Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Причини міграції трудових ресурсів

Не вдаючись у соціально-етичну область міграції населення, зупинимося в основному на сучасних соціально-економічних причинах , що викликають міжнародний рух трудових ресурсів.
Перш за все необхідно вказати на причину демографічного властивості, з якою пов'язані надлишкові населення і робоча сила. Вона виникає, коли масштаби і структура суспільного виробництва не відповідають пропозиції робочої сили. У результаті частина населення емігрує в пошуках робочих місць і поліпшення свого соціального стану в інші країни. Це тим більше стає можливим в результаті низької народжуваності і малопомітною динаміки зростання населення в цілому ряді країн. Однак інтенсивні потоки міграції населення вже в даний час породжують соціально-політичні та інші проблеми в країнах, що приймають іммігрантів. Тому прикладом можуть служити такі промислово розвинені країни, як Франція та Німеччина.
Іншою причиною міжнародної міграції трудових ресурсів служить відмінність у рівнях оплати праці, що також викликає перетоки робочої сили з одних країн в інші. Мова йде в першу чергу про висококваліфікованих робітників, фахівцях, науково-технічний персонал, науково-педагогічних кадрах. Країни, з яких емігрують такого роду ресурси, виконують роль донора, тоді як країни, що приймають цих іммігрантів, «викачують» вищі за якістю ресурси, не витративши на їх формування та підготовку ніяких коштів.
Причому держави-«вампіри» проводять досить гнучку імміграційну політику і за формами, і за методами, і за термінами. Наочною демонстрацією можуть служити США і колишні соціалістичні країни. Так, в США з 1990 по 1994 рр.. імміграційна квота була збільшена в 1,5 рази. Це дозволило здійснити «перекачку умів» з цих країн, так як останні стали відчувати величезні труднощі в області фінансування науки, освіти, культури, професійного зростання і т.п. Мало того, Росії та іншим країнам нав'язуються програми розвитку, що передбачають різке скорочення державних витрат на соціальні потреби під загрозою ненадання кредитів. Російська система освіти, науки і культура зазнали і продовжують зазнавати на собі наслідки «благодійної» закордонної допомоги в боротьбі з інфляцією і становленні ринкової економіки. У нашій країні зруйновано багато наукові школи, особливо в галузі фундаментальних наук, різко погіршилася система освіти, знизився рівень культури.
Серед інших причин міграції робочої сили слід назвати циклічність економічного розвитку та структурні зрушення, що відбуваються в народному господарстві. Під час економічних криз і структурних перетворень в національній економіці формується циклічна і структурна безробіття. У цих умовах працівники сфер і галузей народного господарства, що мають надлишок робочої сили, спрямовуються за кордон у пошуках робочих місць, відповідних їх професійній підготовці.
У сучасних умовах помітну роль в міграції трудових ресурсів грають НТП і рух реального капіталу, за якими слід
потік фахівців, науковців, викладацьких кадрів, інженерних працівників, робочих високої кваліфікації. Причому паралельно йде підготовка фахівців і робітників з національних кадрів, здатних виконувати ті чи інші професійні функції в процесі експлуатації нововведених об'єктів.
Необхідно враховувати і ті якісні зміни, які відбуваються під впливом фронтального науково-технічного перевороту. Використання нових технологій, широке впровадження мікропроцесорів, роботів різко знижують роль живої праці у виробничих процесах, зменшують масштаби трудомістких виробництв, що веде до переоцінки ролі країн з так званими ринками дешевої робочої сили. Застосування принципово нових технологій може істотно знизити і попит на сировину, що поставить країни, що розвиваються перед проблемою валютних надходжень і відповідно проблемою економічного зростання.
Процес міграції населення в кожній країні регулюється і регламентується її законодавством і міжнародними правовими актами, якщо вони підписуються відповідними державними органами. У правовому полі регулювання міграційних потоків можна виділити дві тенденції. Одна з них відстоює вільне переміщення трудових ресурсів і населення як одна з важливих умов відкритої економіки. Інша пов'язана з обмеженнями в галузі міжнародної міграції та проведенням політики протекціонізму щодо та іммігрантів, і емігрантів. Іноді він носить тільки односпрямований характер. Все залежить від багатьох складових, що визначають специфіку країни, насамперед пов'язаних з населенням, ринком праці, його структурою та перспективами економічного розвитку.
Кожна країна виробляє національну міграційну політику, яка спирається на комплекс законодавчих, організаційно-
фінансових та інших заходів, спрямованих на регулювання еміграційних та імміграційних потоків: надання та позбавлення громадянства або іншого статусу проживання в країні, залучення зарубіжних робочих ресурсів, створення системи соціального захисту своїх працівників у період їх перебування за кордоном, регламентування потоків біженців та їх соціального захисту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Причини міграції трудових ресурсів "
 1. Запитання для повторення
  1. Якими причинами викликано формування світового ринку робочої сили? 2. У чому полягає зміст понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», «рееміграція»? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 2. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  межстрановое та міжрегіональне переміщення робочої сили: причини, сутність, динаміка. Міграційна політика. Найважливіші етапи та напрями міжнародної міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами,
 3. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке міграція робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників
 4. Тест
  1. Міграція трудових ресурсів це: а) в'їзд в країну громадян інших країн, б) виїзд з країни громадян інших країн; в) рух трудових ресурсів з однієї країни в іншу; г) повернення в країну раніше виїхали з неї громадян. 2. Основними напрямками міжнародної міграції робочої сили є: а) США, Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід, в) США, Німеччина,
 5. 116. Особливості та види міжнародної міграції
  Великий вплив на чисельність і склад населення країн, їх робочу силу роблять зовнішні міграції, тобто еміграції та імміграції, або відповідно виїзд працездатного населення з даної країни і в'їзд в неї . Зовнішні міграції грали і грають багатосторонню роль у розвитку людства, виступаючи формою пристосування людини до мінливих умов його існування. В результаті
 6. Питання 18. Статистика трудових ресурсів
  Трудовими ресурсами вважається та частина населення, яка фактично зайнята в економіці чи чи не зайнята, але здатна до праці за віком і станом здоров'я. У складі трудових ресурсів виділяють такі категорії: 1) працездатне населення у працездатному віці; 2) фактично працюючих підлітків молодше 16 років; 3) фактично працюючих осіб старше працездатного віку. Загальну
 7. РЕЗЮМЕ
  Рухливість населення і трудових ресурсів - одна з важливих особливостей сучасних МЕВ. Країни - експортери та країни - імпортери трудових ресурсів, міжнародні організації з міграції вдосконалюють законодавство, механізм регулювання мить-раціонних процесів і потоків, керуючись принципами свободи і демократії з урахуванням національних інтересів. Міжнародна організація праці (МОП)
 8. Вимушена міграція.
  Хоча вимушені міграції населення і викликаються причинами позаекономічного порядку, вони теж ведуть до перерозподілу трудових ресурсів між країнами, що впливає на розвиток економіки як країн еміграції, так і країн імміграції. Число біженців драматично зросло в 80-90-і роки. В Африці воно наблизилося до 12 млн, в Азії перевищило 5 млн осіб. Найбільше число біженців (5
 9. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  Сутність, причини та форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат . Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція
 10. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  Слід мати на увазі, що міжнародна міграція робочої сили (як і взагалі міграція населення) - це не тільки економічне, а й складне політичне, і соціально-економічне явище. Воно значно впливає на склад трудових ресурсів, як країн-донорів, так і приймаючих країн, створює нову ситуацію на ринках праці, привносить чимало змін (і не тільки позитивних) в соціальну і
© 2014-2021  epi.cc.ua