Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

8.5. Наслідки припливу іноземних інвестицій в російську економіку


Макроекономічні наслідки залучення країною іноземних інвестицій однозначно визначити неможливо. Як і будь-які інші економічні заходи, вони призводять, з одного боку, до позитивних результатів, а з іншого - до негативних. Від того, наскільки продумана довгострокова політика і ефективні заходи уряду країни щодо залучення іноземних інвестицій, залежить переважання позитивних результатів над негативними по-наслідками припливу іноземного капіталу в національну економіку. Розглянемо деякі аспекти результатів припливу іноземних інвестицій в Російську Федерацію.
Приплив прямих іноземних інвестицій в російську економіку певною мірою поповнює нестачу внутрішніх капіталовкладень. За даними Держкомстату Росії, в 1997 р. внутрішній інвестиційний криза тривала: загальні інвестиції в основний капітал знизилися в порівнянні з відповідним періодом 1996 р. 7% і склали 27% від рівня 1991 р. У цих умовах залучені в 1997 р. 3, 9 млрд дол США, в тому числі 1,1 млрд дол США за пакет акцій ВАТ «Связьинвест», сприяють деякої стабілізації російського інвестиційного кризи.
При загальному скороченні виробництва в країні випуск продукції на підприємствах з іноземним капіталом поступово збільшується. Їх частка у ВВП Росії підвищилася з 1% в 1991 р. до 2% в 1996 р. Спільні підприємства сприяють зростанню зайнятості російських громадян. Обсяг виробництва в розрахунку на одного зайнятого на цих підприємствах багаторазово перевищує середній рівень по народному господарству. Це свідчить про те, що діяльність СП сприяє модер-нізації російської економіки і її переходу до більш ефективних методів роботи.
Основна частина продукції підприємств з іноземним капіталом реалізується на внутрішньому ринку, що стає помітним фактором його поповнення багатьма видами сучасних товарів і послуг як у споживчому, так і у виробничому секторах. Сплачувані підприємствами податки стають додатковим джерелом доходів російського бюджету.
Робота на багатьох підприємствах вимагає високої кваліфікації, більш інтенсивної праці і дисципліни, ніж це має місце в середньому по Росії. Однак така робота і компенсується більш високою заробітною платою. З урахуванням членів сімей спільні підприємства сприяють підвищенню життєвого рівня приблизно 1 млн чоловік.
Позитивним для Росії є позначені зрушення у галузевій структурі іноземних інвестицій. На початковому етапі надходження іноземних приватних інвестицій найбільш великої сферою їх застосування була торгівля. В даний час близько 2/3 інвестицій з числа діючих підприємств припадає на різні галузі промисловості. Однак перше місце продовжує залишатися за торгівлею і громадським харчуванням, другий за промисловістю. Щодо важливими сферами додатка іноземного капіталу стали будівництво та промисловість будматеріалів, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість, транспорт і зв'язок, наука, а також загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку та інші галузі.
Незважаючи на переваги, одержувані російською економікою від залучення іноземного капіталу, необхідно відзначити їх вельми невнушітельний розмір в масштабах вітчизняного народного господарства. Настільки скромні результати є наслідком ситуації нераціональної структури залучених іноземних інвестицій, близько 60% яких припадає на інші іноземні інвестиції. По суті вони представляють собою «гарячі» гроші. На частку ж прямих іноземних інвестицій, що забезпечують зростання реального сектора економіки Росії, припадає лише 37%.
Найважливішим фактором значного зростання обсягів залучених інших інвестицій стала політика Міністерства фінансів РФ за рішенням проблем фінансування витрат федерального бюджету за рахунок зовнішніх джерел. У цьому відношенні вирішальне значення мала послідовна лібералізація доступу капіталу нерезидентів на ринок державних цінних паперів, яка в умовах високих реальних процентних ставок стимулювала додатковий приплив іноземних інвестицій в ГКО - ОФЗ (див. табл. 8.7). Так, в 1996 р. на фінансування федерального бюджету було використано 5,9 млрд дол США, а в 1997 р. чисті надходження склали вже 10,7 млрд дол США.
Таблиця 8.7
Інвестиції нерезидентів на ринок ГКО - ОФЗ, млрд дол
Вид інвестицій

