Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

Додаток 1 Зразок зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу


КОНТРАКТ № ___
г . Москва «___» 199_г.
Фірма "___»
в особі Генерального директора ___ іменована надалі "Покупець", з одного боку, и___
в особі Генерального директора ___
іменована надалі "Продавець", з іншого боку, уклали цей Контракт про таке: 1.
Предмет Контракту 1.1.
Продавець продає, а Покупець купує (наприклад, прокат з чорних металів, товари народного споживання і т. д.) в кількості та асортименті, зазначеним у специфікації (Додаток 1), що є невід'ємною частиною даного Контракту.
Товар поставляється на умови ФОБ (або СІФ або будь-яке інше - наприклад, склад Покупця, порт Чорне море)
2. Ціна і загальна сума Контракту
2.1. Ціна за проданий товар за цим Контрактом встановлюється в доларах США, куди включені вартість тари, упаковки і маркування товарів, а також витрати з належної навантаженні, укладанні товарів у транспортному засобі, витрати з доставки товару в порт, митні, експортні мита та збори, витрати на навантаження товару на борт судна, а також інформації про відвантаження, виписки транспортних документів.
2.2. Ціни специфіковані в Угоді про ціну товару (Додаток 2), що є невід'ємною частиною даного Контракту. Ціни тверді і дійсні тільки для даного Контракту.
2.3. Сума цього Контракту становить ___ USD.
3. Терміни та дата поставки
3.1 . Термін поставки партій товару, кількість партій - згідно графіка поставки (Додаток 3), що є невід'ємною частиною цього контракту або термін постав-ки партії товару в порт не пізніше 20 (двадцяти) днів з дати відкриття Покупцем на користь Продавця валютного акредитива.
3.2. Покупець на підставі графіка поставки зобов'язаний надати Продавцю судно до узгодженої дату початку поставки товару.
3.3. Датою поставки і передачі власності товару вважається дата штемпеля митниці та дата чистого бортового коносамента (або товарно-транспортної накладної) про прийом партії товару на борт судна.
3.4. Після поставки партії товару Продавець протягом 24 годин сповіщає про це Покупця і повідомляє йому телеграфом (факсом) такі дані:
- номерКонтракта;
- номернакладной (billoflading / consignmentnote);
- дату відвантаження;
- найменування товару;
- кількість місць;
- вага брутто;
- вартість товару;
- найменування Одержувача.
3.5. Після поставки партії товару Продавець протягом 48 годин висилає Покупцю авіапоштою або з уповноваженою на те особою такі документи (у трьох примірниках):
- транспортну накладну (billoflading / consignmentnote) із зазначенням товару, дати відвантаження, загальної ваги та кількості місць;
- рахунок-фактуру (invoice);
- відвантажувальні специфікації;
- пакувальний лист;
- сертифікат якості заводу-виробника на товар.
4. Умови платежу
4.1. Покупець здійснює платежі безвідкличним, підтвердженим, діленим, перекладним валютним акредитивом (Letterofcredit), відкритим на користь Продавця в міжнародному банку, що є кореспондентом банку: ___ в розмірі 100% на кожну окрему партію товару.
4.2. Платіж здійснюється Покупцем за 5 (п'ять) днів до початку поставки товару згідно графіка поставки (Додаток 2). Акредитив дійсний протягом 60 днів.
4.3. Для інспекції готовність партії товару до постачання Продавець викликає Покупця телеграмою або телексом на місце за 5 (п'ять) днів до початку навантаження. За результатами інспекції Продавець і Покупець складають Протокол готовність партії товару до постачання, службовець підставою для відкриття акредитива.

4.4. Платіж з валютного акредитива на користь Продавця здійснюється протягом 48 годин проти пред'явлення Продавцем своєму банку таких документів (у трьох ек-примірниках):
- повного комплекту чистого бортового коносамента (транспортної накладної) ;
- рахунки-фактури;
- відвантажувальної специфікації;
- сертифіката якості заводу-виробника;
- пакувального листа із зазначенням кількості товару за Контрактом (даної партії) на кожне пакувальне місце; -
першотвору цього Контракту.
Варіант:
(Платежі можуть здійснюватися:
- згідно виставленого платіжним вимогу;
- готівкою;
- в інших формах розрахунків, відповідних Російському законодавству).
5. Упаковка та маркування
5.1. Товар повинен відвантажуватися в експортної упаковці, що відповідає характеру товару, в ___ за ___ (___) тонн. Упаковка повинна
забезпечувати повне збереження і якість товару від можливих пошкоджень при транспортуванні до місця призначення усіма видами транспорту, вантажно-розвантажувальних роботах, зберіганні і складуванні товару.
