Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок визначення податкової базиПодаткова база визначається щодо кожної земельної ділянки як його кадастрова вартість станом на 1 січня року, що є податковим періодом.
Податкова база відносно земельної ділянки, що перебуває на територіях декількох муніципальних утворень (на територіях муніципального освіти і міст федерального значення Москви або Санкт-Петербурга), визначається по кожному муніципальному освіті (містам федерального значення Москві і Санкт -Петербургу). При цьому податкова база щодо частки земельної ділянки, розташованої в межах відповідного муніципального освіти (міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга), визначається як частка кадастрової вартості всієї земельної ділянки, пропорційна зазначеної частці земельної ділянки (з 1 січня 2008 року).
Податкова база визначається окремо щодо часток у праві спільної власності на земельну ділянку, щодо яких платниками податків визнаються різні особи або встановлені різні податкові ставки.
Платники податків-організації визначають податкову базу самостійно на підставі відомостей державного земельного кадастру про кожній земельній ділянці, що належить їм на праві власності або праві постійного (безстрокового) користування.
Платники податків - фізичні особи, які є індивідуальними підприємцями, - визначають податкову базу самостійно щодо земельних ділянок, які використовуються ними в підприємницькій діяльності, на підставі відомостей державного земельного кадастру про кожній земельній ділянці, що належить їм на праві власності , праві постійного (безстрокового) користування чи праві довічного успадкованого володіння.

Податкова база для кожного платника податків, що є фізичною особою, визначається податковими органами на підставі відомостей, які подаються до податкових органів органами, які здійснюють ведення державного земельного кадастру, органами, які здійснюють реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, та органами муніципальних утворень.
Податкова база зменшується на неоподатковувану суму в розмірі 10 000 руб. на одного платника податків на території одного муніципального освіти (міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) відносно земельної ділянки, що перебуває у власності, постійному (безстроковому) користуванні або довічне успадковане володінні наступних категорій платників податків:
1) Героїв Радянського Союзу, Героїв РФ, повних кавалерів ордена Слави;
2) інвалідів, які мають III ступінь обмеження здатності до трудової діяльності, а також осіб, які мають I та II групу інвалідності, встановлену до 1 Січень 2004 без винесення висновку про ступінь обмеження здатності до трудової діяльності;
3) інвалідів з дитинства;
4) ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також ветеранів та інвалідів бойових дій;
5) фізичних осіб, які мають право на отримання соціальної підтримки відповідно до Закону РФ "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС" (в редакції Закону РФ від 18 червня 1992 року N 3061-I), відповідно до Федерального закону від 26 листопада 1998 року N 175-ФЗ "Про соціальний захист громадян РФ, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні" Маяк "і скидань радіоактивних відходів в річку Теча "та відповідно до Федерального закону від 10 січня 2002 року N 2-ФЗ" Про соціальні гарантії громадянам, які зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні ";
6) фізичних осіб, брали у складі підрозділів особливого ризику безпосередню участь у випробуваннях ядерної і термоядерної зброї, ліквідації аварій ядерних установок на засобах озброєння і військових об'єктах;
7) фізичних осіб, які отримали або перенесли променеву хворобу або стали інвалідами внаслідок випробувань, навчань та інших робіт, пов'язаних з будь-якими видами ядерних установок, включаючи ядерну зброю і космічну техніку.

Зменшення податкової бази на неоподатковувану суму, встановлену НК, проводиться на підставі документів, що підтверджують право на зменшення податкової бази, що подаються платником податку до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки.
Порядок і строки подання платниками податків документів, що підтверджують право на зменшення податкової бази, встановлюються нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга).
