінах у ранньому середньовіччі панували графіті, як і на стінах нинішніх міст. У нашому
 5. РОЛЬ УРЯДУ
  вільно ними користуватися, - якщо такі товари взагалі існують. Третя властивість випливає з перших двох. Оскільки кожен може брати участь у спільному користуванні такими благами і оскільки нікому не можна перешкодити ними користуватися, то у кожного є спонукання приховати свій реальний економічний попит на ці чисто суспільні блага, щоб не платити справедливої частки витрат. Індивіди не Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
 6. вільної конкуренції. Виходить, що гам, де немає монополій і панує вільна конкуренція, товари продаються за вищими цінами, ніж в умовах дик-Татур монополій, хоча добре відомо, що максимальна при-бувальщина нерозривно пов'язана з монопольними цінами, які, як правило, вище цін виробництва, бо вони містять у собі не тільки середню, а й максимальний прибуток. Якраз
  70 Частина 3.
 7. Ринок знаходиться в стані рівноваги ринкова ціна визначає продавців і покупців, які беруть участь у діяль-ності ринку. Набувають товар ті покупці, які оцінюють това: вище його ринкової ціни (представлені отрезкомЛ.Е на кривій попиту); покупці-ки, які оцінюють товар нижче його ціни (представлені відрізком EB), від-ни опиняються від його придбання. Аналогічно,
  Споживачі, виробники та ефективність ринків 173 Висновок: ринкова
 8. вільних ринків. Ми показали, що сили попиту і пропозиції еф-фективно розподіляють обмежені ресурси. Хоча кожен покупець і про-продавець на ринку стурбований виключно власним благополуччям, «невидима» рука, ведуча ринок до рівноваги, максимізує їх загальну вигоду. Настав час застережень. Аналізуючи ефективність ринків, ми зро-лали кілька припущень про їх
  Федеральний уряд вирішує проблему годину-тично за допомогою патентної системи, що надає вченим виключне право
 9. вільному конкурентному ринку зміна ціни призводить попит і пропози-ються алюмінію в стан рівноваги. Вироблене і спожите кількістю-ство алюмінію на ринку (рис. 10.1, Qmarkei) ефективно в тому сенсі, що воно максимізує загальний надлишок виробників і споживачів. Тобто ринок розподіляє ресурси таким чином, що загальна цінність алюмінію для потреби-телей за вирахуванням загальних
  Глосарій
 10. вільний продаж), закритим - товариство, акції якого розподіляються тільки серед його засновників або іншого заздалегідь визначеного кола осіб Амортизація основного капіталу - процес його фізичного і морального зносу Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) - інтеграційне об'єднання у складі 21 країни, включаючи Росію Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) -
  свободная продажа), закрытым - общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц Амортизация основного капитала - процесс его физического и морального износа Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС) - интеграционное объединение в составе 21 страны, включая Россию Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) -
© 2014-2022  epi.cc.ua