Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СТРАХУВАННЯ РИЗИКУ (КОМЕРЦІЙНОГО)

вид страхування, сутність якого полягає у зменшенні ризику здійснення підприємницьких угод за рахунок страхування. Найбільш поширене страхування банківських кредитних ризиків.
Об'єктами страхування кредитних ризиків є банківські позички, зобов'язання і поручительства, інвестиційні кредити. При неповерненні кредиту кредитор отримує страхове відшкодування, частково або повністю компенсує розмір кредиту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СТРАХУВАННЯ РИЗИКУ (КОМЕРЦІЙНОГО) "
 1. РИЗИК ТЕХНІЧНИЙ
  страхування ризику, наприклад будівельно-монтажне страхування, страхування електронного обладнання. В основі технічного ризику лежить небезпека технічної поломки,
 2. РОЗМІЩЕННЯ Страхування
  страхування через брокерів великих і небезпечних видів ризику у кількох страховиків. Брокер заносить на спеціальний документ, іменований сліпом, дані про ризик і умовах його страхування і звертається до страховика, який вважається лідером у галузі підлягає страхуванню ризику, потім послідовно звертається до інших страховиків до досягнення покриття страхуванням ризику на повну страхову
 3. 1.2. Класифікації в страхуванні
  страхування: - приватне: страхування життя і пенсій, страхування від нещасних випадків і хвороб, страхування здоров'я (медичне страхування); - майнове: страхування засобів транспорту (повітряного, наземного, водного, залізничного); страхування вантажів; страхування державного майна та майна громадян; страхування технічних, космічних, виробничих ризиків;
 4. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
  страхуванню ризику. Страховик, беручи на страхування ризик, що перевищує його можливості, передає частину ризику іншому страховику. Відносини оформляються договором, за яким одна сторона, перестрахувальник або цедент, передає ризик і відповідну частину премії іншій стороні, перестраховщику або цессионарию. Останній зобов'язується при виникненні страхового випадку оплатити прийняту на себе
 5. 7.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
  страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.За кількістю осіб, зазначених у договорі:-індивідуальне страхування (страхувальником виступає
 6. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
  страхування
 7. превентивні
  страхуванні, де їм позначають превентивні заходи для зниження ризику в майновому страхуванні. Цим словом позначають також заходи попереджувального характеру в ситуації, коли, наприклад, необхідно знизити ризики, їх вплив на результати господарської
 8. ГОСПОДАРСЬКИЙ РИЗИК
  ризику повинен вміти вибирати з набору альтернативних варіантів, оцінюючи їх з позицій прийнятного виправданого рівня ризику. Кількісна оцінка рівня господарського ризику - обов'язковий елемент техніко-економічного обгрунтування будь-якого проекту, ідеї. Доповнена якісними оцінками кількісна величина господарського ризику дозволяє дати інтегральну оцінку наслідків реалізації
 9. 3. Ризик у підприємницькій діяльності
  страхування ризиків різними способами (в уз-ком сенсі - страхування валютного ризику шляхом створення зустрічних ви-мог у валюті); - самострахування через випуск опціонів - цінних паперів на право купити або продати папери або товари протягом 3 - 6 місяців по фикси-рова ціною; при продажу опціонів підприємство отримує додаткового-тільну виручку від зниження доходів за рахунок падіння попиту на
 10. ЛІДЕР ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ
  страхуванні.
 11. За допомогою яких способів зменшується ризик?
  страхування. На Заході застосовуються численні види страхування. Так, страхуванню підлягають: а) власність (покриваються збитки від пожежі, вибуху, урагану, пошкоджень транспорту та ін.), б) нещасні випадки (псування майна, тілесні ушкодження і т. п.), в) життя людей (захищаються права спадкоємців власності померлих); г) винагорода за працю (відшкодовуються втрати при виробничих
 12. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань сплачуються страхувальником за тарифами (табл. 8.7). Таблиця 8.7. Страхові тарифи у відсотках до нарахованої оплати праці по всіх підставах (доходу) застрахованих, а у відповідних випадках - до суми винагороди за цивільно-правовим договором у відповідності з видами економічної діяльності по
 13. ДЕЛЬТА-ХЕДЖУВАННЯ
  страхування продавцями опціонів свого ризику шляхом купівлі або продажу готівкового інструменту фондового ринку відповідно з коефіцієнтом
 14. 1.3. Форми проведення страхування
  страхування, здійснюване в силу закону. Види, умови і порядок проведення обов'язкового страхування визначаються відповідними законами Російської Федерації. Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком (див. Тему 2). Правила добровільного страхування, що визначають загальні умови і порядок його проведення, встановлюються страховиком
 15. 110. Міжнародний форфейтинг
  страхування експортних кредитів, тому що включає додаткові ризики. З цієї причини Форфейтор воліє боржників з країн, що мають високий міжнародний рейтинг. Форфейтирування як форма кредитування зовнішньої торгівлі дає деякі переваги експортеру: дострокове отримання готівкою інвалютної виручки; поліпшення показників ліквідності; часткове звільнення його від дебіторської
 16. КОЕФІЦІЄНТ КУКА
  ризику.
 17. ГАРАНТІЯ РИЗИКУ ЕКСПОРТУ (ДРЕ)
  ризику (виробничого, транспортного , відмови або несплати) при проведенні експортних
© 2014-2022  epi.cc.ua