5.2. Продавець складає Пакувальний лист із зазначенням номера на кожне пакувальне місце, вага брутто і вказується номер позиції за відвантажувальної специфікації.
5.3. Вся супровідна документація товару за Контрактом складається російською та англійською мовами.
5.4. Маркування товарів виконується англійською мовою.
Бляшані пластинки зі штампованою маркуванням прикріплюються на видному місці з двох торцевих сторін упаковки. Кожне пакувальне місце супроводжується наступною маркуванням:
- країна і пункт призначення;
- номер Контракту;
- найменування Продавця;
- номер місця;
- найменування товару, стандарт і сортамент;
- вага нетто.
6. Гарантії якості та рекламації
6.1. Продавець гарантує, що товар відповідає рівню якості і стандарту, існуючому для даного виду товарів на світовому ринку, що підтверджується сертифікатом якості.
6.2. Рекламації щодо якості товару можуть бути заявлені Продавцеві протягом 60 днів з дня надходження товару в розпорядження Покупця. Рекламації надсилаються рекомендованим листом з доданням усіх необхідних документів.
Після закінчення вищевказаних термінів рекламації не приймаються.
6.3. Зміст та обгрунтування рекламації повинно бути підтверджене актом, складеним повноважним представником Державної Торгово-промислової палати країни - Одержувача продукції.
6.4. Продавець в 15-денний термін, включаючи дату отримання претензії, має розглянути рекламацію. Якщо протягом цього терміну Продавець не дав відповіді, рекламація вважається прийнятою.
6.5. При рекламації по якості:
6.5.1. Покупець за погодженням з Продавцем має право уцінити забракований товар; або
6.5.2. Продавець зобов'язаний за свій рахунок замінити дефектний товар протягом 45 днів з моменту пропонованої йому рекламації.
7. Особливі умови
Покупець за 14 діб до прибуття судна повідомляє Продавцю всю необхідну інформацію про зафрахтованому судні відповідно до заявлених характеристиками. Продавець протягом 24 годин повідомляє Покупця про рішення порту за заявленим судну, і терміни його постановки.
8. Форс-мажор
8.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, що випливають із цього Контракту, коли невиконання буде наслідком обставин непереборної сили, а саме: рішень державних органів про заборону експорту, змін митних тарифів, порядку оплати, повені, пожежі, землетруси та інших стихійних лих, а також війни, економічної блокади і ембарго, а також інших урядових обмежень і заборон.
8.
2. У разі, якщо одна з цих обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань у строк, встановлений Контрактом, виконання його відсувається на строк дії обставин. Якщо дії обставин непереборної сили тривають понад 30 (тридцяти) днів, кожна зі Сторін має право анулювати Контракт повністю або частково, і в цьому випадку жодна із Сторін не несе відшкодування можливих збитків.
8.3. Сторона, не здатна виконувати свої зобов'язання, негайно інформує іншу сторону про початок закінчення надзвичайних обставин. Письмове свідоцтво, видане Торгово-Промисловою палатою держави відповідної Сторони, вважається достатнім доказом наявності надзвичайних обставин та їх тривалості.
9. Арбітраж
Усі суперечки та розбіжності вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у Торгово-промисловій палаті РФ у Москві.
10. Інші умови
10.1. При тлумаченні цього Контракту мають силу умови "INCOTERMS" в чинній редакції на день підписання даного Контракту.
10.2. Продавець гарантує Покупцеві, що поставлений ним товар вільний і буде вільний від будь-яких прав або претензій, які грунтуються на промисловій власності або інтелектуальній власності третіх осіб. Продавець зобов'язаний врегулювати такі претензії або позови за свій рахунок і відшкодувати всі збитки, включаючи витрати, понесені Покупцем.
10.3. Усі збори , податки та митні витрати на території країни Продавця, пов'язані з виконанням даного Контракту, оплачуються Продавцем і за його рахунок, а всі витрати, пов'язані з вицолненіем Контракту території Покупця, оплачуються Покупцем.
10.4. Всі зміни і доповнення до цього Контракту дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані договірними сторонами.
10.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Контрактом третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.
10.6. Всі попередні угоди, переговори і листування між Сторонами з питань змін в сьогоденні Контракті, які були до введення Контракту в силу, анулюються з дати набрання ним чинності.
11. Санкції
11.1. У разі невиконання даного Контракту однією із Сторін з причин, не передбаченим форс-мажорними обставинами, винна Сторона сплачує дру-гой Стороні неустойку в розмірі 0 , 5% (п'ять десятих відсотка) від вартості неисполненной частини цього Контракту.