Якщо розмір неоподатковуваної суми, передбаченої НК, перевищує розмір податкової бази, визначеної у відношенні земельної ділянки, податкова база приймається рівною нулю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок визначення податкової бази "
 1. Операції, що не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування) ПДВ (стаття 149)
  порядок визначення податкової бази, який діяв на дату відвантаження товарів (робіт, послуг) незалежно від дати їх оплати. Не підлягає оподаткуванню ввезення на митну територію РФ: 1) товарів (за винятком підакцизних товарів), що ввозяться в якості безоплатної допомоги; 2) сировини та комплектуючих виробів для їх виробництва; 3) матеріалів для виготовлення медичних
 2. Питання 2 Особливості оподаткування та методика розрахунку податку на прибуток за бюджетним організаціям
  порядок зменшення доходів, які приймаються для цілей оподаткування, застосовується у разі, якщо розмір вищевказаних непогашених російською організацією боргових зобов'язань більш ніж в 3 рази перевищує різницю між сумою активів і величиною зобов'язань на останній день кожного звітного (податкового) періоду. В іншому випадку, якщо зобов'язання менше, то з метою оподаткування прибутку
 3. Тема 12. Зарубіжний досвід підакцизного оподаткування
  порядок визначення податкової бази, перелік підакцизних товарів, застосовувані податкові ставки, порядок обчислення і сплати акцизів. Зміст третього питання необхідно розкрити за аналогією з другим на прикладі податкової системи Китаю. Особливу увагу необхідно звернути на перелік підакцизних товарів у Китаї і пояснити причини вибору тих чи інших товарів як підакцизні. В
 4. Порядок визначення податкової бази при реалізації товарів (робіт, послуг)
  визначення податкової бази відповідно до пункту 13 статті 167 НК. Податкова база при відвантаженні товарів (робіт, послуг) у рахунок раніше отриманої оплати, часткової оплати, включеної раніше до податкової бази, визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін, що визначаються відповідно до статті 40 НК, з урахуванням акцизів і без включення до них ПДВ. При реалізації
 5. Порядок визначення податкової бази при здійсненні операцій з передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб та виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
  податкова база визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (аналогічних робіт, послуг), що діяли в попередньому податковому періоді, а при їх відсутності - виходячи з ринкових цін з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів) і без включення до них податку. При виконанні будівельно-монтажних робіт
 6. Порядок визначення податкової бази при ввезенні товарів на митну територію РФ
  податкова база визначається як сума: 1) митної вартості цих товарів; 2) підлягає сплаті мита; 3) підлягають сплаті акцизів (з підакцизних товарів). При ввезенні на митну територію РФ продуктів переробки товарів, раніше вивезених з неї для переробки за межами митної території РФ відповідно до митного режиму переробки за межами митної території,
 7. Глосарій
  порядок емісії та обігу грошей, а також державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу Грошово-кредитна політика - сукупність заходів в області грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економіки Грошові доходи - отримання грошей у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій , доходів від власності
 8. 2.3. Міжбюджетні відносини
  порядок сплати федеральних і регіональних податків. Бюджетним кодексом РФ (ст.48) встановлено, що при розподілі податкових доходів за рівнями бюджетної системи податкові доходи бюджетів суб'єктів РФ повинні становити не менше 50% від суми доходів консолідованого бюджету РФ. У другій половині 90-х років зразкову розподіл коштів між окремими ланками бюджетної системи в
 9. 3.3. Бюджетні права органів місцевого самоврядування
  порядок надання та використання дотацій і субвенцій; - принципи визначення та затвердження нормативів відрахувань від регулюючих податків; - розподіл доходів між різними видами бюджетів. У Законі регламентується бюджетний процес. В окремому розділі дано загальні принципи складання, розгляду проектів бюджетів та затвердження бюджетів. Закон визначає права місцевих органів
 10. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  порядок встановлення, зміни та скасування федеральних податків, принципи встановлення регіональних і місцевих податків, він визначає правове становище платників податків, податкових органів та органів податкового контролю. Правовідносини, що виникають в процесі оподаткування по федеральних, регіональних і місцевих податків, регулюються виключно Податковим кодексом, а також іншими актами податкового
© 2014-2022  epi.cc.ua