Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономов. Історія економічних вчень, 2000 - перейти до змісту підручника

1. ПЕРЕДІСТОРІЯ


Проблема функціонального розподілу доходу між основними суспільними класами мала першочергове значення в класичної політичної економії, особливо в теорії Рікардо. Питання про те, чим визначається частка суспільного продукту дістається найманим робітникам (заробітна плата), земельним власникам (земельна рента) і власникам капіталу (відсоток), носив не тільки науковий, але й політичний характер. IIpоблема розподілу була нерозривно пов'язана з проблемою джерела цінності (вартості) і проблемою експлуатації. Якщо джерелом цінності оголошувався тільки один фактор виробництва (і заходів, праця), то доходи всіх інших факторів утворювати результаті перерозподілу цінності і могли вважатися «експлуататорськими» (Физиократическая або марксистська трактування). Якщо ж джерелом цінності оголошувалися всі три фактори виробництва, то місця експлуатації не знаходилося (трактування Сеєм).

Дохід кожного з факторів виробництва трактувався в класичній економічній теорії по-своєму. Теорія заробітної плати грунтувалася на концепції фіксованої величини фонду заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму (Мальтус, Рікардо), рента трактувалася як диференціальна надбавка, зобов'язана своїм існуванням закону спадної родючості грунті, особлива теорія відсотка, там, де вона була, базувалася на концепції помірності (Сеніор).
Якщо у представників класичної школи ціна блага складалася (через витрати) з доходів факторів виробництва, то у маржиналістів, навпаки, цінність споживчих благ переноситься цінність продуктивних благ, а значить, визначає доходи їх власників. Тому теорія функціонального розподілу доходу у маржиналістів похідна від теорії ціноутворення на капітальні блага, а не навпаки.
При цьому дана теорія повинна була виконати умову «вичерпаності» продукту, тобто цінність продукту повинна була без залишку розкластися на вклади окремих факторів виробництва.
Першою спробою вирішити це комплекс проблем в рамках маржиналистской парадигми була австрійська теорія поставлення Ф. Візер (див. гл. 11). Однак ця теорія мала очевидні недоліки. По-перше, сама вона не була маржиналистской, тобто була заснована на граничних величинах і не описувала оптимального рівноважного стану (див. гл. 10). По-друге, будучи зосередженою на поясненні цін конкретних продуктивних благ, вона не мала виходу на функціональний розподіл доходу між власниками різних факторів виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ПЕРЕДІСТОРІЯ "
 1. Лекція 5-я Передісторія« Капіталу »К. Маркса
  До кінця 1849 починається період посиленої роботи Марк-са« над питаннями економічної теорії . Період 1850-1851 рр.. був часом надзвичайно інтенсивної роботи Маркса в цій області. Це видно з численних конспектів і з його листів до Енгельса. Найбільш важливі з них опубліковані у «Вибраних листах»! і «Листах про« Капітал »2. З листування можна бачити, що Маркс піддавав подроб-
 2. Глава 10 Маржиналістська революція. Загальна характеристика
  передісторії. До початку маржиналістськуреволюції пануючими та економічної мисліхявлялісь класична і історична школи. У різних країнах співвідношення між ними складалося по-різному: наприклад, в Англії лідирувала класична політична економія, а історична школа знаходилася на периферії, тоді як у Німеччині існувала зворотна ситуація. У малих і «відстаючих» країнах Європи
 3. 1. Передісторія
  Проблема функціонального розподілу доходу між оспін вими суспільними класами мала першочергове значенш1 і | класичної політичної економії, особливо в теорії Рік.1 до. Питання про те, чим визначається частка громадського продук.) Дрстающаяся найманим робітникам (заробітна плата), земельною сь родичам (земельна рента) і власникам капіталу (проце i носив не тільки науковий, але
 4. Глава 30 Проблеми невизначеності та інформації в економічній теорії
  ? Передісторія CJ Теорія очікуваної корисності Про Економічна теорія інформації - теорія пошуку? Асиметрія інформації Поняття невизначеності та інформації є як би парними: невизначеність є не що інше, як відсутність інформації. До основних неявним передумовам маржиналистской економі-1 чеський теорії ставилася передумова досконалої (повної) ін-1 формації: доступ до
 5. 1. Передісторія
  Витоки теорії очікуваної корисності сходять до математикам XVIII в. Габріелю Крамеру і Данилові Бернуллі. Вони викладаються в статті Д. Бернуллі «Досвід нової теорії вимірювання жереба» (1738) 1, де міститься спроба пояснити так званий Санкт-Петербурзький парадокс. За часів Бернуллі математики вже використали математичне сподівання для характеристики та оцінки випадкових величин. Винайдений
 6. 2. Передісторія
  Проблема забезпечення довготривалого економічного зростання, i я ий відіграє ключову роль у процвітанні або занепаді відповідної держави, займала центральне місце вже в теоріях Меркан-шдістов. Англійська класична школа не мала окремої спеціалі-| провалу теорії економічного зростання. Однак вона займалася Ф ксгорамі зростання національного багатства і його співвідношенням з розподілом
 7. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  передісторію економічної науки. Дійсно історія економічної науки почалася з того моменту, коли з окремих уявлень про економічні явища стало складатися системне (теоретичне) знання про них. З початку становлення економічної теорії як науки за нею затвердилася назва «політекономія». Цей термін був введений в соціально-економічну літературу в 1615г.
 8. 2.1. Передісторія світового господарства
  передісторія світового господарства відзначена виникненням і розпадом давніх локальних господарських систем долин річок Нілу, Тигру, Євфрату, Гангу, Хуанхе і пізніших - на території Греції, Італії, Латинської Америки. Головними галузями виробництва в цих централізованих господарських системах були землеробство і скотарство. Там були відомі видобуток кольорових руд, виплавка металів, виготовлення
 9. Три стадії виробництва: коли і чому виникли?
  Історія світової економіки знає три стадії виробництва, які рішуче відрізняються один від одного за якістю чинників виробництва і характером творчої діяльності. Кожна історична епоха в розвитку реальної економіки з'являлася в результаті різкого загострення її основного протиріччя - через неможливість задовольняти зростаючі потреби за допомогою стали неефективними
 10. Що таке бартер?
  передісторії - такого вельми незвичайного явища, при якому: - по-перше, існує товарне виробництво (продукти створюються для інших людей); - але, по-друге, немає ринку; - по-третє, має приватний обмін товару на товар. Такий обмін називається бартер. Що ж це таке? Історики встановили, що приблизно 5-7 тис. років тому з'явилося товарне виробництво. Одночасно виникла
© 2014-2022  epi.cc.ua