Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Регулююча функція

В умовах ринкового господарства першорядну значимість за своїм впливом на національну економіку має регулююча функція податків. Уявити собі економіку, не регульовану державою, неможливо, бо всі процеси суспільного відтворення укупі з їх соціально-гуманітарними складовими в тій
чи іншій мірі схильні до дії державної участі. Податкове регулювання і являє собою систему особливих заходів у сфері оподаткування, спрямованих на втручання держави в ринкову економіку відповідно до прийнятої урядом концепцією економічного розвитку.
Регулююча функція податків здійснюється шляхом застосування налагодженої системи оподаткування, виділення з бюджету капітальних вкладень і дотацій, державних закупівель та здійснення народногосподарських програм, виплати різного роду допомог, бо податки є визначальним джерелом бюджетно-фінансового регулювання національної економіки .
Маневруючи податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподаткування, вводячи одні і скасовуючи інші податки, держава створює умови для прискореного розвитку певних галузей і виробництв (наприклад, сільського господарства), сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем. Однією з таких проблем на сучасному етапі є розвиток малого бізнесу.
Держава повинна сприяти його розвитку і всіляко підтримувати. Форми такої підтримки різноманітні: створення спеціальних фондів фінансування малих підприємств, спрощене та пільгове оподаткування, звільнення від оподаткування прибутку, що спрямовується на будівництво, реконструкцію та оновлення основних виробничих фондів, на освоєння нової техніки. В інших випадках держава створює пільговий режим оподаткування залежно від роду господарської діяльності.
В регулюючої функції податків слід виділити насамперед стимулюючу підфункцію, яка реалізується через систему пільг, винятків, преференцій. Вона проявляється у зміні обсягу оподаткування, зменшенні оподатковуваної бази, зниженні податкової ставки, повне звільнення від податків. Прикладами преференцій можуть служити податкове кредитування і цільові пільги для фінансування інвестиційних і інноваційних витрат.
Податками можна стимулювати або, навпаки, обмежувати ділову активність, а отже, розвиток тих або інших галузей підприємницької діяльності. Ними можна створити передумови для зниження витрат виробництва й обертання приватних підприємств. З їх допомогою можна підвищувати конкурентоспроможність підприємств на світовому ринку, проводити протекціоністську політику.
Податкове регулювання покликане активно впливати на структуру суспільного відтворення шляхом створення необхідних умов для прискореного накопичення капіталу в найбільш перспективних галузях, що визначають науково-технічний прогрес, а також у малорентабельних, але життєво необхідних сферах виробництва і послуг.

Податки впливають на капітал на всіх стадіях його кругообігу. Якщо при виконанні своєї фіскальної функції вони впливають лише при переході капіталу з його товарної форми в грошову, і навпаки, то система податкового регулювання, до всього іншого, впливає і на стадії виробництва, і на стадії споживання. Податкове регулювання зачіпає і соціальну, і екологічну сфери.
Формування ринку праці, його функціонування не можуть бути ефективними без створення державного фонду сприяння зайнятості. Такий фонд утворюється за рахунок обов'язкових відрахувань господарюючих суб'єктів (роботодавців) на стадії розподілу первинних доходів. Подібним чином створюється і фонд обов'язкового медичного страхування.
Особливе місце займає подфункция відтворювального призначення, яка спрямована на компенсацію і відшкодування споживаних ресурсів. Таке навантаження несуть у собі плата за воду, користування природними
ресурсами, відрахування на виробництво матеріально-сировинної бази, в дорожні фонди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " регулююча функція "
 1. Контрольні питання
  регулює основні принципи побудови бюджетної системи? Які його основні функції? 5. У яких випадках уряд може приймати нормативні правові акти, що регулюють бюджетні
 2. § 2.4. Функції оподаткування
  регулюючу, контрольну,
 3. 2.3. Функції податків в системі оподаткування
  регулюючої і контрольної функцій (мал.). Фіскальна функція оподаткування виникає з його економічної природи та громадського призначення - забезпечувати наповнення скарбниці (фіску - особливої каси давньоримського імператора, з часом перетвореної в скарбницю). У нерозривному зв'язку з фіскальною функцією проявляється регулююча функція оподаткування, яка проявляється в механізмі
 4. Регулююча функція
  регулюють господарську діяльність. Зростає ціна - сигнал до розширення виробництва; падає ціна - сигнал до його скорочення. Інформація, яку надає ринком, змушує виробників знижувати витрати, поліпшувати якість продукції. Образно кажучи, на ринку діє регулююча «невидима рука», про яку ще писав Адам Сміт: "Підприємець має на увазі лише свій власний інтерес,
 5. Стаття 48. Регулюючі доходи бюджетів
  Регулюючі доходи бюджетів - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими встановлюються нормативи відрахувань (у відсотках) до бюджетів суб'єктів Російської Федерації або місцеві
 6. 2 . ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ
  регулюючу і контрольну. Інший підхід полягає в тому, що виділяються наступні основні функції податків: фіскальна, регулююча, соціальна. Третій підхід полягає в тому, що виділяються регулююча і фіскальна функції як єдині функції податку. До складу основних функцій, виконуваних податком, включаються такі. 1. Казначейська функція характеризує податок відповіддю на
 7. 15.3. Державне регулювання економіки
  регулюючу роль держави стосовно кожної з названих
 8. № 101. Основні положення економічної програми Р.Рейгана і М.Тетчер
  регулюючої функції держави в хоз.жізні суспільства. 2. Відмова від гіпертрофованого впливу профспілок на соціально-економічну політику. 3. Зниження інфляції і податків. 4. Скорочення витрат державного бюджету та грошової маси. 5. Зменшення ролі бюрократичного апарату в
 9. 3.3. Функції податків
  функції податків, які можна представити наступною схемою: Рис. 9.1-Функції податків. Фіскальна - основна. Покликана формулювати доходи для реалізації державних програм на соціальні послуги, господарські потреби, підтримку зовнішньої політики і безпеки держави, платежі по державному боргу. Соціальна - нерівне оподаткування різних сум
 10. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
© 2014-2022  epi.cc.ua