Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

ПРЕДМЕТ МАКРОЕКОНОМІКИ. ОСОБЛИВОСТІ МАКРОЕКРОНОМІ-ЧЕСЬКИХ АНАЛІЗУ. МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ.

Макроекономіка - це наука, яка розглядає господарські процеси і явища, що відбуваються на рівні національної держави в їх системному взаємозв'язку елементів. Макроекономіка - вивчає так само вплив податків, гос-них витрат і дефіциту держ-ого бюджету на загальне у робочих місць і валовий дохід, вона так само досліджує роль грошей і рівень банківського відсотка. Основною дійовою особою в макроекономіці явл-ся гос-во.
Економічне зростання є результатом дії таких відносно стійких факторів, як зростання населення і технологічний прогрес. Економ.рост є найважливішою метою суспільства, т.
к. на основі його можна досягти економічного і соціального прогресу.
Макроекономічний аналіз передбачає абстрагування від відмінностей між окремими ринками і виявлення ключових моментів функціонування цілісної економічної системи у взаємодії ринків товарів, праці і грошей як таких, а також національних економік в цілому.
В даний час макроекономічними категоріями та показниками цікавляться найширші верстви населення. Поточні доходи людей безпосередньо залежать від рівня національного доходу і зайнятості. Цінність сімейного майна безпосередньо пов'язана з темпом інфляції. Стан платіжного балансу країни значною мірою визначає ступінь свободи пересування її жителів через державні кордони.

