Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

47 ПІДПРИЄМНИЦЬКА ТАЄМНИЦЯ: СУТНІСТЬ, АСПЕКТИ ЗАХИСТУ

Підприємницька таємниця - це не є державними секретами відомості, розголошення (передача, витік) яких можливе завдасть шкоди інтересам підприємця.
Це право на обумовлену свободу підприємництва, захист своїх інтересів в від-нощеніях з державою та іншими суб'єктами ринкових відносин. Включає в себе наступну інформацію.
1. Науково-технічну (характер дослідних робіт; зміст патентів і ліцензій; зміст раціоналізаторських пропозицій; плани впровадження нових технологій і видів продукції; аналіз конкурентоспроможності своєї продукції).
2. Виробничу (способи виробництва і технологія; обсяг випуску і плани реалізації продукції; рівень складських запасів; плани інвестицій у нове будівництво і реконструкцію виробництва, методи та організація управління; система організації праці; плани рекламної діяльності; передбачуваний час виходу на ринок; характер і умови укладених контрактів; відомості про постачальників, споживачів, посередниках, конкурентах).

3. Фінансову (структура капіталів; розмір прибутку і рівень собівартості продукції; механізм формування цін на продукцію; банківські та торговельні операції; організація і розмір обороту коштів; стан розрахунків з торговими клієнтами; рівень платоспроможності підприємства; фактичний стан ринків збуту; відомості про ефективність експорту та імпорту ; відомості про фінансове становище постачальників, споживачів, посередників, конкурентів.
Відомості, що становлять підприємницьку таємницю і підлягають охороні, повинні задовольняти таким критеріям.
1. Їх відкрите використання пов'язано зі збитком для підприємства.
2. Вони не є загальновідомими або загальнодоступними на законних підставах.
3. Підприємство зможе реалізувати належні заходи щодо збереження їх закритості з міркувань економічної та іншої вигоди.
4. Так як ці відомості не є державними секретами і не захищені авторським і патентним правом, вони потребують захисту.

5. Приховування цих відомостей не завдає шкоди суспільству. Відомості, приховування яких суперечить інтересам держави і суспільства про нераціональне природокористуванні; про надмірне забрудненні навколишнього середовища; про порушення техніки безпеки у виробництві, які надають справжню загрозу здоров'ю і життю людей; про порушення спеціального законодавства, що регулює діяльність підприємців; про заняття діяльністю, не передбаченої статутом даного підприємства або забороненої законами даної країни; про корисливості і недбайливості керівників і працівників фірми; про факти прояву недобросовісної конкуренції; про можливості та реальні випадки ухилення від правильної сплати податків; про причини і факти невиконання договорів тощо
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "47 ПІДПРИЄМНИЦЬКА ТАЄМНИЦЯ: СУТНІСТЬ, АСПЕКТИ ЗАХИСТУ "
 1. 2. Теорія виробництва, або таємниця багатства народів
  таємниця багатства
 2. 2. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА, АБО ТАЄМНИЦЯ БАГАТСТВА НАРОДІВ
  2. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА, АБО ТАЄМНИЦЯ БАГАТСТВА
 3. ГЛАВА 5 КЛАСИЧНА ШКОЛА: МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ
  таємниця закону Сея? Попит на гроші, або друга таємниця закону? Дискусії про гроші і кредит? «Закон відтоку» і доктрина реальних векселів? Генрі Торнтон? Суперечка грошової і банківської шкіл Класична політекономія - це по перевазі макроекономічна теорія. Її предметом була економіка в масштабі країни, ключовим інструментом аналізу - економічні агрегати: суспільний продукт і
 4. Глава 5 Класична школа: макроекономічні теорії
  таємниця закону Сея? Попит на гроші, або друга таємниця закону Сея? Дискусії про гроші і кредит Q «Закон відтоку» і доктрина реальних векселів? Генрі Торнтон? Суперечка грошової і банківської шкіл Класична політекономія - це по перевазі макроекономічна теорія. Її предметом була економіка в масштабі країни, ключовим інструментом аналізу - економічні агрегати: громадський
 5. Введення
  підприємницької діяльності та вивільнення підприємницьких здібностей. Мета лекції: проаналізувати теорії, сутність, функції, цілі підприємництва, форми його організації в РФ і
 6. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми перенаселення і види
 7. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  сутність глобальних проблем. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми - з'ясувати причини
 8. Підприємницький дохід
  підприємницький дохід. У реальному господарському житті його важко виділити, проте це не абстрактна економічна категорія. Підприємницький дохід - це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу з об'єднання і використанню економічних ресурсів, за ризик збитків від використання цих ресурсів, за господарські ініціативи (інновації) і монопольну
 9. Тест
  підприємницького капіталу з Росії частіше здійснюється в наступних напрямках: а) організація офшорних компаній; б) виробництво товарів і послуг за кордоном; в) втеча? 4. Розмежуйте причини експорту та імпорту капіталу: а) стимулювання збуту продукції; б) прагнення отримати доступ до природних ресурсів; в) створення нових робочих місць; г) прагнення інтегруватися в
 10. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 11. 4.1.2. Принципи підприємницького права
  підприємницького права можуть бути названі такі: 1. Принцип свободи підприємницької діяльності отримав своє закріплення у ст. 8, 34 Конституції РФ: «Кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності». Свій розвиток цей принцип знайшов у ГК РФ, в інших
© 2014-2022  epi.cc.ua