Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

2.4 Проблема вибору в еконо-Міці.

Виробничі можливості суспільства та їх межі.
Потреби людини можуть бути задоволені різними способу-ми, тому в економіці існує проблема альтернативного застосований-ня ресурсів і пошуку їх найкращого поєднання.
Проблема вибору - це завдання вибору напрямів використання обмежених ресурсів між різними конкуруючими способами задоволення потреб.
Використання деякої кількості ресурсів на задоволення оп-ределенних потреб означає відмову від їх використання для удовле-творіння інших потреб. Отже, проблема вибору трансформується в проблему економії, тобто обмеженого і обгрунтованого виділення коштів на задоволення даної потреби при забезпеченні можливості задоволення інших потреб.
У процесі вибору необхідно відповісти на три основних економіч-ських питання:
1) що робити;
2) як виробляти;
3) для кого виробляти.
Обмеженість ресурсів, а також альтернативні варіанти їх вико-тання ілюструє модель кривої виробничих можливостей. Обмеження моделі:
1) постійна кількість ресурсів;
2) незмінна технологія;
3) в економіці виробляється два продукту (продукт Х і Y);
4) економіка функціонує в умовах повної зайнятості;
5) економіка є закритою, тобто зовнішньоекономічні зв'язки від-сутні.
Припустимо, що в таблиці 2.1 представлені гіпотетичні дані, що відображають виробничі альтернативи виробництва двох товарів в деякій економіці.
Т а б л і ц а 2.1 - Виробничі можливості економіки при повному
використанні ресурсів

Вид продукту Виробничі альтернативи
A B C D E
Товар X, од.
0 1 2 3 4
Товар Y, од. 10 9 7 4 0

Згідно альтернативі А всі ресурси використовуються для виробництва товару Y (10 штук), а товар X не проводиться. Якщо потрібно виробити товар X, то, внаслідок нестачі ресурсів, необхідно їх певну кількість вилучити з виробництва товару Y та переорієнтувати на вироб-ництво товару X. Так, наприклад, у виробничій альтернативі D кіль-кість товару X дорівнює 3 од., Однак при цьому обсязі виробництва ресурсів вистачає тільки для виробництва 4 од. товару Y. Отже, при переході від виробничої альтернативи A до D, для нарощування виробництва товару X c 0 до 3 од., Необхідно відмовитися від випуску товарів Y, тобто перерозподілити обмежені ресурси, так як одночасно провести 10 од. товару Y та 3 од. товару X неможливо через брак ресурсів.
Якщо по горизонтальній осі відкласти кількість товару X, а по вертикальній осі - кількість товару Y, то крива ABCDE визначить про-виробничі можливості (межі) товариства (малюнок 2.1).
Крива виробничих можливостей (ABCDE) - це лінія, кожна точка якої показує максимально можливий обсяг виробництва двох товарів при використанні всіх наявних у суспільстві ресур-сов.
Точка K знаходиться всередині кривої виробничих можливостей (КПВ) і показує обсяг виробництва, при якому ресурси використовують-ся не в повному обсязі, або неефективно, тобто в суспільстві існує неповна зайнятість і незадіяні виробничі потужності. Точка W (за межами КПВ) ілюструє обсяги виробництва товарів X і Y, які недосяжні у зв'язку з обмеженістю ресурсів в еко-номіці (малюнок 2.1).

Рисунок 2.1 - Крива виробничих можливостей суспільства
Диктував (альтернативні) витрати (ВІ) - це кількість одного товару, від якого необхідно відмовитися для збільшення виробництва іншого товару на одиницю , внаслідок обмеженості ресурсів:
.

