Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 6. ПІДПРИЄМСТВО


У будь-якій економічній системі виробництво товарів і послуг здійснюється безліччю підприємств. У централізовано планованої економіці підприємство є просто підрозділом в ієрархії адміністративного управління національним господарством. У ринковій економіці підприємства виступають як самостійні і рівноправні суб'єкти економічної діяльності.
Для економіста, таким чином, термін підприємство [1] означає не суму матеріальних предметів, укладених за огорожею ферми чи заводськими стінами, а насамперед одиницю організації та суб'єкта економічної діяльності з виробництва товарів або послуг. Якщо мати на увазі ринкову економіку, то координація господарської діяльності між підприємствами здійснюється ринком, а координація дій всередині підприємства - адміністрацією підприємства.
Те, як підприємство буде діяти на ринку і які будуть результати його діяльності, залежить не тільки від технічних умов виробництва, а й від того, хто приймає рішення, яку відповідальність несе і які цілі переслідує. Тому знайомство з розділом мікроекономіки, присвяченим виробництву і витратам, ми почнемо з короткої характеристики типів підприємств, поширених в сучасній ринковій економіці.
Основними типами виробничих організацій в ринковій економіці є приватні комерційні (прибуткові) підприємства, державні (громадські) підприємства та приватні некомерційні (неприбуткові) організації. Причини, за якими в одних сферах економічної діяльності переважають одні типи підприємств, а в інших - інші, ми розглянемо нижче.
Приватні комерційні підприємства - це підприємства, які створені для вилучення економічних вигод (прибутку) і в своїй діяльності переслідують цю мету.
Діяльність таких підприємств спрямовується на задоволення потреби населення ринковим попитом, а не чиїмись командами. Зазвичай держава обкладає податком прибуток підприємств ще до її розподілу між власниками.

Приватні некомерційні організації - це організації, створені для задоволення яких-небудь суспільних потреб та які за законом не можуть розподіляти між своїми власниками або керівниками отримані після відшкодування витрат прибутку або надлишки грошових надходжень. Такі організації фінансуються зазвичай за рахунок пожертвувань, державних дотацій і, можливо, за рахунок стягнення плати за свої послуги або членських внесків. Зазвичай законом надаються податкові пільги для цих організацій.
Державні підприємства можуть бути як комерційними, так і некомерційними організаціями. Зазвичай сфера і обсяг їх діяльності визначаються за допомогою політичного процесу (тобто через вибори до представницьких органів влади, призначення уряду і т.п.), а не ринком.
У країнах з ринковою економікою основну частку товарів і послуг виробляють приватні підприємства. Слово "приватний", яке вживається в зарубіжних країнах, відрізняється від став звичним у нас і в одному зі своїх значень просто збігається з поняттям "недержавний". [2] Взаємини приватних підприємств, як і взагалі приватних осіб (фізичних і юридичних), регулюються цивільним правом. Суб'єкти цивільного права повністю самостійні і рівноправні. Вони вільні добровільно приймати чи не приймати на себе зобов'язання, керуватися вигодою або іншими цілями. На відміну від приватних осіб держава здатна здійснювати владу, накладати обов'язки, застосовувати примус. Владні відносини регулюються публічним правом.
У країнах, де приватне підприємництво дозволено законом, приватне комерційне підприємство є або індивідуальним підприємством, або партнерством (товариством), або акціонерною компанією. Звернемо увагу на те, що, за винятком індивідуального підприємства, для всіх інших форм підприємств характерна наявність декількох і навіть дуже багатьох (зі) власників. Розрізняються ці форми тим, як розділена між (зі) власниками відповідальність за результати діяльності.

Яке підприємство з'єднує під своїм управлінням фактори виробництва - капітал, землю і працю, які вона використовує для виробництва товарів і послуг. Може здатися природним і єдино можливим, що управління підприємством належить власнику капіталу (засобів виробництва, землі). Тим часом управління підприємством може здійснюватися і власниками інших факторів виробництва, незалежно від того, кому належить капітал. Можливий особливий вид підприємств - підприємства, керовані їх працівниками, іншими словами - "самоврядні" підприємства.
У цій книзі основна увага буде приділена приватним комерційним підприємствам, керованим в інтересах власників, як найбільш поширеним у ринковій економіці. Перший розділ кладе початок їх вивчення. Інші типи та види підприємств розглядаються в трьох останніх розділах глави: це комерційні самоврядні підприємства, державні підприємства та приватні некомерційні організації.
ПРИМІТКИ
[1] Тут і далі терміни "підприємство", "фірма", "виробнича організація" вживаються як синоніми. Підприємство може складатися з одного або декількох заводів (фабрик, установ). Таким чином, термін "підприємство" відповідає термінам "enterpise", "firm", вживаним в англо-американській літературі, а термін "завод" ("фабрика", "установа") термінам "plant", "establishment".
[2] В англійській мові розрізняються поняття "private property" (приватна власність) і "several property" (відособлена, роздільна власність). Деякі економісти, наприклад Ф. Хайек, воліють користуватися терміном "several property", вважаючи його більш точним (Хайек Ф. А. Пагубна самовпевненість. М., 1992. С. 54).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА 6. ПІДПРИЄМСТВО "
 1. Відповіді до тестів
  Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б, г 4 г 5 а, б, г, д 6 г, б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3, б 4; г 5; г 6; а 7; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а, в, г 10; а, б , в, г 11, б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 2. Глава 10. Розширене відтворення на підприємстві
  підприємстві
 3. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  підприємством. Сутність і основні види маркетингу Сьогодні надзвичайно важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління, зокрема, маркетингова діяльність, причому більш значну, ніж впровадження нової техніки і технології. Величезний досвід науково обгрунтованого управління підприємствами накопичили США і Японія. Мета теми - розкрити сутність, основні форми і
 4. Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
  підприємство). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад, фірма може складатися з декількох підприємств, але тоді вони будуть виступати як складові
 5. Глава 9. Підприємництво і акціонерна власність
  підприємства та їх філії з безліччю працівників десятків тисяч професій. Первинна ланка цього складного організму - підприємство, на якому зайнято від 1-2 чол. до декількох сотень тисяч працівників. Мета теми - розкрити сутність підприємств, визначити їх основні види, розглянути зміст підприємництва, а також соціально-економічну природу акціонерної
 6. Глава 33. Сутність і головні тенденції світової економіки
  глава.
 7. Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
  підприємства (фірми) на ринку, формування індивідуальної пропозиції, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії значний внесок внесли представники і класичної, і неокласичної шкіл економічної
 8. Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
  підприємства (фірми) на ринку, формування індивідуальної пропозиції, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії значний внесок внесли представники і класичної, і неокласичної шкіл економічної
 9. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 10. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 11. Глава 32. Приватне та державне підприємство в перехідній економіці
  До кінця 90-х рр.. більшість країн з перехідною економікою розташовували вже десятирічним досвідом ринкової трансформації. Цей термін виявився в цілому достатнім для вирішення такої основоположної завдання, як усунення монополії державної власності та розвиток підприємництва на базі приватної і змішаної
 12. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 13. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  підприємств та витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 14. Глава 3 Механізм управління якістю продукції
  підприємстві, у великій компанії, в галузі, в регіоні і, нарешті, в масштабі всього народного господарства, необхідно мати основну ідею, на базі якої можна побудувати дієздатну схему організації робіт з поліпшення
© 2014-2022  epi.cc.ua