Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змістом підручника

Криві попиту галузі та підприємства

Проаналізуємо ринок чистої конкуренції у взаємозв'язку з ціною попиту. Слід звернути увагу на те, що ця ціна різна для всієї сукупності товаровиробників (на рівні галузі) і для кожного з них (на рівні окремо взятого підприємства). Як відомо, ціна на ринку певного продукту встановлюється і змінюється під впливом поведінки всіх товаровиробників. Загальний стан попиту знаходить своє вираження в тому, що крива загального (галузевого) попиту має еластичність за ціною. Крива ринкового галузевого попиту є спадною кривою, що вказує на залежність обсягів виробництва від ціни, яка встановлюється в результаті конкуренції всіх підприємств, пов'язаних з ринком даного виду продукції.


Рис. 20.1. Криві галузевого попиту і попиту окремого підприємства підприємства.На рис. 20.1 представлені дві криві попиту. Одна з них Cотрасл виражає залежність зміни величини загального попиту від динаміки цін на окремому галузевому ринку, інша крива Cпредпр представляє досконалу еластичність попиту на даний вид продукції для окремо взятого підприємства. Горизонтальне положення даної кривої вказує на відсутність можливості у окремого підприємства впливати на зміну ринкової ціни.
Дана обставина викликано тим, що скільки б не розширювало підприємство випуск продукції, його частка на ринку залишається недостатньою для того, щоб вплинути на ціну, викликати її зміну. Тому й крива попиту, розташовуючись горизонтально, свідчить про те, що ціна попиту для підприємства є постійною і заданою ринком величиною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Криві попиту галузі та підприємства"
 1. 9.2.5.2. ПРОПОЗИЦІЯ ГАЛУЗІ В РАЗІ ЗАЛЕЖНО ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
  криві пропозиції підприємств, а значить, і галузі зсуваються вгору і вліво. {foto158} На рис. 9.9, а нова крива пропозиції галузі займе положення SMC2 і, значить, обсяг пропозиції продукції буде Q2, а не Q. Отже, парою точок кривої пропозиції галузі в разі зростання випуску всіма пред, приятиями галузі будуть точки А і В (при цінах продукції відповідно Р1 та Р2).
 2. Ключові терміни
  криві попиту та пропозиції Довгострокові криві попиту та пропозиції Короткострокова і довгострокова адаптація Стрибок
 3. 9.3.1. ВХІД ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗЬ І ВИХІД ІЗ НЕЇ
  галузь складається з п типових підприємств, що мають однакові функції середніх і граничних витрат. Криві SATC і SMC типового підприємства представлені рис. 9.11, о. При ціні P1 оптимальний випуск такого підприємства дорівнює q1. Наявність позитивної економічної прибутку (P1> SATC (q1)) [1] приверне в галузь нові підприємства, що призведе до зсуву галузевої кривої пропозиції вправо. Якщо крива
 4. Фірма, представлений-ная на графіку (а) малюнка, отримує прибуток, тому що при
  криві попиту фірм зсуву-ються вліво. Точно так само, якщо фірми зазнають збитків, деякі конкурен-ти залишають ринок, і криві попиту залишаються на ньому фірм зсуваються вправо. Зрештою зрушення попиту на продукцію моно-польного-конкурентних фірм призводять до встановлення довгострокової рівноваги, коли ціна порівнюється із середніми сукупні-ми витратами, а фірма
 5. Програма. Ще про кривих попиту та еластичності попиту за ціною
  криві попиту Всі криві попиту в даній главі є линів-ними (г & прямими лініями). Еластичність спросаізменяется уздовж цих кривих, починаючи з високіхзначеній, коли ціна висока, досягаючи 1 У середині потім падаючи до нуля, коли ціна досягає нуля.Но, зрозуміло, не всі криві попиту є ли-Нейн. Головна перевага лінійних крівихспроса полягає в тому, що їх легко будувати
 6. 12.4. Рівновага монополистически конкурентного підприємства при цінової конкуренції
  криві попиту на його продукцію, DD і dd, охарактеризовані в розділі 12.2. Поточна ціна продукції підприємства, за якою продається випуск q0, - Р0. Обидві криві попиту, як ми знаємо , перетинаються в точці Е. Граничні витрати підприємства, МС, зрівнюються з граничною виручкою MRd, відповідної кривої попиту dd, в точці G. Якщо підприємство вважає, що dd - крива попиту на його продукцію, a
 7. 9.3.4. ПРОПОЗИЦІЯ В тривалого періоду. ГАЛУЗІ з незмінним, зростаючій і зменшення ВИТРАТАМИ
  криві попиту та пропозиції короткого періоду, P1 - рівноважна ціна того ж періоду. Припустимо, що кожне підприємство цієї галузі перебуває в довгостроковій рівновазі при обсязі випуску 11 (рис. 9.14, б), відповідному точці дотику лінії ціни (P1=AR1=MR1) і кривих SATC і LATC. Припустимо тепер, що з якихось причин крива попиту короткого періоду зрушилася вправо і зайняла
 8. 9.2.1. МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  криві попиту та пропозиції; Р * і Q * - відповідно ринкова ціна рівноваги і рівноважний обсяг випуску (продажів) галузі в одиницю часу . Нехай, далі, криві SMC, SATC і STC на рис. 9.2, б, в представляють криві граничних, середніх загальних і загальних витрат типового підприємства в короткому періоді. Оскільки підприємство є ценополучателем, лінія AR=MR на рис. 9.2, б є лінією
 9. кривих попиту та пропозиції
  криві попиту та пропозиції. Ці криві настільки глибоко проникли в свідомість со-тимчасових економістів, що можна не сумніватися в тому, що уважні читачі подумки вже задали собі це питання. Власне кажучи, він не належить до проблеми вартості і розглядається тут в основному для того, щоб надати цій книзі біль-ше цікавості і практичної спрямованості. Тому відразу
 10. Глава 6. потреби-тельскоеповеденіеп РИНКОВИЙ ПОПИТ
  криві попиту, еластичність попиту і фактори, обусловлівающіесдвіг кривих попиту Наприклад, якщо яблука - етонормальние товари, то збільшення доходів потре-бителей зрушує криву попиту на яблука вправо.Наша мета в даній чолі - продовжити ізученіекрівой попиту, щоб зрозуміти, чому і як від-ходить її зрушення і чому вона має нахил вниз. Ми почнемо з демонстрації того, як при помо-щі
 11. 9.2.5. ПРОПОЗИЦІЯ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНІЙ ГАЛУЗІ В короткий період
  попиту до ринкового. Однак, як було показано в розділі 4.1, зв'язок індивідуального попиту з ринковим залежить від виконання аксіоми незалежності споживача. Якщо вона виконується, функцію ринкового попиту можна отримати підсумовуванням індивідуальних функцій попиту, якщо ж ні - навпаки, функція індивідуального попиту виявляється функцією уявлень даного споживача про ймовірне обсязі
© 2014-2022  epi.cc.ua