Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Приватизація і інфляція

Важливе значення має усвідомлення взаємозв'язку процесу приватизації з іншими економічними процесами. Цей зв'язок найбільш очевидна з грошовим господарством, бо приватизація повинна сприяти боротьбі з інфляцією. Перш за все це обумовлено тим, що з державного бюджету знімається навантаження з фінансування та підтримки державних підприємств, що придбали інші форми власності.
Крім того, якщо приватизація проводиться з метою підвищення ефективності господарської діяльності підприємств і ця мета досягається, то держава має можливість збільшити надходження до бюджету за рахунок зрослої їх частини у формі податків від цих підприємств.
Інший важливий антиінфляційний чинник приватизації полягає в тому, що шляхом продажу цінних паперів та державного майна забезпечується «вилучення» значних грошових коштів у населення, що сприятливо позначається на поліпшенні співвідношення попиту і пропозиції на ринках товарів і послуг і, отже, на стабілізації цін.
Висновки
1. Перехідна економіка характеризує її трансформацію з одного стану в інший.
При цьому відбуваються зрушення в соціально-економічних устроях суспільства, які одночасно самі відчувають деякі зміни. У нашій країні перехідність пов'язана з процесом трансформації командно-адміністративної системи господарювання в соціально орієнтовану і регульовану ринкову економіку. Слід зазначити, що нам була нав'язана сама рафінована ліберально-монетарна модель, з антинаціональними, антидержавними й антиринковими механізмами її реалізації. Був відкинутий колосальний за своєю значимістю соціальний блок, що уособлював собою високі досягнення нашої країни в справі соціального захисту населення.
2. Перехідність характеризується такими рисами, як циклічність (повторюваність необхідності тих чи інших перетворень у суспільстві), нестійкість (боротьба і взаємодія різних громадських сил), альтернативність (наявність вибору шляхів розвитку та реформування), історичність (зникнення старого, зародження нового, його становлення і розвиток).
3. Основним моментом трансформаційного періоду є соціальна орієнтованість здійснюваних перетворень як
вирішальна передумова підтримки реформ з боку населення та активізації трудової і підприємницької діяльності.

4. У рамках перехідного періоду особливу обережність необхідно проявляти щодо інституційних перетворень, і перш за все щодо власності. У процесі приватизації використовується такий арсенал заходів роздержавлення, як лібералізація, комерціалізація господарської діяльності державних підприємств, створення змішаних підприємств. Це дозволяє виявити найбільш слабкі ланки державної власності, щоб перевести їх на більш ефективний рівень розвитку на основі приватизації.
5. Здійснені в країні в ході приватизації революційні перетворення відносин власності з'явилися одній з визначальних передумов рукотворного соціально-економічної та політичної кризи в країні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приватизація та інфляція "
 1. Стаття 3. Обмеження сфери дії цього Закону
  приватизацію землі; приватизацію природних ресурсів; приватизацію державного та муніципального житлового фонду; приватизацію державного резерву; приватизацію державної та муніципальної власності, що знаходиться за межами території Російської Федерації; приватизацію об'єктів соціального та культурного призначення, а також об'єктів історико-культурної спадщини та природних
 2. Приватизація в Росії
  приватизація охопила 70% державних підприємств. Більшість малих підприємств були приватизовані їх колективами. Ваучерна приватизація здійснювалася в безоплатній формі. 2. З середини 1994 Безоплатна приватизація припинена, придбання акцій можливе лише за гроші. Цей етап досі протікає мляво. Йому перешкоджає низька активність і платоспроможність населення.
 3. 2. Приватизація в Росії: підсумки та перспективи
  приватизація протікала в цілому в рамках розглянутих вище загальних тенденцій цього процесу. Разом з тим вона характеризується і значною національною
 4. Стаття 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна
  приватизацією державного та муніципального майна розуміється оплатне відчуження перебуває Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації чи муніципальних утворень майна (об'єктів приватизації) у власність фізичних та юридичних
 5. Тема 2 Типи і форми власності. Приватизація
  приватизації в Росії. Підсумки і проблеми. Федеральний закон «Про приватизацію державного майна в Російській Федерації ...» Світовий досвід
 6. Стаття 25. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам
  приватизації, можуть продаватися працівникам таких товариств. Порядок продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам визначається федеральним законом. 2. Кількість акцій створеного в процесі приватизації відкритого акціонерного товариства, які можуть бути продані його працівникам, категорія (тип) таких акцій, порядок визначення їх ціни, а також
 7. Стаття 16. Способи приватизації державного та муніципального майна
  приватизації державного та муніципального майна використовуються такі способи приватизації: продаж державного або муніципального майна на аукціоні, зокрема продаж акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств на спеціалізованому аукціоні; продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та
 8. 2.4. Федеральний закон «Про приватизацію державного майна основи приватизації муніципального майна в Російській Федерації» від 21 липня 1997 р. (СЗ, 1997, № 30, ст. 3595) [витяг]
  приватизації державного майна і про основи приватизації муніципального майна в Російській Федерації »від 21 липня 1997 р. (СЗ, 1997, № 30, ст. 3595) [
 9. Стаття 37. Участь іноземних інвесторів у приватизації
  приватизації державних і муніципальних підприємств, а також об'єктів незавершеного капітального будівництва на території РРФСР. Умови їх участі в конкурсах та аукціонах з приватизації державних і муніципальних підприємств визначаються чинним на території РРФСР законодавством. (2) Оплата вартості придбаних підприємств або часток участі (паїв, акцій) проводиться
 10. Підсумки приватизації
  приватизації виявилися далеко не однозначними і багато в чому негативними. Це відноситься як до малої, так і до великої приватизації. Оскільки приватизація в чому носила безкоштовний характер, вона не супроводжувалася формуванням реального капіталу і його накопиченням, без чого неможливий економічний ріст і, отже, подолання економічної кризи. Цілком закономірно, що приватизація до
 11. Висновки
  приватизації є ключовим моментом трансформації планового господарства постсоціалістичних країн, у тому числі Росії, в ринкове. 2. Приватизація в країнах з перехідною економікою характеризується поєднанням загальних тенденцій і національних особливостей. З точки зору соціальної справедливості, вона була найбільш успішною в Чехії, економічної ефективності - у Польщі. Російська
 12. Передумови приватизації
  приватизації необхідно враховувати наявність відповідних умов. Сприятливими умовами можна вважати насамперед наявність суб'єктів, що володіють правом розпоряджатися власністю від імені держави. Як правило, такими суб'єктами є холдингові корпорації, що знаходяться під контролем законодавчої влади; їм доручається здійснення всього комплексу заходів, пов'язаних з
© 2014-2022  epi.cc.ua