Наприклад, при переході від альтернативи С к D, кількість товару Y со-Крат на 3 од., а обсяг виробництва товару X збільшиться на 1 од. Диктував витрати однієї одиниці товару X складуть 3Y.
Крива виробничих можливостей має опуклий характер, це пояснюється обмеженою взаимозаменяемостью ресурсів, які ис-користуються для виробництва двох товарів. На малюнку 2.1 видно, що в міру нарощування виробництва товару X на 1 од. (Перехід від альтернативи-ви A до B, B до C, C до D, D до E) диктував витрати на одиницю продукції віз-розтануть (відповідно 1Y, 2Y, 3Y, 4Y). У цьому випадку спочатку відбувається залучення у виробництво товару X ресурсів, які були неефективні при виробництві товару Y, тому їх переміщення призвело до незначну-тельному скорочення випуску товару Y. Однак подальше нарощування виробництва товару X призведе до вилучення все більш ефективних ресур-сов. Це впливає на величину поставлений витрат, висловлюю-щуюся у все більшій кількості товару Y, від якого доводиться отка-викликають внаслідок обмеженості ресурсів.
Положення кривої виробничих можливостей може змінюватися якщо:
1) кількість ресурсів збільшиться і (або) зміниться технологія вироб-ництва (рисунок 2.2, а);
2) зросте випуск одного товару, внаслідок одностороннього вище-ня ефективності, наприклад, товару X (рисунок 2.2, б).
Малюнок 2.2 - Зрушення кривої виробничих можливостей
Аналіз кривої виробничих можливостей ілюструє обмеженість ресурсів, які диктував альтернативні витрати, може бути при-черезтрансформаційних для характеристики структурних зрушень між різними отрас-лями економіки, громадськими та приватними благами, впливу ефектив-ності виробництва на економічне зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4 Проблема вибору в еконо-Міці. "
 1. 6. Державна політика, спрямована на ускореніеекономіческого зростання
  еконо-мічного зростання в промислово розвинених странахпрівело до пошуку політики, яка змогла биобеспечіть колишній зростання рівня ЖИТТЯ. Вище-ня рівня життя вимагає підвищення продуктивності праці - випуску продукції на душу населення. Як може державна політика, спрямована на регулювання пропозиції в еконо-Міці, досягти цього? Полеміка з цього вопросусосредоточена на тому,
 2. Економісти розуміють, що більшість політичних рішень засноване на виборі.
  Виборі. Ефективність політики може бути підвищена тільки на шкоду ра-венства. Майбутні покоління безсумнівно виграють, але чому їх тістечка по-винні оплачувати наші сучасники? Економіст, який стверджує, що немає нічого простішого, ніж прийняття політичних рішень, не гідний довіри. Г. Трумен був не першим президентом, що покладався на поради економістів, але саме з 1946 р.
 3. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки,
 4. Перспективи
  економіки. Дляетого, на їх думку, їм необхідно провести мо-дернізації в чотирьох сферах: в обороні, в еконо-Міці, в політичній структурі, а також у сістемеобразованія. Вони сподіваються зберегти до кінця сто-річчя масштаби щорічного приросту промисло-ного виробництва на рівні вище 10%, а приростасельскохозяйственного виробництва - на уровне4% Залишається лише подивитися, чи досяжні
 5. Чи справді сталися в американській еконо- кість робочих місць зміни настільки суттєво-ни і вона
  виборну кампанію на Лозун-ге про те, що економічна політика Клінтона є обман нації, доведеться проявити неабияку винахідливість, обгрунтовуючи свої тези. Дія-тельно, економічні боги посміхалися У. Клінтону починаючи з 1992 р., коли ведена Джорджем Бушем економіка виходила зі спаду повільно спотикаючись-Ясь. Якщо під час правління Дж. Бу-ша рівень безробіття зростав, то
 6. Влада над ринком і зовнішні ефекти - приклади загального феномена, який називається недосконалістю ринку, - нездатність деяких
  економічної ефективності можливо за допомогою проведення оп-ределенной соціальної політики. Фахівці з мікроекономіки направляють основні зусилля на вивчення причин недосконалості ринків і розробку оптимальної політики коригування їх функціонування. У міру вивчення еконо-Міці ви побачите, що інструменти економіки добробуту, про які голка мова, чудово пристосовані
 7. Глава 17. Соціальна політика
  проблеми боротьби з
 8. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка в РФ. Специфіка
 9. Очікування, інститути влади і іздержкіінфляціі
  економіка пристосовується до інфляції. Таблиця 33-3 показує чотири возможниекомбінаціі. Верхній лівий кут являє ситу-ацію, коли ніхто не захоплений зненацька і в еконо-Міці не існує особливих перешкод для того, щоб нормально жити в умовах інфляції. Ос-тальне випадки являють собою комбінації, що виникають при невиконанні однієї з етіхдвух передумов. Ми вивчимо
 10. Пропозиція праці в масштабахекономікі в цілому
  економіці в цілому (імужчін, і жінок) має тенденцію до зростання. Пріповишеніі реальної заробітної плати та женщінистремятся працювати більше, і чоловіки не скор-щают той обсяг робіт, який вони хотіли б ви-конувати. Таким чином, загальне зростання реальної заро-бітної плати призводить до зростання пропозиції роботи-ти з боку трудових ресурсів. Звичайно, якщо реальна заробітна плата будетпродолжать рости і
 11. З їх точки зору негативні наслідки цього кроку в майбутньому дуже неясні, зате сьогод-няшная реальні
  економіка в довгостроковому періоді ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Намалюйте графіки попиту та пропозиції робочої сили за умови перевищення заробітною платою рівня рівноваги. Відзначте значення попиту і пропозиції робочої сили і кількістю-ство безробітних. Рис. 26.4 ілюструє роль мінімальної заробітної плати в ринковій еконо-Міці. Коли в результаті дії закону про мінімальну оплату
© 2014-2022  epi.cc.ua