Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Показники відкритості національної економіки

Для характеристики ступеня участі тієї чи іншої країни в системі міжнародних економічних зв'язків або ступеня відкритості національної економіки використовується цілий ряд показників. Серед них слід назвати насамперед експортну (Кексп) та імпортну (Кімпо) квоти, питома вага вартості експорту (імпорту) у вартості ВВП (ВНП):


де і - вартість відповідно експорту та імпорту.
Іншим показником є обсяг експорту, який припадає на душу населення ():


де Чн - чисельність населення країни.
Експортний потенціал країни оцінюється тією часткою виробленої продукції, яку може продати країна на світовому ринку без шкоди для власної економіки, внутрішнього споживання:


де Еп - експортний потенціал (коефіцієнт має тільки позитивні значення, нульове значення вказує на кордон експортного потенціалу); Дд.
Н. - Гранично допустимий дохід на душу населення.
Іншим показником є співвідношення частки країни у світовому виробництві ВВП (ВНП) та її частки у світовій торгівлі. Даний показник дозволяє зіставити внесок країни у світове виробництво благ та її інтегрованість у світову торгівлю. Подібного роду розрахунки можуть проводитися і щодо окремих галузей виробництва з урахуванням їх участі в міжнародному обміні. Однак, звертаючись до даного показника, необхідно бути обережними в оцінках.
Великі країни володіють величезним внутрішнім ринком і тому, як правило, незважаючи на значні абсолютні обсяги експорту, їх частка в світовій торгівлі може бути не настільки значна. Ще більшою мірою це правильно щодо частки експорту у ВВП (ВНП).
Навпаки, невеликі і середні країни, для яких зовнішні ринки є невід'ємним атрибутом налагодження великомасштабного виробництва, як правило, «програють» за часткою у світовому виробництві, і «виграють» за часткою своєї участі у світовій торгівлі . У таких країн і найбільш високі показники частки експорту у ВВП (ВНП).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Показники відкритості національної економіки "
 1. 11.1.8. Відкрита і закрита економіка
  показниками. Водночас багато європейських країн є державами з набагато більш відкритим типом економіки, ніж російська. Коли протекціонізм у зовнішньоекономічній діяльності країни переважає над лібералізмом, то мова йде про закрите типі економіки. У світі таких країн залишилося небагато і одна з них - КНДР. За розрахунками фахівців Гарвардського університету, там, де в останні
 2. Поняття відкритої і закритої економіки
  показниками. У тих випадках, коли протекціонізм явно переважає над лібералізмом у зовнішньоекономічній діяльності, говорять про закритій економіці. У світі їх залишилося небагато. Це пояснюється тим, що, як довів світовий досвід, існує висока кореляція між рівнем зовнішньоекономічного лібералізму і темпами економічного зростання. Розрахунки по 117 країнам світу, проведені економістами
 3. Відкриті короткі позиції і співвідношення опціонів пут / колл
  показник вважався хорошим способом визна-лення, наскільки бичачої або ведмежою виглядає акція в поточний момент часу. Висока сумарне значення відкритих коротких позицій - бичачий показник, а низьке - ведмежий. Тепер цей параметра вже не так корисний, тому що фонди застосовують короткі продажі в якості арбітражної техніки ведення торгівлі. Поки-затель відкритих коротких позицій
 4. Система національних рахунків
  показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий
 5. Відкритість національних економі
  відкритості національних економік. Відкрита економіка формується на основі більш повного включення країни в світогосподарські зв'язки. Значну роль у формуванні відкритої економіки в розвинених країнах відіграє зовнішньоекономічна стратегія держав щодо стимулювання експортних виробництв, сприяння кооперації із зарубіжними фірмами і створенню правової основи, що сприяє притоку через
 6. Ключові терміни
  показники кількості грошей в обігу Правило постійного зростання грошової
 7. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х
 8. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  показників може бути представлена на рис. 12.3. Дана схема чітко ілюструє головний висновок даної теми - будь-яке національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 9. Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
  національну економіку. Основу національної економіки складає суспільне
 10. Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
  національну економіку. Основу національної економіки складає суспільне
 11. 31. Основні показники оцінки економічного зростання і розвитку національної економіки: ВВП, ВНП
  показники стану економіки, її динаміки, а також враховувати ефект від здійснюваних заходів. ВНП відображає сукупну вартість обсягу благ, вироблених в національній економіці, на певному часовому проміжку, зазвичай за рік. Показник ВНП відображає такі особливості, як: 1) ліквідація повторного рахунку; 2) використання фінансового вираження результатів діяльності
 12. 49. ПОКАЗНИКИ відкриття (закриття) ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  показник відкритості. До недоліків показника зовнішньоторговельної квоти відноситься відсутність обліку величини експорту та імпорту капіталу. Слід зазначити, що не завжди представлені коефіцієнти і показники адекватно відображають стан відкритості економіки. Фактори формування відкритої економіки включають: - державне регулювання. У багатьох країнах саме держава стимулює
© 2014-2022  epi.cc.ua