Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 4. Сучасні форми великого і дрібного підприємництва

Підприємницька діяльність в ринковій економіці представлена великим і
дрібним бізнесом, великими і малими підприємствами. Розміри підприємства
визначаються насамперед кількістю зайнятих на ньому. Як правило, з цього
ознакою підприємства поділяються на: дрібні - до 50 зайнятих, середні - від 50
до 500, великі - понад 500, особливо великі - понад 1000 зайнятих. Автоматизація
виробництва призводить до того, що у визначенні розміру підприємства важливу роль
грають і інші ознаки - обсяг продажів, величина активів, отриманий прибуток.
Так, у сучасних найбільших американських фірм оборот капіталу становить 50
млн. дол
Тенденція до зростання розміру підприємства пов'язана з розвитком продуктивних сил,
концентрацією виробництва. Концентрацію виробництва слід розглядати в
двох аспектах: збільшення розмірів підприємств і збільшення частки великих
підприємств в тій чи іншій галузі.
Концентрація виробництва на рівні підприємства дозволяє виявити його
оптимальний розмір. Він визначається мінімумом витрат виробництва і обігу
на одиницю продукції, тобто рентабельністю. Хоча збільшення розміру підприємства
зазвичай веде до зниження витрат на одиницю продукції, цей процес має
кордону. При досягненні певного масштабу виробництва подальше
збільшення розміру підприємства супроводжуватиметься зростанням витрат і,
отже, зниженням рентабельності підприємства. Тому в різних країнах
тенденція зростання розміру підприємства, характерна для першої половини XX в.,
Змінилася в останнє десятиліття стабілізацією. Це пояснюється в першу
чергу життєвим циклом виробленої продукції, швидким моральним старінням
існуючих технологій і виробничих потужностей в умовах НТР. Великі
підприємства не здатні швидко перебудовувати виробничий процес відповідно до суспільних потреб, тобто змінювати
асортимент і якість продукції.
Сучасне акціонерне товариство значно розмиває саме поняття "фірма"
("підприємство"). Велика фірма в даний час - це складний багатогалузевий
комплекс промислових, торговельних і фінансових підприємств. У сучасній фірмі
як системі підприємств концентрація виробництва проявляється у зростанні частки
виробничих комплексів у суспільному виробництві. При цьому концентрація
виробництва не обмежується розмірами власного капіталу фірми. Фірма
пов'язана з безліччю дрібних і середніх підприємств, що задовольняють її
потреби в деталях, вузлах, комплектуючих виробах.
Самостійність цих
підприємств номінальна. Реально вони включені в структуру сучасної фірми на
основі підрядних і субпідрядних робіт. Отже, концентрація виробництва
фірми виходить за рамки власних підприємств, за рамки власного капіталу.
Оптимальність розміру підприємства в рамках фірми підпорядкована її ринкової
стратегії. Задоволення внутрішніх потреб фірми в будь-якому продукті
робить оптимальним невелике підприємство. А необхідність завоювання ринку для
своєї продукції, і особливо для нового продукту, зумовлює збільшення
оптимального розміру підприємства. Отже, оптимальність розмірів
підприємства в рамках фірми виражається в поєднанні великих і дрібних підприємств.
Сучасними формами концентрації виробництва виступають комбінування і
диверсифікація. Обидві форми включають технічно і функціонально взаємопов'язані
виробництва, сприяють розвитку виробництва для власних потреб і
розширенню номенклатури товарів, що випускаються. Комбінування як система-
взаємопов'язаних процесів означає укрупнення виробництва на рівні фірми.
Диверсифікація, охоплюючи в основному суміжні галузі, породжує
диверсифікований концерн, існуючий у вигляді розгалуженої групи
акціонерних підприємств. Укрупнення виробництва в цьому випадку відбувається на
рівні відділення концерну. Диверсифікація посилює процес прихованих форм
концентрації виробництва в результаті технологічного та функціонального
підключення безлічі підприємств до концерну. Більш того, вона перетворює
укрупнення виробництва в інтернаціональний процес.
1? Так, концентрація виробництва формує основу для великого
підприємництва, що займає провідні позиції в ринковій економіці. Наприклад,
в американській економіці домінуючу роль в даний час грають 500
найбільших промислових корпорацій, половина з яких одночасно
функціонує в п'яти і більше галузях. 500 корпорацій зосереджують на своїх
підприємствах 1/5 всіх зайнятих в економіці і 3/5 всіх одержуваних прибутків.
§ 4. Сучасні форми великого і дрібного підприємництва Економічна раціональність великого підприємництва обумовлена перш
всього його технічної активністю: велика фірма забезпечує оптимальний
варіант для капіталовкладень в інтересах інвестора в умовах конкурентного
ризику. Конкурентоспроможність дає великій фірмі можливість мобілізовувати
значні суми капіталів.
Велика фірма займається короткостроковим і довгостроковим плануванням своєї
діяльності, розробляє стратегію маркетингу, володіє високим кадровим
потенціалом, має можливість вирішення соціальних проблем на підприємстві.
Все
ці переваги дозволяють великим підприємствам затвердити свої позиції в
підприємницькому справі.
