Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Сучасні принципи неоконсерватизму

Сучасна класична концепція соціально-економічного розвитку зводиться до наступних основних принципам:
- капіталізм оголошується вічним природним суспільним ладом, органічно поєднується з самою природою людини;
- рушійним мотивом і метою ринкової економіки є прибуток;
- сучасна ринкова економіка має достатніми внутрішніми механізмами саморегуляції для забезпечення рівноважного стану і розвитку національної економіки;
- держава повинна направити всі зусилля на забезпечення нормального функціонування ринкових механізмів, зводячи до мінімуму сою економічну діяльність;
- орієнтація на дрібні і середні верстви підприємців та підтримка в них віри у вільну конкуренцію, що, однак, анітрохи не суперечить інтересам великого капіталу;
- надання державної підтримки лише конкурентоспроможними підприємствам;
- обмеження державної системи соціального страхування, охорони здоров'я, освіти;
- підтримка нерівності як стимул для активізації підприємницької та трудової діяльності, а безробіття в протилежність зайнятості дозволяє оцінити людині, яка має роботу, своє елітарне становище;
- проголошення системи соціального партнерства між власниками, керівниками і трудящими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сучасні принципи неоконсерватизму "
 1. Принципи соціальної справедливості
  Не вдаючись у поглиблений аналіз різних точок зору на проблему соціальної справедливості, позначимо лише найбільш важливі теоретичні концепції в даній області. Це насамперед ліберальний принцип «рівності можливостей» (доступність частнопредпрінімательскойдіяльності, свобода торгівлі) у поєднанні з «рівністю умов», або «фактичним рівністю» (рівна оплата за працю, рівний
 2. Науковість
  Науковість як принцип управління є дієвим засобом подолання волюнтаризму. Даний принцип передбачає, що кожен учасник процесу управління зобов'язаний в ході своєї діяльності вивчати і використовувати закономірності й об'єктивні тенденції соціального розвитку, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення і науково обгрунтовані методики . Науковий підхід до управління, який
 3. Питання для самоперевірки
  1. Назвіть причини появи та подальшого розвитку грошей. У чому полягає особливість грошей як економічної категорії? 2. Назвіть функції і види грошей. 3. Визначте роль електронних грошей в сучасній грошовій системі. 4. Що являє собою грошова система? У чому полягає особливість з-тимчасової грошової системи? 5. Назвіть основні елементи сучасної грошової системи.
 4. Вступна глава
  Важливою частиною загальноосвітньої та світоглядної підготовки сучасних фахівців - економістів є вивчення суспільних дисциплін, оскільки воно сприяє інтелектуальному розвитку особистості та вироблення творчого мислення. Однією з таких дисциплін є історія світової економіки. Ця дисципліна покликана формувати принципи економічного мислення, дозволяє бачити
 5. 2.1. Принцип справедливості
  Згідно з принципом справедливості, кожен підданий держави зобов'язаний брати участь у фінансуванні витрат держави пропорційно своїм доходам і можливостям. Однак зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
 6. ДОДАТКИ
  У попередніх частинах викладалися і обгрунтовувалися ази економіки. Наступні додатки, написані канадськими і російськими авторами, являють собою спроби застосування викладених у книзі принципів і підходів до організації взаємодії суспільства і держави стосовно до Канаді та сучасної
 7. Математична логіка
  Математична логіка являє собою сукупність штучних формалізованих мов, для яких встановлюються такі їх логічні властивості, як довідність, виводимість, слідство і т.д. На відміну від класичної математичної логіки, що базувалася на принципі двозначності (визнання судження або істинним, або хибним), сучасна математична логіка керується принципом
 8. РЕЗЮМЕ
  Договірні відносини в міждержавній торгівлі передбачають наявність таких принципів: принцип розвитку міжнародних економічних і науково-технічних відносин між державами, принцип економічної недискримінації, принцип свободи вибору форм організації зовнішньоекономічних свищів, принцип невід'ємного суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами і їх
 9. 4. Принцип переваги
  Наростаюча незадоволеність аналізом цін і попиту на основі теорії граничної корисності та методологічного принципу причинно-наслідкових зв'язків зумовила пошук нових напрямів розвитку економічної теорії. В результаті був узятий на озброєння функціональний принцип замість причинно-наслідкового підходу, принцип граничної корисності був замінений принципом переваги одного набору благ
 10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  Анікін А. Адам Сміт. М.: 1968. Антологія економічної класики. Петті В., Сміт А., Рікардо Д. М.: 1993. Барр Р. Політична економія: У 2 тт. Пер. з фр. М.: 1995. Блayг М. Економічна думка в ретроспективі. Пер. з англ. М.: 1994. Гелбрейт Дж. К. Економічні теорії та цілі суспільства. Пер. з англ. М.: 1976 . Жид Ш., Ріст. Ш. Історія економічних вчень. Пер. з англ. М.: 1995.
 11. Принцип економічності та ефективності
  Принцип економічності та ефективності означає раціональне і найбільш продуктивне використання ресурсів, в тому числі і людських. На перший погляд цей принцип можна віднести тільки до сфери матеріального виробництва, але, безумовно, поняття "економічність" і "ефективність" є якісними характеристиками діяльності людини в будь-якій сфері, а не тільки в
 12. Принципи оподаткування
  Основоположні принципи оподаткування були сформульовані ще в другій половині XVIII в. А. Смітом, які можна виразити в наступній стислій формі: - утримання уряду має здійснюватися відповідно доходу, ступеня заступництва і захисту платника податків з боку держави; - для кожного випадку і особи необхідно точно визначити суму платежу, спосіб і строк його сплати;
 13. Ключові терміни
  Податок на додану вартість Принципи вертикального і горизонтального рівності Принцип платоспроможності Принцип одержуваних вигод Прогресивні і регресивні податки Гранична ставка податку Середня ставка податку Податковий клин Втрати, або брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої
 14. Рекомендована література
  КейнсДж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей (1936): Пер. з англ. М, 1978. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М., 1994. Гол. 15,16. Осадча І.М. Сучасне кейнсіанство. М., 1971. Селигмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. М., 1968. Гол. 8 (4, 5). Сучасна економічна думка. М, 1981. Гол.
 15. ЛІТЕРАТУРА
  КейнсДж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей (1936): Пер. з англ. M ., 1978. Блауг M. Економічна думка в ретроспективі. M., 1994. Гол. 15, 16. Осадча І.М. Сучасне кейнсіанство. M., 1971. Селигмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. M., 1968. Гол. 8 (4, 5). Сучасна економічна думка. M., 1981. Гол.
 16. Додаток 3 ПІДРУЧНИКИ, хрестоматії, ПОСІБНИКИ.
  Агапова І. І . Історія економічних вчень. - М.: Вім, 1997. Анікін А. В. Юність науки: Життя та ідеї мислителів-екномістов до Маркса. 4-е вид. - М.: Политиздат, 1985. Анікін А. В. Люди науки : Зустрічі з видатними економістами. - М.: Справа ЛТД, 1995 Антологія економічної класики. В 2 т. - М.: економ. 1991-1992. Архітектор макроекономіки (Дж. М. Кейнс і його макроекономічна теорія)
© 2014-2022  epi.cc.ua