Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Удосконалення продукції

Іншою формою нецінової конкуренції є вдосконалення конкурентами продуктів, що випускаються і пропонованих послуг. Поліпшення якісних характеристик або споживчих властивостей товару забезпечує розширення ринку реалізації продукції і витіснення конкурентів, які не піклуються про вдосконалення своєї продукції.
Дана форма конкуренції має своїм наслідком два позитивних моменти, крім кращого задоволення потреб покупців. Перший полягає в тому, що вдале поліпшення продукту однієї з фірм спонукає інші фірми вживати необхідних заходів з метою подолати тимчасову перевагу цієї фірми. В цілому це сприяє розвитку науково-технічного прогресу не тільки в сфері споживчих товарів, а й опосередковано в області ресурсного та матеріально-технічного забезпечення випуску товарів виробничого призначення.
Другий момент пов'язаний з появою нових джерел фінансування процесу подальшого вдосконалення продукту, що випускається або створення якісно нового товару. Успіх у справі поліпшення продукту дозволяє розширити виробництво, досягти його оптимальних масштабів і отримати в значних обсягах економічний прибуток, яка якраз і служить цим новим фінансовим джерелом.
Відзначаючи позитивні сторони конкуренції у формі вдосконалення продукту, не можна не звернути увагу на імітаційну діяльність підприємств в даній області. Підприємства-імітатори, як правило, обмежуються незначними поверхневими змінами продукту, домагаючись зовнішнього ефекту, видають удавані зміни в продукті за дійсні, а також апріорі закладають моральний знос в вдосконалений продукт, що викликає швидке розчарування у покупця у володінні продуктом, на зміну якого прийшла вже його нова модель. Ясно, що подібний напрямок діяльності підприємств об'єктивно веде до розкрадання обмежених ресурсів і викликає зростання споживчих витрат населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Удосконалення продукції "
 1. 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
  Беззбиткова робота підприємства - діяльність, при якій доходи, одержувані підприємством, покривають витрати, тобто доходи і витрати рівні між собою. Підприємство не отримує ні прибутку, ні збитків, а значить, діяльність підприємства стоїть на одному місці, що звичайно ж не вигідно для керівників і працівників підприємства, а також і самого підприємства, так як воно не може розвиватися. Точка
 2. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  Економіка СРСР в роки НЕПу (1921 - 1929 рр..). Сутність НЕПу. Соціальна еволюція радянського села. Відновлення та перебудова промисловості. Основні суспільно-економічні уклади; використання державного капіталізму, його основні форми. Розвиток системи планування. Грошова реформа 1922 - 1924 рр.. Грошова реформа 1947 року й подальші зміни в грошовій системі. Скасувати
 3. 1. Організаційна структура
  1. Основна характеристика організаційної структури регіональної служби маркетингової діяльності. 2. Структура регіональної служби маркетингової діяльності та випускається в регіоні продукція - проблеми відповідності та тенденції розвитку та
 4. 43. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  Економічне зростання - збільшення обсягів товарів і послуг, створених за певний період. До економічного зростання прагнуть всі країни. За його динаміці (зміни) судять про розвиток національних економік, про життєвий рівень населення, про те, як вирішуються проблеми обмеженості ресурсів. Економічне зростання оцінюється за двома показниками: 1) загального зростання ВНП; 2) зростанню ВНП на душу
 5. 28.3. Країни, що розвиваються в міжнародному русі капіталу
  Світова периферія бачить у припливі капіталу важливе додаткове засіб накопичення, розширення виробничого апарату, вдосконалення структури економіки та задоволення невідкладних
 6. Додаток 5 ТЕОРІЇ ОСВІТИ ПРИБУТКУ
  {foto23} Теорії утворення прибутку Прибуток виконує дві функції: перша - винагорода за підприємницьку діяльність і друга - стимулу до вдосконалення та зростання
 7. Постійно покращувати - значить "нагинатися за останнім зернятком рису "
  Третім компонентом нашого" лакмусового тесту "є постійне вдосконалення. Зараз недостатньо досягати скромного приросту ефективності кожен квартал, рік або кілька років. Міжнародна гонка за ефективністю - це марафон, а не спринт. На нашу думку, успіх багатьох компаній на світовій арені є результатом не геніальності чи технічних досягнень, а уваги до деталей і
 8. ТЕМА 7. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ
  Ми продовжуємо вивчати ринкову систему і сили, що впливають на динаміку цін. У даній темі ми повною мірою розглянемо класичну форму ринкових відносин і закон їх вдосконалення. Нам стануть зрозумілі внутрішні сили ринку, здатні як посилити, так і паралізувати його творчу
 9. Контрольні питання
  1. Які сучасна структура російського експорту та шляхи її вдосконалення? 2. Роль зовнішньоекономічної політики у захисті національних виробників. 3. Перерахуйте напрямки інтеграції Росії в світову економіку. 4. Які характерні риси та особливості економічної взаємодії Росії: з розвиненими країнами, з країнами Східної Європи, з країнами
 10. Студент повинен вміти
  : - застосовувати отримані теоретичні знання для аналізу соціально -економічної політики; - використовувати на практиці отримані знання для оцінки результатів проведених економічних реформ; - визначати шляхи вдосконалення управління промисловістю, будівництвом, вдосконалення господарського механізму. У методичних вказівках представлені: пояснювальна записка, плани
 11. 23. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  Під факторами економічного зростання в економіці розуміються ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності та якості зростання. За способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі і непрямі чинники. Прямими називаються ті, які безпосередньо визначають фізичну здатність до економічного зростання. Непрямі
 12. № 83. «Велика депресія» в США і «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта
  . Сукупність заходів, спрямованих на державне регулювання американської економіки, запропонованих Рузвельтом і його прихильниками, отримала назву «Новий курс»: 1. банківська реформа. 2. закон 1933 р про регулювання с / г виробництва. 3. створення спеціальної федеральної організації (НИРА), насадження кодексів честі конкуренції. 4. програма допомоги нужденним. 5. організація
 13. 23. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ПРОЦЕСІВ З ДОПОМОГОЮ ПОДАТКІВ І СУБСИДІЙ
  Субсидії - це грошова підтримка держави певних галузей. До субсидіях можна віднести пільги, фінансову підтримку, кредити і т.д. Способи виходу зі спаду: пропонує державні дотації неефективним галузям, штучна підтримка підприємств-банкрутів, протекціоністські заходи захисту вітчизняних виробників від зовнішньої конкуренції. Це на ділі означало б консервацію старої
 14. приблизно рішення тренувальних завдань
  1. - Низький рівень розвитку продуктивних сил і повільне їх вдосконалення; - низькі темпи розвитку суспільства; - колективне привласнення природних ресурсів і результатів виробництва; - зрівняльний розподіл, соціальна рівність; - відсутність приватної власності, експлуатації, класів і держави. 2.-суспільний поділ праці; - відокремлення виробника;
 15. 18.3. Виробничий попит
  Виробничий попит займає ключове положення в удосконаленні факторів виробництва. Він пред'являється на знаряддя і предмети праці, в яких втілюється науково-технічний прогрес суспільства. На його масштаби впливає міжгалузева і внутрішньогалузева спеціалізація виробництва. Величина виробничого попиту визначається обсягом виробничих капіталовкладень. Їх річний
 16. Рекомендації
  Аналіз досвіду використання різних форм залучення працівників у процес управління дозволяє сформулювати кілька рекомендацій підвищення ефективності використання цього вельми дієвого інструменту. 1. При впровадженні нових форм і методів управління в практику необхідно почати з змін у процесі впровадження управлінських нововведень. Традиційний підхід передбачає, що всі
 17. 33.6. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В РОСІЇ НА ПОЧАТКУ III ТИСЯЧОЛІТТЯ
  Основними завданнями податкової реформи на початку III тисячоліття є: - покращення інвестиційного клімату; - досягнення збалансованості державного бюджету; - істотне зниження і вирівнювання податкового оподаткування; - спрощення податкової системи; - вдосконалення податкового адміністрування. Зниження податкового оподаткування буде досягнуто, насамперед, за рахунок зменшення
 18. № 1. Основні риси «неолітичної революції».
  Неолітична революція поклала початок тривалому періоду у розвитку людства. З неї почалася стадія варварства. З'явився поділ праці, землеробство, гончарне коло, знаряддя праці із заліза і т.д. Неолітична революція зіграла важливу роль у вдосконаленні суспільних відносин. Вона сприяла народженню землеробства і скотарства. І це стало вирішальною передумовою переходу до
© 2014-2022  epi.cc.ua