Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

31. Стабілізаційна політика: державне регулювання зайнятості та антиінфляційна політика.

Антиінфляційна політика.
Антитрестовская політика являє собою серію законів, мета яких
- запобігти використанню фірмами ринкової влади шляхом скорочення виробництва і підвищення цін або здійснення іншої антиконкурентної практики. Головна проблема в реалізації цієї політики - обмеження монополістичних тенденцій олігополії. (Олігополія - ринок, на якому домінує декілька великих фірм). Серед основних заходів антимонопольної політики виділяються заходи з корекції поведінки, що складаються в тому, що уряд наказує фірмі або групі фірм змінити свою поведінку, зробивши його більш конкурентним, і структурна політика, в ході якої змінюється структура галузі, стаючи більш конкурентною.
Антиінфляційна політика уряду, згідно кривої Філіпса, в короткостроковому періоді призводить до зростання безробіття і зниження випуску.
Скорочення державних витрат або грошової маси знижує рівень цін, тоді як заробітна плата, зафіксована в трудових договорах, залишається колишньою. У цих умовах прибутку фірм падають і вони скорочують обсяг свого випуску, а значить і зайнятість.
Для кількісної оцінки ефективності боротьби з інфляцією використовується т.зв. коефіцієнт втрат. Він показує, скільки відсотків реального річного обсягу випуску необхідно принести в жертву, щоб знизити інфляцію на один процентний пункт.
Державне регулювання зайнятості ринку праці. Державне регулювання ринкової економіки має об'єктивну обумовленість. В якості об'єктивної основи державного регулювання виступає, перш за все, процес усуспільнення виробництва, який, у свою чергу, є наслідком суспільного поділу праці.
Об'єктивна необхідність держ. регулювання економіки на сучасному етапі посилюється у зв'язку з науково-технічною революцією, яка вимагає значних витрат, недоступних для приватного підприємництва. Необхідність гос. регулювання пов'язана також і з інтернаціоналізацією госп-ної життя, появою coвр. форм міжнародного поділу праці. Т.ч. держ. регулювання рин. економіки є об'єктивно обумовленої необхідністю, викликаною внутрішніми змінами в громадському пр-ве.
В економічній теорії існує кілька наукових підходів до проблеми регулювання: неокласичний і кейнсіанське.
Існують різноманітні форми регулювання, головними з яких є: - непocpeдсгвеннoe держ. управління; - податкове регулювання; - грошово-кредитне регулювання; - бюджетне регулювання; - регулювання за допомогою держ. програми і держ. законів; - цінове регулювання; - регулювання умов праці, трyдових отношeній, оплати праці;-гос.регулирования охорони та відновлення навколишнього середовища. До методів державного регулювання належать: - opганізаціонно-рacпopядітельниe; - економічні; - соціально-психологічні. Види управління можна характеризувати як окремі технологічні операції управління, становлять єдиний процес. Розглянемо основні види управління, до числа яких відносяться: - економічний аналіз; - прогнозування; - планування; - економічне програмування; - організація; - облік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. Стабілізаційна політика: державне регулювання зайнятості та антиінфляційна політика. "
 1. 29.Антіінфляціонная політика в Республіці Білорусь.
  Політика означає комплекс заходів і механізмів з державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією. Ця проблема особливо актуальна для Білорусі, яка в певні періоди займала перше місце серед країн СНД за рівнем інфляції. У антиінфляційної політиці можна виділити стратегію і тактику. Антиінфляційну стратегію утворюють принципи і механізми. Першорядне
 2. Поняття стабілізаційної політики
  політика спрямована на відновлення і підтримання макроекономічної рівноваги на рівні, близькому до повного використання факторів виробництва в умовах стабільного рівня цін. Ця політика зазвичай пов'язана з впливом на сукупний попит як більш динамічний компонент макроекономічної рівноваги, регулюючи який, можна досить швидко повернути економіку до повної зайнятості і
 3. Взаємозв'язок стабілізаційної та структурної політики
  стабілізаційна і структурна політика тісно взаємопов'язані і можуть як підсилювати, так і суттєво послаблювати дію один одного. Так, успішна макроекономічна стабілізація призводить до поліпшення інвестиційного клімату, створює умови для припливу капіталів в конкурентоспроможні галузі реального сектора, відкриває шлях до відновлення економічного зростання. Скорочення бюджетного дефіциту
 4. Глава 14. Кредитно-грошова система і політика кредитно-грошового регулювання
  політика кредитно-грошового регулювання 14.3. Інфляція Економічна наука ще має попрацювати, щоб винести ухвалу і вирішити таку проблему, як стагнація виробництва і зайнятості при одночасній повзучої інфляції цін. Експерти не дійшли єдиної думки щодо політики у сфері доходів, яка б дозволила нам одночасно мати повну зайнятість і таку цінову
 5. Тема 46. Стабілізаційну політику
  стабілізаційної політики. Стабілізаційна політика - система державних заходів, що здійснюється з метою забезпечення сталого економічного розвитку країни. Відповідно виробляється як активна, так і пасивна стабілізаційна політика. Активна стабілізаційна політика будується на принципі «точної» настройки економіки і виражається в політиці протидії: стимулювання
 6. Стабілізаційний фонд
  стабілізаційних фондів. Стабілізаційні фонди призначені для зниження залежності макроекономіки та бюджетної політики від коливань світових цін на той чи інший вид сировини. За несприятливої ситуації за рахунок коштів фонду можливе фінансування витрат бюджету. Разом з тим потрібно проведення жорсткої бюджетної політики і стратегії державних видатків, що не допускає необгрунтованого
 7. 4. Форми державного регулювання економіки
  політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 8. 37. Стабілізаційну політику
  стабілізаційної політики - боротьба з інфляцією. Показником успіху стабілізаційних заходів у цій галузі вважається зниження щорічного приросту індексу споживчих цін до 30% і нижче. До інструментів стабілізаційної політики належать: - скорочення (у кращому випадку ліквідація) дефіциту консолідованого державного бюджету до рівня нижче 5% ВВП; - проведення жорсткої грошово-кредитної
 9. Роль держав
  політики. Бюджетні дефіцити центральних урядів скоротилися з 5% до 1% ВВП. За порівняно з 80-ми роками знизилися темпи приросту державного споживання в 1,6 рази, а темпи приросту приватного споживання - в 1,3 рази. Політика стримування попиту на догоду дефляційним цілям сприяла скороченню попиту і зростання виробництва і зайнятості. Поворот до методів політики пропозиції
 10. Цілі фіскальної політики
  стабілізаційних заходах держави, однак ні та, ні інша не є панацеєю від усіх економічних бід. Що стосується автоматичної політики, то властиві їй вбудовані стабілізатори можуть лише обмежити розмах і глибину коливань економічного циклу, але повністю усунути ці коливання вони не в змозі. Ще більше проблем виникає при проведенні дискреційної фіскальної
 11. Питання 84 Антиінфляційна політика
  політика - макроекономічна політика, націлена на стабілізацію загального рівня цін, пом'якшення інфляційної гостроти. Антиінфляційна політика здійснюється за допомогою стратегії і тактики, які передбачають систему заходів, пов'язаних з боротьбою з інфляційними процесами. Вона може бути активною, спрямованою на ліквідацію причин, що породили інфляцію, і пасивної, що представляє собою
© 2014-2021  epi.cc.ua