1996

1997

Всього за 1996-1997 рр..
Чистий приплив коштів нерезидентів 5,9

10,7

16,6

Нараховані доходи 0,6

2,5

3,1


Проте використання Міністерством фінансів РФ і ЦБ РФ механізму фінансування видатків державного федерального бюджету за рахунок короткострокових запозичень на внутрішньому і зовнішньому ринку сприяли лише тимчасовим дозволом накопичилися в економіці проблем. Висока прибутковість ринку державних облігацій і короткі терміни запозичення, нездатність Міністерства фінансів РФ і ЦБ РФ змінити сформовану практику несприятливих умов запозичення сприяли прискореному зростанню «державної піраміди». Межами же ресурсів, необхідних для її підтримки (кредитування і перекредитування), з одного боку, стали можливості російського фінансового ринку, а з іншого - потрапляння в повну залежність від кон'юнктури світового ринку короткострокових капіталів.
У цих умовах вибухнула восени 1997 р. і продовжився на початку 1998 р. фінансова криза в Південно-Східній Азії, спровокований валютними, фондовими спекуляціями і відтоком нерезидентів з національних фінансових ринків країн регіону, виступив тим самим каталізатором, який сприяв повного руйнування російського ринку державних боргових зобов'язань та національної банківської системи буквально в лічені дні. Однак основні, глибинні причини російської кризи формувалися в продовження останніх семи років проведення в економіці ринкових реформ.
Частка іноземних інвестицій в обсязі внутрішнього боргу до 4-му кварталу 1997р. досягла свого критичного значення - стала понад 30%. Одночасно розпочався і відтік іноземного капіталу внаслідок світової фінансової кризи. Все це вкупі призвело наприкінці 1997 р. - початку 1998 р. до значного скорочення золотовалютних резервів Росії, подальшому підвищенню прибутковості ринку державних паперів, ще більш різкого падіння курсів акцій російських компаній (ціни на корпоративні папери впали в середньому на 20%).
Різко знизилися курсові ціни на російські євробонди і облігації Зовнішекономбанку РФ: облігації внутрішньої позики (ОВВЗ) впали до 11-28% від номіналу, а єврооблігації - до 28-38%. А у зв'язку. З тим, що операції з ними особливо активно на зовнішніх ринках здійснювали найбільші російські комерційні банки, це призвело до втрати ними своєї ліквідності. Однак перший половині 1998 р. Уряду і ЦБ РФ таки вдавалося підтримувати фінансовий ринок країни в більш-менш стабільному положенні.
Друга хвиля фінансової кризи в Південно-Східній Азії на початку 1998 р. привела до того, що до середини року іноземні інвестори побажали вивести основну частину своїх інвестицій, зроблених в російські державні цінні папери, - порядку 15 млрд дол США. Ситуація погіршувалася ще й тим, що у вересні - жовтні 1998 р. Уряду РФ і найбільшим банкам-резидентам належало виплатити значну суму з погашення раніше отриманих іноземних кредитів і відсотків за користування позиками.
З урахуванням всіх короткострокових зобов'язань Росії перед нерезидентами ця сума становила близько 43 млрд дол США.
В результаті збігу за часом (у 4-му кварталі 1998 р.) значних планованих і непланованих обсягів платежів приватним іноземним інвесторам, які практично неможливо було врегулювати, з відсутністю золотовалютних резервів (скорочення виручки від експорту нафтопродуктів в результаті падіння цін на нафту) Уряд РФ 17 серпня 1998 оголосило односторонній мораторій на виплату по внутрішніх державних запозиченнях, а також за зовнішніми зобов'язаннями російських комерційних банків до 17 листопада 1998 Подібне рішення повністю і надовго паралізувало російський ринок державних зобов'язань, підірвало довіру приватних іноземних інвесторів і призвело до краху російської банківської системи, яка у своїх вкладеннях в чому була орієнтована на державні облігації як внутрішнього, так і зовнішнього боргу Росії.
У цих умовах відсутність в Уряду і ЦБ РФ можливості для підтримки курсу рубля призвело до його різкого падіння відносно долара США (у серпні 1998 р. - в 3,5 рази), що привело в свою чергу до разового вибухового зростання цін в 1,3-1,5 рази, а потім до прискорення щомісячних темпів інфляції.
Таким чином, в пережитому країною кризі російських фінансів важливу роль зіграв фактор нераціональної структури залучених іноземних інвестицій, коли упор Уряду РФ в політиці залучення іноземного капіталу був зроблений не на якісний, а на кількісний аспект. Для масового припливу короткострокових, спекулятивних капіталів достатньо забезпечити мінімум законодавчих рішень і максимум прибутковості. Для залучення же прямих іноземних інвестицій потрібне проведення комплексу довготривалих і систематичних заходів з формування сприятливого інвестиційного клімату в Росії, зокрема:
