Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

Розвиток РЕВ

У 60-і рр.. економічна інтеграція СРСР з країнами-членами РЕВ продовжувала розвиватися. Відповідно до прийнятого в 1959 р. Статуту РЕВ, головною його метою стає прискорення технічного прогресу і поступове зближення економічного розвитку країн-членів РЕВ за рахунок координації їхніх планів. Рада РЕВ не тільки координував плани економічного розвитку, а й розробляв довгострокові програми співпраці, спеціалізації і кооперування країн-членів РЕВ. У 1964 р. було здійснено перехід від застарілої клірингової системи розрахунків до багатосторонніх розрахунках і платежах між країнами - членами РЕВ з використанням переказного рубля в якості міжнародної колективної грошової одиниці. Нова система багатосторонніх розрахунків була введена одночасно з організацією Міжнародного банку економічного співробітництва (МБЕС).
Переказний рубль не мав ходіння всередині країн. Його емісія здійснювалася МБЕС або за допомогою платежів за товари та послуги, або шляхом надання кредиту. При цьому надходження перевідних рублів в платіжний оборот і подальше їх звернення між країнами здійснювалося тільки в безготівковому порядку по банківських рахунках. По відношенню до інших іноземних валют платіжний рубль мав самостійну валютну котирування.
Його курс, що встановлюється МБЕС методом валютного кошика, використовувався при перерахунку світових цін в контрактні.
Слідуючи ідеям економічної реформи 1965 отримує розвиток практика надання інвестиційних кредитів країнам-членам РЕВ для здійснення капітальних вкладень у різні галузі промисловості. Поряд з довгостроковими державними кредитами широко стало практикуватися надання комерційних кредитів на терміни від 5 років до 10 для закупівлі машин, устаткування і деяких споживчих товарів. Будучи великим кредитором, СРСР, отримав кілька кредитів від країн Східної Європи для розвитку видобувних галузей промисловості (від Польщі в 1963 р., від Чехословаччини в 1960 р. і 1966 р.).
У 1970 р. розпочав діяльність Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) - банк довгострокового та середньострокового кредитування країн-членів РЕВ. Квоти країн-членів РЕВ в статутному капіталі встановлювалися, виходячи з обсягу їх експорту у взаємному товарообороті. Основним завданням МІБ є кредитування нового капітального будівництва, що сприяє розвитку інтеграції РЕВ. Кредити надавалися переважно в перекладних рублях і в конвертованій валюті. Переважна частина кредитів прямувала в паливно-енергетичний комплекс, машинобудування, на розвиток транспорту.

З середини 60-х рр.. починають розвиватися кредитні відносини між країнами РЕВ і західними країнами, в т.ч. на компенсаційній основі, коли покупець товару виплачує його вартість поставками інших товарів із зазначенням їх кількості і цін. Сальдо розрахунків могло бути неконвертованих і погашатися в залежності від умов контракту.
СРСР укладав компенсаційні угоди з іноземними фірмами для їх залучення до будівництва великих об'єктів. Відшкодування кредиту та відсотків здійснювалося за рахунок експорту продукції споруджуваних об'єктів. Першим довгостроковою угодою на компенсаційній основі була угода про спільне будівництво в СРСР хімічного комплексу з виробництва мінеральних добрив, укладену в 1973 р. Міністерством зовнішньої торгівлі СРСР з 20 великими компаніями США. Сировинна орієнтація СРСР у світовій економіці виразилася в укладенні низки угод на компенсаційній основі з фірмами західних країн для будівництва газопроводу СРСР - Західна Європа. Погашення кредитів, наданих для закупівлі обладнання та труб, здійснювалося поставками газу в Австрію, Італію, Францію і ФРН.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиток РЕВ "
 1. Тема 4 Економічний розвиток на рубежі Х1Х-ХХ ст
  . Розвиток продуктивних сил в останній третині Х1Х-ХХ ст. Технічна революція. Монополізація економіки. Концентрація і централізація виробництва і капіталу. Особливості економічного розвитку на рубежі Х1Х-ХХ ст. У США, Англії, Франції, Японії, Німеччини,
 2. Студент повинен знати
  : - предмет і метод історії економіки; - періодизацію історії економіки; - місце історії економіки в системі економічних наук; - основні риси розвитку первісного, рабовласницького і феодального способів виробництва; - загальне і особливе в розвитку західноєвропейських країн в епоху феодалізму; - особливості економічного розвитку країн на рубежі XIX - XX ст.; -
 3. КРАЇНИ
  на відміну від розвинених в економічному відношенні країн, що розвиваються називають країни зі слабо розвиненою економікою, невисоким економічним потенціалом, відсталою технікою і технологією, непрогрессивное структурою промисловості та економіки в цілому, що намагаються подолати бар'єр відсталості, вийти на рівень більш розвинених
 4. Розвиток наукоємних виробництв
  . З кінця 70-х років почався черговий етап розвитку південно-корейського господарства. Переважне розвиток отримали наукомісткі виробництва - електромашинобудування, комунікаційні засоби. У країні створена основа атомної енергетики - збудовано 10 атомних реакторів, які виробляють більше половини загального виробітку електроенергії промисловості. У цей період відбувся поворот до розвитку власних
 5. міжнародних валютно-кредитних ОРГАНІЗАЦІЇ
  міжнародні фінансові організації, створені на основі міждержавних угод з метою регулювання валютних і кредитно-фінансових відносин між країнами, сприяння економічному розвитку країн, кредитної допомоги. У число таких організацій входять Банк міжнародних розрахунків, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку,
 6. Запитання до теми
  1. В якому напрямку розвивалися виробництво і структура промисловості Російської Федерації в 90-і роки? 2. За якими показниками економічного і соціального розвитку РФ належить до розвинених країн? 3. Чи існує стійкий зв'язок між динамікою світових цін та економічним розвитком РФ? 4. Охарактеризуйте соціально-економічну структуру господарства,
 7. Зміна рівня розвитку
  . Знизилися темпи приросту ВВП на душу населення. Найбільшою мірою ця тенденція проявилася в 90-х роках - 1,5% (2,3% у 80-ті роки). Слід мати на увазі, що в 80-90-ті роки розвинені країни поступалися в темпах розвитку країнам, що розвиваються, а по приросту ВВП на душу населення - країнам Східної та Південної
 8. Запитання до теми
  1. Яке становище Демократичної Республіки Конго в світовому господарстві? 2. Охарактеризуйте чинники та умови економічного розвитку ДРК в останні десятиліття. 3. За якими показниками економічного і соціального розвитку ДРК відносять до найменш розвиненим країнам? 4. Чи існує стійкий зв'язок між динамікою міжнародних цін на сировину і темпами
 9. ЮНІДО
  один з органів ООН, організація з промислового розвитку, що надає сприяння в індустріалізації країн. Виникла в 1966 р. і налічує 137 держав. Діяльність підрозділяється на оперативну, що включає надання технічної допомоги країнам, що розвиваються в здійсненні конкретних проектів, розробку регіональних довгострокових (на період до 10 років) стратегій розвитку цих
 10. Запитання до теми
  1. Яка роль основних факторів виробництва в економічному розвитку промислових країн? 2. Охарактеризуйте умови відтворення в розвинених країнах в 80 - 90-і роки. 3. Які зміни відбуваються в технічному базисі виробництва розвинених країн? 4. Проаналізуйте зміни, що відбулися в положенні розвинених країн у світовому виробництві (ВМП, промислове
© 2014-2021  epi.cc.ua