Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

42. Принципи формування доходів населення

У всьому цивілізованому світі основою розподілу суспільного багатства вважається принцип розподілу по праці.
Тривалий час принцип розподілу за кількістю і якістю праці у вітчизняній літературі трактувався з позицій розподілу за витратами праці. Останнім часом таке поняття відкидається більшістю авторів, які доводять необхідність розподілу по праці.
В ринкової економіки принцип розподілу по праці реалізується виходячи з граничної продуктивності конкретного працівника на конкретному робочому місці, тобто дохід працівника за інших рівних умов збільшується відповідно до зростання доходу підприємства від даного виду праці.
Гранична продуктивність працівника залежить від попиту і пропозиції на відповідному ринку праці. При раціонально організованою економіці ціна висококваліфікованого творчої праці значно вище, ніж малокваліфікованої. Це відображає більш високу продуктивність кваліфікованої праці. Однак в умовах різкої зміни суспільних відносин і технологічних укладів істотно змінюється структура попиту на працю і ціна деяких видів висококваліфікованої праці може значно знизитися. Така ситуація характерна для ринку праці Росії 90-х років, коли доходи багатьох вчених і інженерів виявилися нижче, ніж у продавців, касирів і охоронців.
У подібних ситуаціях, при яких ринковий механізм не забезпечує адекватної реакції, повинні діяти державні заходи регулювання, спрямовані на збереження інтелектуального і духовного потенціалу країни. Ці заходи ефективно реалізуються за наявності достатніх коштів у державному бюджеті. Якщо ця умова не виконується, неминуча деградація науки, освіти, культури з очевидними наслідками для майбутнього країни. Розглянута ситуація є наслідком відмінностей в короткостроковому і довгостроковому аспектах співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці. Таким чином, у ринковій економіці принцип розподілу по праці модифікується в принцип розподілу по граничної продуктивності праці.
В умовах ринкової економіки поряд з доходами від праці істотну роль відіграють доходи від власності. У Росії розподіл по власності тривалий час офіційно не мало істотного значення і практично не обговорювалося в науковій літературі. Однак з випуском акцій та інших цінних паперів розподіл по власності ставати реальністю і за певних умов може стати досить значущим. В даний час стає все більш актуальною проблема оптимального поєднання принципів розподілу по праці і власності, при цьому враховуються соціально-психологічний та економічні аспекти.

У теоретичному аспекті можливе обговорення принципу розподілу за здібностями. Проте практично цей принцип може бути реалізований тільки через розподіл по праці. Здібності суттєво впливають на результати праці, а значить, і на відповідну частку суспільного багатства. Ця обставина важко врахувати якими-небудь економічними методами, крім прогресивного оподаткування.
Для нашої країни суттєве значення має розподіл за посадою. Тривалий час вважалося, що займана посада визначає внесок людини в суспільне багатство, кількість і якість його праці. Однак відомі факти змушують засумнівається в цьому твердженні. Це робить вельми актуальну проблему такого розподілу доходів, при якому їх рівень залежав би не тільки посади, а від економічного і соціального ефекту діяльності конкретної особи, що обіймає дану посаду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Принципи формування доходів населення "
 1. Запитання до теми
  формування ємності внутрішніх ринків країн, що розвиваються. 2. Яка роль неринкового сектора в господарстві країн, що розвиваються? 3. Які характерні риси умов найму робочої сили в країнах, що розвиваються? Як вони впливають на формування внутрішнього ринку? 4. Які показники визначають розвиненість грошових відносин? 5. У чому полягають особливості формування
 2. Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів
  формування доходів відповідних бюджетів ... право органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно ... визначати напрями витрачання коштів відповідних бюджетів; ... неприпустимість вилучення доходів, додатково отриманих у ході виконання законів (рішень) про бюджет, сум перевищення доходів над видатками бюджетів і сум економії за витратами
 3. Міжнародна організація праці (МОП
  принципі тристороннього представництва: уряду, трудящих і підприємців. Цей принцип знаходиться в основі формування керівних органів МОП, а також формування делегацій країн-членів. Головний напрямок діяльності МОП - розробка міжнародних конвенцій і рекомендацій з питань праці та прав
 4. 15.1. Економічна сутність і значення податків з населення
  принципи оподаткування: - загальність охоплення податками; - застосування пропорційних або прогресивних ставок прибуткового податку, що дозволяє сплачувати лише частина доходу; - широке застосування непрямих податків. По об'єкту оподаткування податки класифікуються на податки з доходів, майна тощо По механізму формування податки поділяються на прямі і непрямі Згідно
 5. Розподіл доходів
  формуванні загальної суми доходів зазвичай розвивається підприємливість, ініціатива, тоді як при підвищенні ролі соціальних трансфертів нерідко посилюється психологія
 6. 2.3.2. Джерела фінансування охорони здоров'я
  принципи фінансування галузі і, перш за все, порядок формування її доходів. Фінансування охорони здоров'я РФ здійснюється з кількох джерел: - коштів бюджетів усіх рівнів, - коштів, що спрямовуються на обов'язкове і добровільне медичне страхування, - коштів цільових фондів, призначених для охорони здоров'я громадян, - коштів державних
 7. Контрольні питання
  доходів населення ви знаєте? 2. Що таке диференціація доходів? 3. Що відображає крива Лоренца? 4. Які показники нерівності доходів ви знаєте ? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в
 8. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  принципу розподілу ресурсів та формування основних видів доходів.==================================***
 9. Функціонування економіки в цілому Ми почали з того, що розглянули процедуру прийняття рішень індивідами і їх
  принципу відносяться до функціонування еконо-міки в цілому. Виробник-ність - кількість товарів і послуг, вироблених за кожну годину робочого часу. Принцип 8. Рівень життя населення визначається здатністю країни виробляти товари та послуги Рівні життя населення країн світу значно різняться. У 1993 р. середовищ-ний американець заробляв близько $ 25 тис . на рік. В
 10. 2.1. Принцип справедливості
  принципом справедливості, кожен підданий держави зобов'язаний брати участь у фінансуванні витрат держави пропорційно своїм доходам і можливостям. Однак зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
© 2014-2021  epi.cc.ua