- пожвавлення виробництва;
- дотримання платіжно- фінансової дисципліни;
- реформування системи оподаткування;
- зниження реальної банківської ставки до рівня, стимулюючого значне зростання інвестицій;
- створення сприятливого податкового режиму і системи державних гарантій, що надаються приватним інвесторам на пріоритетних для держави напрямах інвестування-вання;
- розмежування сфер відповідальності федерального і місцевого бюджетів;
- формування інституційної середовища інвестиційної діяльності;
- рішення законодавчих і організаційних проблем розвитку іпотеки;
- подальше вдосконалення митного регулювання;
- забезпечення інвесторів достовірної інформацією;
- розвиток ринку корпоративних цінних паперів;
- забезпечення надійної законодавчої захисту інвесторів.
Однак, як вже зазначалося раніше, саме ці заходи не ввійшли в практику залучення іноземних інвестицій в Росії. Діюче в 1993-1997 рр.. Уряд РФ задовольнялося, хоча і найменш ефективними, але зате найбільш «легкими і швидкими» способами залучення іноземного капіталу, що й зіграло вирішальну роль у подальшому розвитку кризових явищ в економіці Росії.
При всіх негативних наслідках відтоку короткострокових спекулятивних іноземних капіталів з російської економіки, спостережуваних останнім часом, не можна не відзначити і, безсумнівно, позитивну їх роль у розвитку фондового ринку Росії, де присутність нерезидентів становило на кінець 1997 р. порядку 80% обсягів здійснюваних операцій. Для російських підприємств в умовах триваючого економічної кризи формування ринку акцій та продаж частини своїх акцій, навіть недооцінених в порівнянні з цінними паперами компаній інших країн, служили джерелом додаткового інвестування в розвиток виробництва. Точну оцінку вкладення іноземних інвесторів в акції російських підприємств зробити складно, так як відбуваються суттєві коливання курсу акцій російських підприємств, періодичний скид пакетів акцій іноземними інвесторами, а також різкі падіння курсу російського рубля по відношенню до ВКВ.
Переважання іноземних гравців-спекулянтів над стратегічними інвесторами на вітчизняному фондовому ринку, звичайно ж, сприяло його нестабільності та зловживань на курсовій грі, внаслідок чого реальна вартість акцій не відповідає їх котируванням, здійснюваним основними учасниками ринку. Проте російські учасники отримали можливість освоїти в російській практиці основні фінансові інструменти сучасного фондового ринку, сформувати їх кон'юнктуру, хоча часом і в гіпертрофованих, потворних формах.
На цьому тлі цілком природно, що найбільші втрати від фінансової кризи в Росії зазнав національний фондовий ринок, який припинив роботу на кілька тижнів через катастрофічного обвалу котирувань російських корпоративних паперів. Ціни на російські облігації на початку кризи, за даними «J. P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus », знизилися на 54,2% в порівнянні з аналогічним показником на початок року. При цьому значні втрати, природно, понесли основні гравці - іноземні інвестори.
Так, фінансова криза в Росії призвів до серйозних втрат для акціонерів американських пайових і пенсійних фондів, що вклали інвестиції в економіку Росії. Істотно постраждали: «Morgan Stanly Emerging Market Date Funds», «Scudder Emerging Market Bond Fund», «Aim Global High-income Fund». Більшість з них розмістили близько 20% своїх активів на ринку державних облігацій Російської Федерації, a «Morgan Stanly» - 27% капіталів в російські боргові зобов'язання.
Оголошення про надзвичайні заходи щодо стабілізації фінансової ситуації, які передбачають, зокрема, мораторій за короткостроковими борговими зобов'язаннями на суму близько 43 млрд дол США, призвело до нового обвалу на російському ринку. Через масовий відтік покупців з ринку боргових зобов'язань іноземні інвестори не мають можливості на практиці підрахувати вартість своїх капіталовкладень в російські облігації.
 Стурбованість іноземних інвесторів викликала і оголошена російським Урядом реструктуризація внутрішніх боргових зобов'язань, термін погашення яких закінчувався 31 грудня 1998 Більшість американських і європейських інвесторів хеджеровалі вкладення в рублеві облігації форвардними контрактами, які передбачають конвертацію рублевих виплат за облігаціями в долари США за гарантованим курсом 6, 25-6,5 рублів за долар. Однак після повідомлення про розширення «валютного коридору» російські комерційні банки не дотримувалися цього обмінного курсу. 
