Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Наявний доход

Наявний доход (Др) представляє суму первинних доходів (Дп) і сальдо поточних трансфертів у грошовій формі (Тд):
Др=Дп + Тд
Скоригований наявний дохід () - це наявний дохід, змінений з урахуванням сальдо отриманих (переданих) соціальних трансфертів у натуральній формі (Тн):
=Др + Тн
При цьому наявний дохід і скоригований наявний дохід розпадаються власне на кінцеве споживання і заощадження. Можна сказати, що фактичне кінцеве споживання вносить зміну до співвідношення між кінцевим споживанням домашніми господарствами і органами державного управління на користь домашніх господарств. Отже, така ж коригування відбувається і щодо наявних доходів домашніх господарств і органів державного управління. Обсяг фактичного кінцевого споживання () домашніх господарств більше їх витрат на кінцеве споживання (Пк) на величину соціальних трансфертів у натуральній формі (Тн), тобто:
=Пк + Тн
Відповідно, скоригований наявний дохід органів державного управління менше їх наявного доходу на величину виплачених соціальних трансфертів у натуральній формі.
Таким чином, для органів державного управління скоригований наявний дохід можна виразити таким чином:
=Др-Тн
Розбіжність між скоригованими розташовуваним доходом і доходом у населення особливо істотно збільшується в умовах проведення економічних реформ і структурної перебудови народного господарства, спрямованих на комерціалізацію господарської діяльності та зміну основ функціонування соціальної сфери. В умовах, коли все зростаюча частина соціально-культурних послуг виявляється на комерційній, а не на безкоштовній основі, загальний обсяг товарів і послуг, що споживаються населенням, незважаючи на можливе зростання його грошових доходів, буде скорочуватися, що призведе до реального зниження рівня життя населення. Інакше кажучи, динаміка грошових доходів населення може істотно відхилятися від скоригованого наявного доходу. Щодо показників доходів у Росії та інших країнах СНД необхідно підкреслити, що вони в більшій своїй частині не відповідають СНС.
Зокрема, такий показник, як реальні наявні доходи населення, розраховується на основі даних балансу грошових доходів населення. У результаті в грошові доходи населення виявляються включеними надходження від продажу майна, фінансових активів. Однак згідно СНС такі доходи не включаються ні в національний дохід, ні в наявні доходи, оскільки вони відображають лише просту форму зміни активів. В рівній мірі це відноситься і до індексації заощаджень населення як слідству інфляційних процесів в країні. Подібного роду розбіжності між
методами розрахунку на основі СНС і балансів ведуть до завищення реальних наявних доходів населення в Росії та інших країнах - членах СНД.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наявний доход "
 1. Терміни і поняття
  наявні доходи Номінальна і реальна заробітна плата Соціальні трансферти Соціальна політика Політика доходів Індекс споживчих цін Індексація доходів« Діряве відро »А. Окуня Прожитковий мінімум (соціальний і фізіологічний) Крива Лоренца Квінтільний (доцільний) коефіцієнт Індекс концентрації доходів населення (коефіцієнт Джині) Мінімальний розмір
 2. Класифікація доходів
  наявних доходів застосовується показник «реальні наявні доходи », що розраховується з урахуванням індексу цін. Реальні доходи характеризують номінальні доходи з урахуванням зміни роздрібних цін (і тарифів). Реальні грошові доходи визначаються виходячи з грошових доходів поточного періоду за мінусом обов'язкових платежів і внесків, скоригованих на індекс споживчих цін.
 3. Тема 39. Наявний особистий ДОХІД
  наявний дохід), ще менше особистого доходу, так як передбачає попередню виплату індивідуальних податків: а) прибуткового податку; б) податку на майно; в) податку на спадщину. Абсолютно переважаючим серед них є прибутковий податок. Наявний доход - підсумковий, очищений від всіх обов'язкових платежів національного добробуту, що розподіляється на споживання та
 4. 32. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД. ІНДЕКСИ ЦІН. Наявний особистий ДОХІД
  наявний дохід (персональний дохід - ПД), який може бути використаний на особисте споживання і особисті заощадження): ПД=НД - НПК - ЧПК - НД + Т - ЄП. Індекс цін визначає відносну зміну середнього рівня цін широкої групи товарів за певний період і являє собою відношення ціни поточного року до ціни базисного періоду, помножене на 100%. Для вимірювання динаміки
 5. Податки та споживання
  наявний дохід (після сплати податку) скоротиться на величину податку. Але наявний дохід (Др), як правило, розпадається на споживання і заощадження. Виходячи з граничної схильності до споживання (ПСП) і граничної схильності до заощадження (ПСС), введення податку по-різному позначиться на цих двох частинах наявного доходу. Якщо припустити, що ПСП=3/4, а ПСС=1/4, то при введенні
 6. 18. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ
  наявного доходу, не використана на споживання. Іншими словами, справедливо тотожність: Y=C + S, де Y - наявний дохід (національний дохід за вирахуванням чистих податків). Завдяки подвійній ролі заощаджень (як джерело додаткового майбутнього споживання і вирахування з поточного споживання) проблема споживчого вибору на макрорівні представляється як задача розподілу
 7. Розподіл особистого располагаемогодохода
  розташовується-мого доходу витрачається безпосередньо. Про Споживчі витрати домашніх господарств представляють собою сумарні затра-ти домашніх господарств на товари та послуги, заісключеніем покупки будинків. Більше 90% особистого наявного доходу, як вид-но з табл 24-5, витрачається на споживання. Ще ТАБЛИЦЯ 24-5. Розподіл особистого располагаемогодохода в США, 1986 р. У млрд. дол В
 8. 2. Уряд і сукупний попит
  наявний дохід - суму, реально знаходиться в розпорядженні домашніххозяйств і доступну для відшкодування їх витрат: Особистий наявний дохід -=національний дохід - податки + + соціальні виплати==національний дохід - чисті податки
 9. Питання 90. Реальний наявний дохід домашніх господарств. Баланс грошових доходів і витрат населення
  наявного доходу домашніх господарств являє собою номінальний наявний дохід поточного періоду, скоригований на індекс споживчих цін. Даний показник характеризує максимальну вартість товарів і послуг, які здатні придбати домашні господарства на свої поточні доходи виходячи з цін базисного періоду, не вдаючись до витрат накопичених фінансових або нефінансових
 10. Чистий внутрішній продукт і національний дохід
  розташовуваним
© 2014-2022  epi.cc.ua