Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

3. У США внески до благодійних організа-ції віднімаються з федерального прибуткового податку. Яким

3. У США внески до благодійних організа-ції віднімаються з федерального прибуткового податку. Яким чином ця урядова по-литика спонукає приймати в приватному порядку рішення, пов'язані із зовнішніми ефектами? 4. Кажуть, що швейцарський уряд субси-дірует скотарство і що субсидія тим значи-тельнее, чим більше потік туристів в регіоні. Чи можете ви навести резони ефективності такої політики? 5. Припустимо, що одна з областей Росії рас-сматрівает можливість заборони вико-вання шипованих зимових шин, які руйнуючої-шают дорожнє покриття. Адміністрацію хвилює тільки ефективність. Використовуйте гра-фік, щоб проілюструвати ситуацію, коли зимові шини Дольний бути повністю заборонено-ни.
Використовуючи графік, покажіть ситуацію, в ко-торою використання шипованих зимових шин має бути доведено до рівня нижче рівня вільного ринку, але не заборонено. 6. І виробництво і споживання алюмінієвих ба-нок пов'язано з негативними зовнішніми ефектами. а. Які можуть бути зовнішні витрати про-виробництва банок? Використання банок? б. Накресліть графік рівноваги ринку алюми-Нієв банок, відзначте криву попиту, кри-ву пропозиції, криву соціальної цінно-сті і криву соціальних витрат. Відзначте кількість банок, проданих в умовах вільних ринку, і ефективна кількість. 7. Збільшення споживання алкоголю призводить до зростання автомобільних аварій, а витрати несуть люди, які не п'ють і не користуються автома-шинами.
А. Уявіть на графіку ринок алкоголю, від-відзначте криву попиту, криву соціальної цін-ності, рівень виробництва при ринковому рівноваги і ефективний рівень виробництва. б. Заштрихуйте на графіку площа, пов'язану з безповоротною втратою в умовах ринкової ного рівноваги. Поясніть рішення. 8. Багато спостерігачів вважають, що рівень за-бруднення навколишнього середовища занадто високий. а. Суспільство прагне до певного змен-шенням рівня забруднення. Чи вдасться до-сягти поставленої мети, якщо фірми знижуючи-ють обсяг викидів нерівномірно? б. Командно-контрольні методи обичнооснови-вають на уніфікованому зниженні загряз-нання різними фірмами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. У США внески до благодійних організа-ції віднімаються з федерального прибуткового податку. Яким "
 1. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  сшая регулююча роль бюджету дала підставу західним ученим розглядати його як план фінансового господарства, який служить засобом досягнення економічної стабільності і виконує функції вбудованого бюджетного стабілізатора. Таке призначення бюджетного механізму багато в чому залежить від джерел, характеру формування його дохідної частини і спрямованості державних витрат.
 2. Поясніть, яким чином прибуток корпорацій обкладається податком двічі.
  Благодійні товариства під-лежать вирахуванню з оподатковуваної бази. б. Продаж пива обкладається податком. в. Відсоток, який платник податків випла-чує за заставною, віднімається з налогооб-лага бази. м. продані акції оподатковуються, а повели-чівшіх вартість акцій - ні. 3. Припустимо, що ваш штат збільшує податок з продажів з 5% до б%. Член комісії по збору
 3. Глосарій
  внески до держбюджету або позабюджетні фонди в порядку і на умовах, визначених законодавчими актами Податкова база - сума, з якої справляється податок Податкова ставка - розмір податку Високі галузі - сучасні галузі, що випускають продукцію на базі останніх досягнень науки і техніки, де частка витрат на наукові дослідження щодо вдосконалення технології та продукції - не менше
 4. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  внесків, збільшених страховиками на суму, розраховану виходячи із ставки рефінансування, встановленої Банком Росії на момент укладання договору страхування, то матеріальна вигода у вигляді різниці між цими сумами підлягає оподаткуванню у джерела виплати окремо від інших видів доходів. У всіх випадках суми страхових внесків підлягають оподаткуванню у складі сукупного річного
 5. Коментарі
  сшая вирішальний удар по феодально-абсолютистська строю. Має значення вихідного пункту новітньої історії з усіма політичними, соціальними та національними рухами XIX в. [29] Громадянська війна в США 18611865 рр.. між північними і південними штатами. Почалася з заколоту південних штатів, які прагнули зберегти рабство. Закінчилася перемогою мешканців півночі. Рабство було скасовано 1 січня 1963 [30] деїсти
 6. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  внесків для покриття витрат на лікування тяжких хвороб. Діючи таким чином, індивіди в сукупності могли б більше зберегти без програм медичного страхування, ніж за допомогою цих програм, - якби навіть плани страхування мали повне фінансування. Проте державні системи пенсійного забезпечення не мають фінансування, а приватні мають лише мінімальне фінансування, оскільки
 7. Співвідношення показників у системі національних рахунків.
  Внески на соціальне страхування - податок на прибуток корпорацій - нерозподілений прибуток корпорацій + трансферти + відсотки за державними облігаціями або ЛД=НД - внески на соціальне страхування - прибуток корпорацій + дивіденди + трансферти + відсотки за державними облігаціями . Третій вид сукупного доходу - наявний особистий дохід - це дохід використовуваний, тобто що знаходиться
 8. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  внески на соціальне страхування), а отримують від держави трансфертні платежі у формі субсидій, податкових пільг, премій, пільгових позик, оплати поточних витрат бюджетних організацій. Ця модель характеризує економічний оборот в закритій національній економіці. Кругообіг відкритої національної економіки ускладнюється додаванням ще одного господарюючого суб'єкта - іноземного сектора.
 9. 2. Податки: сутність, види, функції
  внески громадян для утримання публічної влади. Ніщо не вимагає стільки мудрості і розуму, як визначення тієї частини, яку у підданих забирають, і тієї, яку залишають їм, писалося в минулому. Аналізуючи поняття податку, слід особливо підкреслити, що це обов'язковий платіж, що не залежить від примхи платника податків. Таким чином, податок має примусовий характер, що докорінно
 10. Чи може Конгрес розподілити тягар податку на заробітну плату? Якщо ви коли-небудь отримували заробітну плату, ви, ймовірно,
  внеску). Федеральний уряд використовує дохід, отриманий від податку FICA, для фінансування медичного та соціального страхування та програм надання медичних послуг людям похилого віку. FICA - зразок податку на заробітну плату. У 1995 р. FICA на звичайного робочого становив 15,3% заробітної плати. Хто, як ви думаєте, несе тягар податку на заробітну плату - фірми або працівники?
© 2014-2022  epi.cc.ua