 Російська практика залучення іноземного капіталу ще раз підтверджує, що позитивні чи негативні наслідки в економіці країни залежать не стільки від величини залученого іноземного капіталу, скільки від його структури і концентрації в окремих галузях і сферах національної економіки. Так, загальний обсяг накопичених Росією іноземних інвестицій в 1998 р. складає всього 35 млрд дол США, або близько 6-7% виробленого країною за рік ВВП, на фондовому ринку частка його присутності в спекулятивної формі дорівнює 80%, а в короткостроковому кредитуванні дефіциту федерального бюджету - понад 40%. Цих значень присутності нерезидентів в найбільш динамічних секторах російського фінансового ринку виявилося достатньо, щоб спровокувати ситуацію міжнародного банкрутства такого великого і потужного в економічному і фінансовому відношенні держави, як Російська Федерація. 
 Необхідно також пам'ятати, що однією з найважливіших завдань у діяльності держави щодо залучення іноземних інвестицій є своєчасне обслуговування накопиченого боргу - сплата відсотків і погашення позичкової заборгованості.
 У деяких випадках своєчасне і повне виконання країною зобов'язань перед іноземними кредиторами з обслуговування накопиченої заборгованості держави перед нерезидентами стає важким і непосильним тягарем для економіки країни. У результаті країна потрапляє в лещата фінансової залежності від держав-кредиторів, що призводить до втрати нею своєї політичної та економічної самостійності. 
 В якості оцінки ступеня платоспроможності країни або тяжкості її боргового тягаря розглядаються в основному не розмір зовнішнього боргу і платежів по ньому, а показники, ха-теризується ресурси країни-боржника, тобто обсяг ВВП, а також експортна база, оскільки платежі з обслуговування зовнішнього боргу зазвичай проводяться в іноземній валюті. 
 Справно платять зовнішні борги країни з динамічно розвивається і особливо її експортним сектором. Виходячи з цих критеріїв міжнародні фінансові інститути (насамперед МБРР) використовують такі показники для аналізу платоспроможності країн-боржників. 
 1. Частка зовнішнього боргу у ВВП країни; сума зовнішнього боргу / ВВП х 100. 
 2. Частка платежів з обслуговування боргу у ВВП країни: сума платежів з обслуговування боргу (відсотки + суми з повернення боргу) / ВВП х 100. Вважається, що якщо країні доводиться направляти на обслуговування боргу 5% і більше ВВП, то борговий тягар на даний момент є важким. 
 3. Оскільки платежі з обслуговування боргу виробляються в конвертованій валюті, то необхідно враховувати обсяги експорту країни-боржника. У зв'язку з цим розраховуються наступні показники: 
 3.1) сума зовнішнього боргу / експорт х 100%; 
 3.2) коефіцієнт обслуговування боргу,%: сума платежів з обслуговування зовнішнього боргу (відсотки + суми з повернення боргу) / експорт х 100. 
 Останній показник називається ще нормою обслуговування боргу (НОД) і вважається головним при аналізі платоспроможності. Прийнято вважати, що якщо НСД перевищила 20%, то виникає загроза зриву графіка платежів з обслуговування боргу. У середньому по країнах НСД в 1970 р. становила близько 10%, в 1986 р. - 30, в 1991 р. - 21%. 
 4. Особлива увага приділяється аналізу процентних платежів. Вони зіставляються як з валовим внутрішнім продуктом: сума процентних виплат / ВВП х 100, так і експортом: сума процентних виплат / експорт х 100. При відстрочці платежів, як правило, переносяться терміни погашення основної суми боргу, а відносно процентних виплат кредитори дотримуються жорсткої позиції. 
 5. Ліквідні позиції країни-боржника характеризуються показником, який розраховується: сума золотовалютних резервів країни / сума боргових платежів. 
 Крім того, можна проводити аналіз за співвідношенням суми платежів за зовнішнім боргом і доходів державного бюджету країни. 
 Розглянемо значення деяких показників, що характеризують платоспроможність Російської Федерації (див. табл. 8.8). 
 Таблиця 8.8 
 Динаміка обслуговування зовнішнього боргу Росії 
  Джерело: Економічний моніторинг РФ: глобальні тенденції і кон'юнктура в галузях> промисловості. - 1995. - № 4-5. - С. 56; Огляд економіки Росії. - 1998. - № 1. - Табл. 44, 53.
 Показники  1992  1993  1994  1995  1996  1997р.
 Планові платежі, млрд дол США  14,4  20,7  20,2  20,2  18,1  13,7
 Фактичні платежі, млрд дол США  3,6  3,6  5,6  7,1  7,1  6,4
 Коефіцієнт обслуговування боргу,% (співвідношення суми обслуговується боргу до вартісному обсязі експорту): за планом  26,9  34,7  29,9  24,9  20,3  15,8
 фактично  6,7  6,0  8,3  8,8  8,0  7,9