12. Термін дії Контракту
Контракт набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного проведення взаєморозрахунків між сторонами.
Справжній Контракт підписаний у двох примірниках, російською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони, обидва тексти мають однакову силу і містять з додатками ___ сторінок. Будь-які зміни до цього Контракту повинні бути зроблені у формі додатків, підписаних уповноваженими представниками обох Сторін.
13. Юридичні адреси сторін
Продавец:___
Покупець: ___
Від Продавця Від Покупця
___
___
М.П. М.П.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Додаток 1 Зразок зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу"
 1. 2. КОНТРАКТ. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ І ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ.
  зовнішньоторговельних операціях купівлі-продажу містить зазвичай кілька розділів: - відомості про сторони, які уклали контракт (точне найменування та реквізити сторін); - предмет договору; - ціна і загальна сума; - строки поставки, умови платежу, гарантії продавця; - упаковка та маркування ; - штрафні санкції; - страхування; - узгоджене визначення обставин непереборної сили
 2. 3. БАЗИСНІ УМОВИ КОНТРАКТУ.'' ІНКОТЕРМС''.
  зовнішньоторговельної угоди купівлі-продалей, а також можливі ризики при здійсненні угоди. Зазначені витрати дуже розмаїтості-ни і досить відчутні за розмірами, досягаючи з масових сировинним вантажам до 40-50% від ціни відповідного товару. Тут зазвичай використовується термін "франкіровкі", озна-чающий, що покупець вільний "франко" до пункту (станції, пристані, порту, складу, борта судна і т. п.)
 3. Глосарій
  зовнішньоторговельну політику Овердрафт - надання кредиту банком клієнту понад залишку по його поточному рахунку Навколишнє природне середовище - та частина земної природи, з якою людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті і виробничої діяльності на даному етапі історичного розвитку Олігополія - існування на ринку декількох великих фірм, продукція яких
 4. 3. Міжнародна міграція робочої сили
  докладання праці, що відбиває або відсутність можливостей працевлаштування на колишньому місці проживання, або недостатню ефективність праці у себе на батьківщині. Існує різкі міждержавні відмінності в рівнях безробіття, оплати праці, вартості життя, в багатьох інших показниках, які виступають факторами, постійно підживлюється міжнародну міграцію. Водночас міграція в значних
 5. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
    додаток своєї праці. Між підприємцями також спостерігається змагальність за залучення у свою фірму найбільш досвідчених і висококваліфікованих фахівців шляхом встановлення вищої ціни на робочу силу. Таким чином, конкуренція служить координації дій економічних агентів, що формують відповідно попит і пропозиція на робочу силу через ціновий механізм оплати
 6. 2. Міждержавний і міжнародний регулю-вання світогосподарських зв'язків
    зовнішньоторговельної купівлі-продажу. Прикладом можуть служити положення про штрафи і неустойки при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань. Такі питання регулюються відповідно до норм застосовного національного права. Крім того. Конвенція не зачіпає правового регулювання угод з зовнішньоторговельної поставці, на які поширюються раніше укладені міжнародні договори.
 7. 1. Зовнішньоторговельну операцію КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
    зовнішньоторговельними угодами купівлі-продажу розуміються дії громадян і юридичних осіб різних країн, направ-лені на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків при купівлі-продажу товарів і послуг у зовнішній торгівлі / 1 /. Всередині стани основні правила вчинення таких правочинів регулюються національним законодавством. У Росії, зокрема, вони визначені Цивільним
 8. РЕЗЮМЕ
    контракту, що визначає права та обов'язки сторін, їх відповідальність. У контракті відображаються економічні, фінансові, юридичні та організаційно-технічні зобов'язання партнерів. Найбільш істотні умови угод, що визначають зобов'язання та права сторін, отримали назву "базисні умови контракту". Їх однакове розуміння, тлумачення і застосування забезпечується за допомогою
 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
    зовнішньоторговельної угоди і визначає права, обов'язки і відповідальність сторін. БАЗИСНІ УМОВИ КОНТРАКТУ - основні умови договору міжнародної купівлі-продажу, що передбачають чітке розмежування зобов'язань і ризиків
 10. 1. ПОНЯТТЯ ЛІЗИНГУ. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
    контракту. Саме лізингова компанія купує для користувача право власності на рухоме майно у його виробника (або власника) і віддає його в лізинг - на середньо-або довгостроковий період. Принципова схема надання лізингових послуг така: - від виробника до користувача йде майно; - від користувача до лізингової фірмі направляються лізингові платежі (внески);
© 2014-2022  epi.cc.ua