Але підприємництво представлено не тільки великими, але і дрібними фірмами,
підприємствами. У США, наприклад, їх налічується понад 16 млн. Дрібні
підприємства мають середній життєвий цикл 6 років, а іноді і 3 роки. Частина з них
розоряється, частина добровільно припиняє свою діяльність, деякі
укрупнюються. Але кількість знову народжуються підприємств постійно перевищує
число припинили свою діяльність.
Дрібні підприємства мають свої економічні переваги перед великими.
Громіздка організація великого виробництва виключає можливість гнучкого
маневру, широкого експериментування, що особливо актуально в умовах
сучасної науково-технічної революції. Тому велике виробництво потребує
в особливому пошуково-випробувальному механізмі, функцію якого і повинні виконувати
дрібні підприємства.
Дрібним підприємствам властиві гнучкість у прийнятті рішень, вміння знаходити
малі ніші на ринку і швидко впроваджувати нововведення, винаходи. Організаційно-
економічний плюс дрібних підприємств - простота управління. Дрібні підприємства
соціально захищені своєрідним "сімейним" кліматом.
Але у дрібних підприємств є і свої проблеми: розорення в конкурентній боротьбі,
недолік свого капіталу для фінансування розвитку підприємницької
діяльності, відсутність стратегічного планування і недостатні відомості про
ринку, не найкращі кадри. До економічних проблем додаються соціальні: оплата
праці на дрібних підприємствах нижче, ніж на великих; гірші умови праці;
відсутні соціальні пільги працівникам. Всі ці економічні та соціальні
питання дрібним підприємствам самостійно вирішити неможливо. Тому необхідна
підтримка малого бізнесу з ** боку держави. Основні напрями цієї
підтримки: антимонопольна політика держави, податкові пільги, пільгове
кредитування, консультування, підготовка кадрів. Існує також взаємодопомога
самих дрібних підприємств.
Отже, сучасне підприємництво - це синтез великої та дрібної
виробництва. Велике виробництво утворює "ську-
років" всієї виробничої системи, а дрібне виробництво - "м'які і гнучкі
тканини", без яких велике виробництво не може існувати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Сучасні форми великого і дрібного підприємництва "
 1. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційні-правові форми підприємництва в РФ. Критерії класси-фікації
 2. 29.2.1. Економічна стратегія
  сучасних підприємств і звуженням соціальної бази
 3. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 4. Контрольні питання
  форми дер-ної політики підтримки малого підприємництва? 3. У чому полягає роль і які форми самоорганиза ції малого
 5. Глава 6. Підприємництво: сутність, сучасні форми.
  Сучасні форми 6.2. Фактори і витрати виробництва, їх сучасна структура 6.3. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу Недоліки виробництва не чинили б ніякого впливу на конкурентну ціну, якби вони не впливали на пропозицію. Джон Стюарт Мілль 'Стрижень будь-якої економічної системи - виробництво, виступаюче базовою основою суспільного
 6. Позиції дрібного підприємництва
  великі позиції в промисловому виробництві - до 40%. Дрібна промисловість в основному розвивається з торгового капіталу, а не виростає з докапіталістичних укладів і не перетворить їх. Це один з аспектів, який зумовлює високу поляризацію соціальної структури господарства, сприяє збереженню докапіталістичної промисловості. Дрібна промисловість ділиться на дві групи:
 7. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 8. Контрольні питання
  сучасній російській економіці. 2. Розкажіть про основні напрямки державної підтримки малого бізнесу в Російській Федерації. 3. Охарактеризуйте систему пільг з оподаткування малого підприємництва. 4. Поясніть суть спрощеної системи оподаткування, обліку та відповідальності для суб'єктів малого
 9. 1 ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  сучасному світі людина, яка може зрозуміти і оцінити перспективу - це підприємець, але, крім цього, йому необхідно знати потреби ринку і володіти знаннями в галузі управління виробництвом, а також використання виробничих ресурсів з метою отримання
 10. Висновки
  сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм) , адміністративно-командна і традиційна економіка. 2. У кожній системі існують свої національні моделі організації господарства, оскільки країни відрізняються своєрідністю історії, рівнем економічного розвитку, соціальними і національними умовами. 3. Перехід від однієї системи до іншої породжує особливу, перехідний стан економіки.
 11. Висновки
  сучасній економіці пов'язано з їх роллю в задоволенні нових потреб, створенні нових робочих місць, високою адаптивністю до змін ринкової кон'юнктури, формуванні конкурентного середовища. Підтримка малого бізнесу стала однією з важливих функцій сучасної держави. 3. Найбільш поширені організаційно-правові форми підприємств: індивідуальні, що представляють форму
 12. 36. Підприємництво, як найважливіший фактор ефективного розвитку національної економіки.
  Сучасного періоду є розвиток підприємництва. Підприємництво може бути як приватним, так і державним і здійснюється як в індивідуальній, так у колективній формі. Державне підприємництво здійснюється юридичною особою. Основною формою юридичної особи, здійснює державне підприємництво, є підприємство. Державне
© 2014-2022  epi.cc.ua