 Відповідно до даних табл. 8.8 величина норми обслуговування боргу Росії згідно з зобов'язаннями за графіком за період з 1992 р. по 1996 р. перевищувала прикордонне значення в 20%. Найбільш важкими роками для Росії щодо обслуговування боргу були 1993-1994 рр.., Коли НСД в розрахунку за плановими зобов'язаннями становила 34,7% і 29,9% відповідно. Проте за рахунок використання можливостей з врегулювання зовнішнього боргу фактичне значення НСД скор-тілось до значень 6-8%. У наступні роки спостерігається та ж тенденція: значення НСД за плановими платежами близький до критичного, а фактично - в 2 рази менше. 
 Але таке становище з обслуговуванням Росією свого зовнішнього боргу не могло тривати постійно, особливо в умовах переорієнтації кола позичальників, що відбувалася в 1996-1997 рр.., З міждержавних кредитів на приватні іноземні інвестиції. Крім того, сформований російський графік платежів з обслуговування зовнішнього боргу передбачає виплату основних сум в кінці року (4-й квартал), що зумовило оголошений Урядом РФ в серпні 1998 р. мораторій на виплати за зовнішніми та внутрішніми державними зобов'язаннями (див. табл. 8.9). 
 Таблиця 8.9 
 Графік платежів з обслуговування зовнішнього боргу Росії 
 Показники

