Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Особливості ринку чистої конкуренції

Дослідження структур ринку необхідно почати з чистої конкуренції, так як знання її механізмів має важливе аналітичне значення для виявлення взаємозалежності цін і обсягів виробництва в
будь-якої моделі ринку. Дослідження ринку чистої конкуренції має особливе теоретичне і практичне значення не в силу її великої ролі в економічному житті суспільства (її роль незначна), а в силу розкриття методології пізнання інших структур ринку.
Таблиця 20.1. Ринкові структури

Модель ринку Кількість фірм і їх розміри Умова вступу в галузь і виходу з неї Тип продукції Контроль над ціною Форми конкуренції Доступ-ність інфор-ції


1.Совершенная конкуренція

1.1. Чиста конкуренціяБезліч дрібних фірм


Дуже легко, ніяких труднощів


Однорідна,

стандарти- зированная


Відсутня


Цінова


Рівний доступ

до всіх видів інформації
2.
Досконалий-ная конкурен-ція
           
2.1. Монополіс-тична конкуренція Относи-тельно багато невеликих фірм Сировина-

тельно легке, є окремі перешкоди
Різнорідна, дифференциро-ванна Мається контроль у вузьких рамках Цінова. Нецінова: диференціація продукту, реклама, торгові знаки, торгові марки,. Порівняно незначні обмеження
2.2. Олігополія Кількість фірм невелика, як правило, середні і великі фірми Наявність существен-них пре-пятствій Різнорідна або однорідна ограни-

ченний (при взаємній залежності) або значний (при таємній змові)
Цінова.

Неценовая:

таємну змову, лідерство в цінах, цінова накидка, реклама.
Істотні обмеження
2.3. Монополія Одна фірма Наявність непреодо-лімих перешкод, повне блокування Унікальна, яка не має замінників Значний або повний Неценовая: зв'язки з гро-веннимі організаціями Від деяких обмежень до повної інформа-ційної блокади

Розглянемо модель чистої конкуренції.
Для ринку чистої конкуренції характерний цілий ряд уже знайомих нам ознак. Перш за все мова йде про наявність великого або необмеженого числа продавців, що не дозволяє жодному товаровиробнику нав'язати ціну шляхом обмеження або збільшення виробництва у зв'язку з незначною часткою кожного з них на ринку. Кожен товаровиробник повністю підкоряється дії ринкових механізмів, які виявляють найбільш ефективні галузі і сфери господарської діяльності для застосування капіталу та інших ресурсів. Важливою обставиною є те, що для ринку чистої конкуренції характерна стандартизована, однорідна продукція.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Особливості ринку чистої конкуренції "
 1. 1. Ринкові структури
  ринку розуміється його характеристика з точки зору впливу як ринку на становище і поведінку окремих товаровиробників, так і окремих підприємств на стан ринку. При цьому вирішальне значення має кількість продавців і масштаби їх пропозиції, характер продукції, легкість входу на ринок і виходу з нього, доступність інформації. Знання структури ринку необхідно для того, щоб
 2. Біполярність ринку
  ринку. Це дозволило більш об'єктивно вести аналіз у багатьох галузях і сферах господарської діяльності, ринок яких характеризується як конкуренцією, так і
 3. ГЛАВА 23. ФІРМА В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  ринку і чим вони різняться? Дайте коротку характеристику моделей ринку. Який критерій є достатнім, щоб класифікувати моделі ринку? Скільки їх повинно бути? може бути, одного критерію недостатньо? 2. Які характерні риси ринку чистої конкуренції? Скільки їх? одна, дві, три або ...? Як ви уявляєте ринок чистої конкуренції в реальному житті? На ринках яких товарів
 4. 2. Граничний, середній і валовий дохід
  чистої монополії як окремий випадок недосконалої конкуренції, слід звернути увагу на загальний момент, притаманний будь недосконалою ринковій структурі. Абсолютна еластичність попиту на ринку чистої конкуренції є дуже спрощувала проблему ціни, середнього і граничного доходу, так як всі вони знаходили своє втілення в кривій попиту підприємства, яка розглядається як задана галузевою або
 5. Контрольні питання і завдання
  особливості монополізму, що існувало в плановій економіці? 9. Що таке олігополія і які її відмітні риси? У чому відмінності цінової політики олігополії від цінової політики, що проводиться в умовах чистої монополії? 10. Опишіть ринок монополістичної конкуренції. У чому відмінності цього типу ринку від ринку досконалої конкуренції? 11. Поясніть, чому і як монополізація ринку завдає
 6. Глава 9. Досконала конкуренція
  ринку, при якій виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями. Таким чином, теоретичне поняття досконалої конкуренції є фактично запереченням звичайного для ділової практики і повсякденного життя розуміння конкуренції як гострого суперництва економічних агентів. Досконала конкуренція досконала в тому сенсі, що при такій організації ринку
 7. 23.2. ЧИСТА, АБО ДОСКОНАЛА, КОНКУРЕНЦІЯ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ
  ринках. Зауважимо, що чиста конкуренція? це модель ринку, яка має лише аналітичне і деяке практичне значення. І проте ми її вивчаємо, щоб пізнати суть нечистої, або недосконалою, конкуренції. Рекомендація: Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного
 8. 25. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА КОНКУРЕНЦІЮ. РИНОК ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  ринку, отримати намічений обсяг прибутку і т. д., тобто вирішити оперативні завдання, пов'язані з реалізацією товару у визначеній фазі його життєвого циклу, відповісти на діяльність конкурентів і т. д. Ціна є об'єктом енергійної конкуренції. Ціноутворення істотно відрізняється на різних типах ринків. Ринок чистої конкуренції складається з продавців і покупців якого-небудь схожого або
 9. Висновки
  ринку - встановлення диктату продавця. Сучасний ринок - це ринок, що поєднує конкуренцію і монополію - ринок недосконалої конкуренції. Існують три основні типи недосконалої конкуренції: чиста монополія, олігополія і монополістична конкуренція. 3. Чиста монополія - це ринок, на якому наявна єдиний продавець товару, що не має близьких замінників, огороджений від
 10. ГЛАВА 26. ФІРМА В УМОВАХ ПРИРОДНОГО (ЧИСТОГО) МОНОПОЛІЇ
  чистої монополії. Монополія? це природне або штучне явище? 2. Які риси характеризують чисту монополію? 3. Які причини появи чистих монополій? 4. Чому чиста монополія поза конкуренцією? 5. Як формуються ціна й обсяг виробництва в умовах чистої монополії? 6. Яка цінність природної монополії з точки зору суспільства? 7. Природна монополія і
 11. 5.2.2. Олігополія
  особливість олігополістичного ринку - це невелике число продавців. Олігополія (від грец. Оліго - мало хто і поле - продавець) - це ринок, на якому домінує декілька великих фірм, тобто кілька продавців протистоять безлічі покупців. Хоча чіткого кількісного критерію олігополії немає, але зазвичай на такому ринку присутня від трьох до десяти фірм. Наприклад, типово
© 2014-2022  epi.cc.ua