Макроекономічні моделі. Відмінною особливістю макроекономічного аналізу є моделювання, що дозволяє досліджувати економічні явища і процеси за допомогою побудови їх умовних образів. Оскільки специфіка макроекономіки як єдиного цілого виключає можливість експериментального моделювання, в основному використовується теоретичне. Найбільш важливе значення для макроекономіки мають три методи математичного моделювання: балансове, статичне і динамічне.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Предмет МАКРОЕКОНОМІКИ. Особливості МАКРОЕКРОНОМІ-чеських АНАЛІЗУ. Макроекономічні МОДЕЛІ . "
 1. Контрольні питання
  предметом, а що об'єктами макроекономіки? 3. Які основні цілі макроекономічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні риси? 7. Які основні макроекономічні моделі ви знаєте? 8. Що таке модель кругових потоків?
 2. Питання для самоперевірки
  предмета макроекономіки, його відмінність від предмета мікроекономіки? 2. За допомогою якого інструментарію (методів) макроекономіка вивчає свій предмет? 3. З чиїм ім'ям пов'язане виникнення макроекономіки як оригінали та ного розділу економічної теорії? 4. Які сектори взаємодіють в макроекономічних зв'язках і яку роль вони виконують? 5. Які агреговані ринки вивчає
 3. ПЕРЕДМОВА
  предмета макроекономіки як відносно молодої галузі еконо-мічної науки та інструментарію, за допомогою якого вона вивчає свій предмет. Далі послідовно, відповідно до внутрішньої ло-гікой предмета, викладаються основні макроекономічні проблеми: національний продукт, економічне зростання і економічний цикл, зайнятість (безробіття) і інфляція, рівновага на товарному і гро-ном
 4. 1.1 . Предмет і методи макроекономіки
  предмет і методи дослідження. Предметом вивчення макроекономіки є функціонування національної економіки, система її внутрішніх зв'язків, що розглядаються як єдине ціле. Об'єкти дослідження в макроекономічній теорії: | макроекономічні показники (ВВП, ВНП, НД і пр.); | економічну поведінку (економічне зростання, циклічність економіки, темпи інфляції, рівень безробіття);
 5. Глава 8. Національна економіка: основні риси і по-казателі
  макроекономіки 8.2. Система показників макроекономіки 8.3. Національні рахунки Ніколи не плутайте валовий національний продукт з добробутом нації. Концепція ВНП настільки умовна, в ній стільки довільних припущень і винятків, що її не можна використовувати для порівняння добробуту різних країн. І навіть тут можна отримати неправильні результати, якщо порівнювати далеко віддалені один від
 6. 13.1 Макроекономіка і її проблеми
  предмет аналізу - економіку. Але рівні вивчення у них різні. Мікроекономіка аналізує закономірності розвитку і поведінку окремих структур, таких як домашні господарства, фірми, приватні банки і т. п. Макроекономіка розглядає економіку як єдине ціле, суб'єктами якого є держава в особі уряду, профспілки, центральні банки т. п. Якщо мікроекономіка має справу з
 7. Мікро-та макроекономіка
  макроекономіка (від грец. makros - великий). Так, аналіз випуску конкретної продукції та її продажів окремими фірмами і навіть всією галуззю на конкретному товарному ринку - це мікроекономіка. Аналіз загального випуску всіх видів продукції і її реалізації в країні і в світі - це макроекономіка. З одного боку, макроекономіка утворює ту господарську середу, в якій працюють окремі фірми
 8. Предмет макроекономіки
  макроекономіка »використовував у своїй статті в 1933 р. відомий норвезький учений, економіст -математик, один з основоположників економетрики, лауреат Нобелівської премії Рагнар Фріш. Однак змістовно сучасна макроекономічна теорія веде свій початок від фундаментальної праці видатного англійського економіста, представника Кембриджської школи, лорда Джона Мейнарда Кейнса. У 1936 р. вийшла
 9. Глава 10. Структура макроекономіки, її програвання-вальних динаміка. Структурні кризи
  макроекономіки, її відтворювальна динаміка 10.2. Структурні кризи Збалансувати - врівноважити, узгодити, соизмерить Ожегов С. І. Однією з найважливіших макроекономічних проблем є проблема макроекономічної збалансованості, що відноситься насамперед до важливішого-шим макроекономічним структурам. Всяка економічна структура має кількісні та якісні параметри,
 10. М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000
  аналізі реальних економічних ситуації. Розглянуто основні питання з таких тем, як: макроекономічні показники, модель ринку товарів і послуг, рівновага на ринку і його регулювання, фіскальна політика, кредитно-фінансова система сучасної економіки, грошово-кредитна політика, рівновагу товарного та грошового ринків, макроекономічна нестабільність, платіжний баланс і валютний
 11. Терміни і поняття
  чеського рівноваги
 12. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  предмет (спільна діяльність всіх економічних суб'єктів і узагальнюючі результати цієї діяльності) став формуватися починаючи з 30-х років XX в. Основоположником сучасної макроекономічної теорії з'явився англійський економіст Джон Мейнард Кейнс. Його теоретичні ідеї були викладені в книзі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», що вийшла в світ в 1936 р. З цього часу все
 13. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  предмет (спільна діяльність всіх економічних суб'єктів і узагальнюючі результати цієї діяльності) став формуватися починаючи з 30-х років XX в. Основоположником сучасної макроекономічної теорії з'явився англійський економіст Джон Мейнард Кейнс. Його теоретичні ідеї були викладені в книзі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», що вийшла в світ в 1936 р. З цього часу все
 14. Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
  макроекономіки. Макроекономіка - це частина економічної теорії, що вивчає економіку в цілому. Національна економіка, безумовно, являє собою сумарне поведінку ринкових агентів на мікроекономічному рівні, проте це не арифметична сума, що складається автоматично, так як при цьому чітко проявляються процеси, які слабо виражені або взагалі не видно на мікроекономічному
 15. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  макроекономіки є проблема макроекономічного регулювання. Найважливішими виступають ринковий і державний механізми макрорегулювання. Разом з тим процес суспільного розвитку показав як обмеженість ринкового, так і неефективність виключно державного регулювання національної економіки, закономірну тенденцію до їх синтезу. Матеріали глави допоможуть розібратися в
 16. План семінару
  предмет економічної науки. Фізіократи: новий підхід до створення багатства і предмету економічної теорії. Класична школа політичної економії та її внесок у розвиток науки. Марксистські уявлення про завдання та цілі політичної економії. Кейнсіанський аналіз макроекономіки. Інституційний підхід до аналізу економіки. Специфіка російської цивілізації. Відмінні риси
 17. Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР МАКРОЕКОНОМІКИ
  макроекономіки. Вивчення особливостей державного сектора дозволяє зрозуміти його особливу роль в організації та управлінні національною економікою. У першу чергу будуть розглянуті місце і роль державного сектора макроекономіки, а також показники і національні рахунки, необхідні для державного управління економікою. У наступних підрозділах розділу IV будуть викладені
© 2014-2022  epi.cc.ua