Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Зважаючи повсемест-ве впровадження комп'ютерної техніки та пов'язані з цим переваги і зручності нового способу життя,

Беручи до уваги повсемест-ве впровадження комп'ютерної техніки та пов'язані з цим переваги і зручності нового способу життя, сліду-ет чи нам вище оцінювати роль ком-пьютеров в доларовому обчисленні? Поки що ніхто не займався подоб-ними розрахунками, головним чином по-тому, що оцінити у вартісному Вира-женні такі параметри нашого життя вельми непросто. До того ж нерідко буває, що витрати на зручності не при-водять до позитивного результату. «Багато способи використання ком-пьютеров позбавлені всякого практично-го сенсу. Подорож по Internet - марна трата часу », - вважає еко-номістів з Гарвардського університету Цві Гріліхес. Але подібні погляди поділяють да-далеко не все. Школярі, які мають до-німи комп'ютери, стверджують, що знайомство з інформацією, що зберігає-ся в Internet, допомагає їм у навчанні.
Віз-можна, з часом ці знання дадуть їм можливість стати хорошими спеціалі-стами і принесуть, таким чином, реаль-ні плоди. А тим часом нам залишаеться тільки чекати, коли ж це трапиться, і не заявляти завчасно про незвичайний вплив компьюте-рів на зростання продуктивності праці. Джерело: «The New York Times) -, December 8, 1996. глава 24. Виробництво та економічне зростання 521 Виробнича функція Для опису взаємозв'язку між витратами факторів виробництва і обсягом своєї продукції в економіці використовується поняття виробничої функції. Якщо ми позначимо обсяг своєї продукції як Y, кількість праці - L, кількість фізичного капіталу - К, кількість людського капіталу - H і кількість природних ресурсів - N, виробнича функ-ція виразиться таким чином: Y=AF (L, K, H, N), TReFi) - функція, що визначає залежність обсягів випуску продукції від значень витрат факторів виробництва, а А - змінна, що залежить від ефек-тивності виробничих технологій.
Багато виробничі функції мають властивість постійної віддачі від масштабу. Якщо виробнича функція володіє цією властивістю, то при одночасній зміні всіх факторів виробництва на одну і ту ж величину вона сама змінюється на ту ж величину. Математично це означає, що для будь-якого позитивного числах xY=А F (xL, xK, xH, xN). Наприклад, при х=2, тобто при подвоєнні всіх факторіввиробництва, обсяг випуску продукції також збільшується в два рази.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зважаючи повсемест-ве впровадження комп'ютерної техніки та пов'язані з цим переваги і зручності нового способу життя, "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  приймати рішення за клієнта. Клієнт сам несе відповідальність за свій бізнес, відповідальність перед власниками, контрагентами, персоналом і самим собою, і йому приймати остаточні рішення. Консультант лише пропонує варіанти рішень, дає рекомендації з питання оптимального рішення, але не приймає самі рішення. - Гра з законом. Консультант не може і ні в якому разі не повинен
 2. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  принимательской прибуток відсутній (надлишок ціни над оплатою факторів виробництва, придбаних на стороні, являє собою витрати втрачених можливостей безпосереднього організатора виробництва). Це чиста неокласична модель. Шумпетер додає, що в ній відсутня не тільки прибуток, але і відсоток, так як (оскільки ми маємо процес постійного господарського кругообігу) немає
 3. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  ємців, не допускаючи її обмеження, а також створити загальні умови виробництва, розвивати освіту, будувати дороги, мости, забезпечувати зв'язок. Він стверджував, що прийняття державою законів тільки заважає економічній системі. Принцип вільної конкуренції, на думку А. Сміта, найбільш повно реалізується в процесі вільного переміщення робочої сили, вільної купівлі-продажу землі,
 4. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  приймаючих інформацію про події, що відбуваються, обробних її за допомогою новітніх ЕОМ і передавальних команди своєму виконавчого механізму. Поява таких роботів служить матеріальною передумовою для комплексної автоматизації виробництва, формування «безлюдних виробництв», або заводів-автоматів. Це вища ступінь автоматизації, при якій виготовлення машин здійснюється самими
 5. 1. Конкуренція: сутність, види і роль в ринковій економіці
  приниматель, який має реальними шансами зниження витрат виробництва. При нецінової конкуренції фірми прагнуть завоювати покупця не пониженням цін, а підвищенням споживчої цінності товару. Цього можна досягти багатьма способами: поліпшенням якості товару, кращим пристосуванням його до потреб конкретної групи споживачів, створенням принципово нового виду продукції,
 6. 6. Монопольні ціни
  приниматель в ролі підприємця завжди підпорядкований пануванню споживачів. Інакше йде справа з власниками факторів виробництва і товарів, призначених для продажу, а також, зрозуміло, з підприємцями в ролі власників цих товарів і факторів виробництва. У певних умовах їм буде краще обмежити пропозицію і продати товар за вищою ціною за одиницю. Ціни,
 7. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  приймаються з обох сторін ринку. Вдобавок мексиканські торговельні дефіцити були далеко не найгіршими на світі. Справедливо, що проблеми Мексики були б не настільки важкі, якби у неї був вищий відсоток заощаджень і якби її фірми і банки мали менше боргів, виражених у доларах. Втім, мексиканський рівень заощаджень - 16% - перевершує рівень заощаджень в Сполучених Штатах (26).
 8. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  приймає рішення, де застосувати своє вміння, управляє зусиллями, які воно може поставити на службу фірмі чи ні, і цим майном не можна володіти, якщо в світі немає рабства. Коли працівник фірми йде, унікальні ідеї і технології фірми автоматично переходять разом з цим працівником до нового підприємцю. Якщо фірма не може утримати своїх працівників, то знання, що становить її
 9. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  приймати для поліпшення ситуації, оскільки все, що буде зроблено в той час, зможе поліпшити ситуацію ще через п'ятдесят чи сто років. І тоді тверезомислячі капіталісти - ті, хто буде жити в той час, - знову вирішать нічого не робити. Зрештою з'явиться покоління, яке не зможе вижити в зміненому земній оточенні, але буде вже пізно що-небудь робити для його порятунку. Кожне покоління
 10. 3. Економічні погляди С.Сисмонди
  брав панівне в економічній літературі стан, що заробітна плата робітників прагне до прожиткового мінімуму. Причину такого становища Сісмонді вбачає у специфічних капіталістичних відносинах, у прагненні капіталістів "вичавити" якомога більше прибутку зі своїх робітників. Можливість же відомості заробітної плати до мінімуму у Сісмонді пов'язана з процесом витіснення праці машинами,
© 2014-2022  epi.cc.ua