Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

29.Антіінфляціонная політика в Республіці Білорусь.

Антиінфляційна політика означає комплекс заходів і механізмів з державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією. Ця проблема особливо актуальна для Білорусі, яка в певні періоди займала перше місце серед країн СНД за рівнем інфляції.
У антиінфляційної політиці можна виділити стратегію і тактику. Антиінфляційну стратегію утворюють принципи і механізми.
Першорядне значення тут відводиться зменшенню інфляційних очікувань. Це досягається двома наборами методів: по-перше, всебічною зміцненням механізмів ринкової системи, по-друге, формуванням і реалізацією курсу на поступове викорінення некерованої інфляції та підвищення довіри більшості населення.
Другий компонент антиінфляційної стратегії - довгострокова грошова політика. Метою якої є регулювання приросту грошової маси, а методами - введення жорстких лімітів на щорічні прирости грошової маси.

Третім найважливішим компонентом антиінфляційної стратегії є бюджетна політика. Основною її метою служить прийняття і виконання збалансованого, бездефіцитного бюджету.
Ще одним блоком антиінфляційної стратегії є захист національної економіки від зовнішніх інфляційних впливів (політика обмеження імпорту інфляції).
Залежно від теоретичних основ проводиться урядом антиінфляційної політики прийнято розрізняти три відносно різних блоку в пакеті антиінфляційних заходів: дефляційну політику, політику доходів і політику валютного курсу.
Антиінфляційна тактика виступає як сукупність методів короткостроковій антиінфляційної політики, розрахований не на усунення глибинних причин інфляції та демонтаж її основних механізмів, а на сильні, але короткострокові ефекти.
Методи антиінфляційної тактики: а) дозволяють різко наростити пропозицію без адекватного підвищення попиту або б) сприяють різкому зниженню поточного попиту без відповідного падіння пропозиції.

Найважливіша особливість державної політики зайнятості та антиінфляційної політики республіки полягає у використанні не тільки макро-, але і мікроекономічних інструментів. Не слід забувати про те, що білоруська економіка є трансформаційної, в ній як і раніше відбуваються процеси реформування, реструктуризації. Приватизація, інші інституціональні перетворення часто призводять до більш значного впливу на макроекономічну рівновагу, ніж власне макроекономічна політика.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29.Антіінфляціонная політика в Республіці Білорусь. "
 1. Література
  республіканського бюджету територіальними органами державного казначейства », затверджені Міністерством фінансів Республіки Білорусь 27.02.99 р. 13. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені Міністерством фінансів Республіки Білорусь 05.12.95 р. № 54. 14. Методичні вказівки про порядок планування, використання та обліку доходів,
 2. 24.Еффектівность грошово-кредитної політики. Особливості та основні напрямки грошово-кредитної політики в Республіці Білорусь.
  Політики є предметом серйозних суперечок, оскільки вона поряд з позитивними сторонами має і недоліки. Більшість економістів розглядають грошово-кредитну політику в якості невід'ємної частини стабілізаційної політики держави. Про це свідчать гідності грошово-кредитної політики, до яких відносяться:-гнучкість і швидкість. У порівнянні з фіскальної, грошово-кредитна
 3. Література
  1. Трудовий кодекс Республіки Білорусь. Мн., 1999. 2. Кодекс законів про працю Російської Федерації. М., 2000. 3. Інструкція про склад фонду заробітної плати та інших виплат № 293 від 11.12.98г. 4. Інструкція зі статистики чисельності працівників та заробітної плати. Мн., 1998. 5. Номенклатура посад та закладів охорони здоров'я, затверджена Міністерством охорони здоров'я Республіки
 4. 43. Фінансова система та її роль в державному регулюванні. Державний бюджет: склад, структура і метод планування.
  Політикою. Фінансова система Республіки Білорусь складається з таких ланок: - фінанси Республіки Білорусь; - фінанси місцевого управління та самоврядування; республіканський бюджет; - місцеві бюджети; - бюджети вільних економічних зон; - бюджет Союзу Російської Федерації та Республіки Білорусь; - республіканські позабюджетні фонди; муніципальні позабюджетні фонди; - фінанси підприємств і
 5. Література
  1. Федеральний закон «Про бюджетну класифікацію Російської Федерації» від 15.08.1996 р. № 115-ФЗ. 2. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ. 3. Бюджетний кодекс Російської Федерації. М., 2000. 4. Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 1999 рік» від 22.02.1999 р. № 36-ФЗ. 5. Закон РРФСР «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР» від
 6. 52. Перспективи співробітництва Республіки Білорусь з зарубіжними країнами поза СНД.
  Політики РБ є ЄС. Торгівля з країнами ЄС не тільки служить для РБ надійним джерелом надходження твердої валюти, а й дозволяє залучити новітні інновації і технології, інвестиційні ресурси. В останні роки торгівля з ЄС розвивається досить стійко. Розширенню інтеграційних зв'язків нашої країни з ЄС перешкоджають застосовувані ним імпортні квоти й антидемпінгові заходи відносно
 7. 1. Предмет і завдання курсу.
  Політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі. Фактично «Національна економіка» - той предмет, в рамках якого відбувається зіставлення теоретичних уявлень про оптимальні шляхи розвитку економіки країни з реальними економічними процесами, що не тільки дає знання
 8. 33. Формування і розвиток ринків праці в Республіці Білорусь.
  Політика держави має: утримувати безробіття на максимально низькому, економічно ефективному і політично прийнятному рівні. З 1995 р. почався етап зміцнення і створення сильних державних інститутів при одночасному переході до еволюційної моделі лібералізації економіки, послідовного створення інститутів вільного ринку як необхідного умові лібералізації у сфері оплати
 9. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Альошин С.М. Кошторис витрат соціально-культурних установ. М., 1977. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Республіка Білорусь в цифрах: короткий статистичний збірник / Міністерство статистики та аналізу РБ;
 10. 28. Регіональна структура національної економіки. Аналіз господарського розвитку областей та м. Мінська.
  Республіканських регіонів. Економічний район - територіально цілісна частина держави, яка об'єднує всю сукупність галузей і виробництв на певній території, має відповідну виробничу спеціалізацію, тісні внутрішні соціально-економічні зв'язки. Регіон як соціально-економічний об'єкт відрізняється від галузі тим, що в ньому поєднані різні галузі
© 2014-2022  epi.cc.ua