Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕПАТРІАЦІЯ ПОЗИК

повернення в країну емітованих у ній облігацій, розміщених серед іноземних позичальників, шляхом викупу цих облігацій державою або його громадянами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕПАТРІАЦІЯ ПОЗИК "
  1. КОНСОЛІДОВАНИЙ БОРГ
    частина боргу держави, компанії, що утворюється в результаті випуску довгострокових позик, продовження терміну середньострокових і короткострокових кредитів, об'єднання раніше випущених
  2. Терміни і поняття
    Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
  3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
    здійснюється відповідно до законодавства: центральними фінансовими органами - державних казначейських зобов'язань, держоблігацій цільових внутрішніх позик, а також акцій і облігацій, що випускаються комерційними банками; місцевими фінансовими органами - випуск облігацій місцевих
  4. Управління державним боргом
    Виникнення і зростання державного боргу викликали до життя необхідність управління ім. Управління державним боргом - це сукупність фінансових заходів держави, пов'язаних з погашенням позик, організацією виплат доходів за ними, проведенням конверсії та консолідації державних позик. Конверсія державних позик передбачає зміна первинних їх умов (відсотка,
  5. ІНВЕСТИЦІЙНІ БАРОМЕТРИ
    параметри, що показують можливу зміну курсу позик і цінних
  6. Запитання для самоперевірки
    1. У чому сутність і головні причини міжнародної міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції
  7. Види і наслідки державного боргу
    Залежно від ринку розміщення позик державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній державний борг виникає в результаті розміщення на внутрішньому ринку державних позик. Про розміри державного боргу дозволяє судити його частка по відношенню до внутрішнього валового продукту або сумі бюджетних витрат. Зовнішній державний борг виникає в
  8. Фундований ПОЗИКИ
    довгострокові позики, утворені шляхом консолідації короткострокових і середньострокових позик при відстроченні виплат по них, об'єднання раніше утворилися
  9. Специфіка доходів
    Одночасно хотілося б звернути увагу на те, що далеко не всяке надходження грошей господарюючому суб'єкту може бути віднесено до доходів. Зокрема, це відноситься до виручки, пов'язаної з відшкодуванням спожитих засобів виробництва (амортизаційні відрахування) , а також з продажем матеріальних або фінансових активів та отриманням позик. Продаж активів свідчить лише про зміну їх
  10. Лендінзі-БІЗНЕС
    угода, бізнес-операція, результати якої змінюють активи фірми і знаходять відображення в її фінансових звітах. До таких угод належить, наприклад, авансування, кредитування, надання
  11. КОНСОЛІДАЦІЯ БОРГУ
    продовження терміну дії боргу, позики допомогою перетворення їх у більш довгострокові або безстрокові, об'єднання декількох боргів (позик) в єдиний з можливою зміною величини позичкового (позикового) відсотка. Застосовується як метод управління державним
  12. РЕФІНАНСУВАННЯ
    погашення , відшкодування старої державної заборгованості шляхом випуску нових позик, головним чином, заміною короткострокових зобов'язань довгостроковими цінними паперами, або зобов'язань, по яких закінчується термін погашення, іншими, новими
  13. Міжнародний валютний фонд (МВФ)
    Міжнародний валютний фонд (МВФ) - міжнародна асоціація держав, що утворилася після другої світової війни для надання позик в іноземній валюті країнам з тимчасовим дефіцитом платіжного балансу і для здійснення заходів з підтримання валютних
© 2014-2022  epi.cc.ua