 Дев'ять місяців 1996  Дев'ять місяців 1997
 Графік платежів за зовнішнім боргом РФ  14,5  9,9
 Фактичне погашення зовнішнього боргу  5,4  4,9
 Валовий внутрішній продукт в поточних цінах  313,2  336,3
 Співвідношення платежів по зовнішньому боргу та обсягу ВВП,%    
 за графіком  4,6  2,9
 за фактом  1,7  1,4
 Доходи консолідованого бюджету  71,4  77,1
 Співвідношення платежів по зовнішньому боргу і доходів консолідованого бюджету,% за графіком  20,3  12,8
 за фактом  7,5  6,3
 Експорт товарів і нефакторних послуг  75,0  73,0
 Коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу,%  19,3  13,5
 Коефіцієнт фактичного обслуговування зовнішнього боргу,%  7,2  6,7

 Джерело: Платіжний баланс Росії за січень - вересень 1997; Фінансові новини. - 1998. - 19 лютого. - № 12. - С. 4. 
 Дані табл. 8.9 показують, що обслуговування російського зовнішнього боргу за планом в 1996-1997 рр.. повинно було вимагати значних ресурсів з державного бюджету - близько 15-20%, а фактично це склало 6-7%, тобто в 3 рази менше. Не можна забувати, що врегулювання платежів за зовнішнім боргом в 1992-1997 рр.. тягне за собою їх збільшення прискореними темпами в майбутньому. 
 Таким чином, у ситуації, що на сьогоднішній день економічної ситуації в російській економіці і фінансовій сфері величина зовнішнього боргу та розміри з його обслуговування складають дуже істотні величини, є обтяжливими для дефіцитного бюджету Росії і в результаті все більш затягують країну в лещата боргової економічної та політичної залежності. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "8.5. Наслідки припливу іноземних інвестицій в російську економіку"
 1. Зовнішня торгівля Росії
    приплив іноземних інвестицій до Росії. Однак розмова про іноземні інвестиції «взагалі» носить непрофесійний характер. Необхідно чітко розрізняти: прямі інвестиції, вкладені в розвиток реального сектора економіки й укорінені в ньому, а також портфельні та інші інвестиції, потенційно містять у собі небезпеку втечі капіталу з країни і руйнування її валютно-фінансової
 2. № 161. Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку Росії на початку 20-го століття
    приплив іноземного капіталу супроводжувався зрощенням його з капіталом вітчизняним, що сприяло включенню Росії в світову
 3. ЛІТЕРАТУРА
    іноземного інвестора / / Іноземний капітал у Росії: податки, облік, валютне та митне регулювання. 1996. № 4. Лебедєв В.М. Формування інвестиційного клімату в Росії / / Фінанси. 1995. № 4. Фельзенбаум В. Г. Регулювання іноземних інвестицій у Росії / / Питання економіки. 1994. №
 4. Контрольні питання
    іноземних інвестицій у російській економіці? 2. Які гарантії надає іноземному інвестору російське законодавство? 3. Які основні законодавчі акти регулюють інвестиційну діяльність іноземних інвесторів в Росії? 4. Чому у вивезенні капіталу з Росії переважає «втеча капіталу»? 5. Чому вивіз капіталу надає суперечливе вплив на російську
 5. Контрольні питання і завдання
    приплив іноземних інвестицій в
 6. Стаття 2. Іноземні інвестиції
    іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку
 7. 11.3.4. Особливості міжнародного руху капіталу в Росії
    наслідками: значними щорічними платежами в рахунок боргу, «ув'язкою» багатьох кредитів із закупівлями товарів у країнах-кредиторів і т.д. Присутність іноземного підприємницького капіталу, незважаючи на заклики російського уряду, невелика. За 90-і рр.. XX в. в Росію було вкладено близько 10 млрд дол. прямих іноземних інвестицій. Росія зацікавлена в припливі прямих інвестицій, так
 8. Стаття 21. Дочірні підприємства, філії та представництва підприємств з іноземними інвестиціями
    іноземними інвестиціями може створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії та представництва на території РРФСР і за її межами, у тому числі в іноземних державах, з дотриманням умов, встановлених чинним на території РРФСР законодавством, законодавством союзних республік і відповідним законодавством іноземних держав . (2)
 9. Стаття 9. Центральний банк Російської Федерації як орган валютного регулювання
    іноземної валюти і цінних паперів в іноземній валюті; б) видає нормативні акти, обов'язкові до виконання в Російській Федерації резидентами і нерезидентами; в) проводить всі види валютних операцій; г) встановлює правила проведення резидентами і нерезидентами в Російській Федерації операцій з іноземною валютою і цінними паперами в іноземній валюті ... д) встановлює порядок
 10. Прямі іноземні інвестиції в економіку Росії
    приплив прямих інвестицій складе більше 5 млрд. дол за цей рік. Нарешті, треба відзначити, що головним стимулом для сприятливого інвестиційного клімату в країні є зростання вітчизняних інвестицій. Про це красномовно говорить як досвід Китайської Народної Республіки, так і низки інших країн. Приплив іноземних інвестицій відбувається тоді, коли вітчизняні підприємці та банківські
 11. Рис.
    іноземних інвес-тицій знижуються. Зверніть увагу на положення нулі-вої точки на гори-зонтальной осі: чисті іноземні інвестиції можуть бути як позитив-вими, так і негативні-тільних. Чисті іноземних-ні інвестиції негативні Чисті іноземних-ні інвестиції позитивні Чисті іноземні інвестиції ~ лава 30. Макроекономічна теорія відкритої
 12. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
    іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання у валюті та на умовах цих
 13. Висновки
    приплив іноземних інвестицій, необхідних Росії для здійснення структурної перебудови
© 2014-2022  epi.cc.ua