Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Особливості розвитку сільського господарства і промисловості в 60 - 90-ті роки XIX століття


У пореформений період в сільському господарстві збереглися пережитки феодальних відношень: велике поміщицьке землеволодіння, малоземельні і безземельні селяни.
У 1875 - 1895гг. вибухнула світова та аграрний криза. Він був викликаний масовим експор-том сільськогосподарських продуктів із США. Хлібні ціни в Росії впали в 2 рази, а в НЕ-яких районах у 5 разів. Розорення селян прийняло масовий характер.
Наявність викупних платежів відпрацювань, станового нерівноправності, громади, гальмувало розвиток сільського господарства.
Черезсмужжя в громаді виключала застосування машин. Періодичні переділи землі відбивали у селян полювання до поліпшення агротехніки, застосування добрив. Земельний на-справ не давав доходу і селяни кидали його. Громади стали розкладатися. Заможні селяни захоплювали общинні ділянки. Відбувалося розшарування населення села. Середняки і селянська біднота розорялися, кулаки збагачувалися. Заможні селяни збагачувалися за рахунок лихварства, торгівлі, скупки наділів бідноти, оренди панської землі, розширення оранки.
Розкладання селянства створило внутрішній ринок для капіталізму. Росла внутрішня торгівля, що сприяло виникненню великих капіталів у купецтва.
У промисловості в цей період здійснювалося впровадження машин. Промислове про-ництво розростається.
Здійснюється зростання машинобудування. Розвиток промисловості в цей період здійснюється циклічно.
У другій половині XIX ст. Росія гостро потребувала залізницях. Кримська війна показала, що без них царська Росія не боєздатна. Також в залізницях потребувало дворянство для експорту свого хліба. Залізниці будувалися за державний рахунок. У цей період будівництво залізниць пішла швидше, ніж в Англії та Німеччині. Соор-ються Сибірської магістралі в кінці XIX ст. було визначною подією. Залізниці зробили благотворний вплив на господарський розвиток.
Розвивається зовнішня і внутрішня торгівля. Наявність залізниць дозволяло форсує-вать експорт. Наприкінці 70-х років міністр фінансів Вишнеградський висунув гасло: «недоїдаючи, а вивеземо». Експортувалися в основному сільськогосподарські товари, імпортувалися сировину і промислові товари. Структура експорту та імпорту свідчило про економічну відсталість Росії.
Економічна відсталість Росії в першій половині XIX століття мала своїм наслідком незбалансованість бюджету і хронічну інфляцію. Царський уряд не приймало заходів для боротьби з інфляцією, оскільки остання була вигідна дворянству. Поміщики експортували сільськогосподарські продукти за золото. В умовах інфляції золото обмінювалося на більшу кількість грошей.
Однак хронічна і значна інфляція давала можливість вести нормальну торгово-підприємницьку діяльність.
Кредитна система була не розвинена. Кредитні операції приносили великі прибутки, тому наприкінці XIX століття виникає величезна кількість комерційних банків.
Для розвитку капіталістичних відносин необхідно було стабілізувати курс рубля. Для цього треба було накопичити золото в країні. Держава стимулює експорт і обмежує імпорт за допомогою мита. Іншим джерелом утворення золотого запасу були іноземні позики, третій непрямі податки на горілку, тютюн, цукор, сірники, гас і інші товари масового споживання.
У 1895 - 1897 роки була проведена грошова реформа Вітте. Курс паперового рубля фік-сировать на рівні 66 копійок золотом. Паперові гроші вільно обмінювалися на золото. Емісія грошей була дозволена тільки державному банку. Срібло стало розмінною мо-нетой. Реформою була досягнута стабілізація грошового обігу.
Як висновок слід сказати, що в пореформений період розвиток Росії йшло б-стр, ніж в дореформений. Але цей розвиток могло бути більш швидким, якби йому не ме-шалі пережитки феодалізму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості розвитку сільського господарства і промисловості в 60 - 90-ті роки XIX століття "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  особливо історія англійської промислової революції, забезпечив емпіричну перевірку реалістичної, або інституціональної теорії і повністю підірвав абстрактний догматизм економістів [Приписування визначення промислова революція епохи царювання Георга II і Георга III було наслідком свідомих спроб мелодраматізіровать економічну історію, щоб втиснути її в прокрустове ложе
 2. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським , та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 3. 1. Російська економічна думка на рубежі століть
  особливо на початку наступного (ка можна знайти безліч свідчень того, що російські еконо-4сти освоювали нові ідеї західної науки і частково їх приймається-^ 7. Цей процес відбувався на тлі і в зв'язку з посиленням у мно-: росіян економістів критичного ставлення до марксизму. Вме-: з тим можна навести небагато прикладів, коли принцип маржі-тизма приймається повністю, витісняючи марксизм. Тут
 4. § 2. ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА
  особливо - частка його в складі працездатних людей. Другий фактор - засоби праці - в принципі можна збільшувати до необхідних розмірів на промислових підприємствах. Однак термін їх створення також обмежений, оскільки кілька років йде на створення нових машин, устаткування, будівель і споруд. Третій фактор - насамперед земля і корисні копалини - абсолютно обмежені. При цьому
 5. § 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
  особливо в умовах кризового спаду виробництва). За офіційними даними, за період ваучерної приватизації (до 1 липня 1994 р.) було роздержавлено 70% промислових підприємств. Частка державної власності в загальному обсязі вартості майна склала 35%. З 1 липня 1994 р. було оголошено другий етап приватизації, під час якого майно державних і муніципальних підприємств
 6. ОБ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  особливостями їх прояву в Росії дозволить економічній науці повноцінно виконати властиву їй функцію виховання професіоналів, здатних ефективно вирішувати проблеми економіки нашої країни. Важливо пам'ятати, що в Росії освіту історично було завжди дуже насичене загальнотеоретичних і гуманітарним знанням. Тому далеко не випадково, що і в минулому, і в нашому столітті російська наука
 7. Відмінні риси російської школи економічної думки
  особливостей російської цивілізації підводить до виділення відмінних рис російської школи економічної думки і необхідності їх пояснення. Оскільки раніше такого завдання не ставилося, то питання про їх виділення можна розглядати саме в порядку постановки. Хочу в даній зв'язку зазначити, що гострі, часом запеклі суперечки між вченими аж ніяк не заперечують їх приналежності до тієї чи іншої
 8. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  особливо Росії. У рамках цієї доктрини було створено вчення про суспільно-економічних формаціях і причини зміни формацій. К.Маркс, дослідивши економічне протистояння праці і капіталу, зробив висновок про неминучу перемогу праці над капіталом і знищенні останнього. Для економічної теорії К. Маркса характерна системна цілісність охоплення всього процесу відтворення в умовах
 9. № 53. Особливості промислового перевороту в континентальній Європі
  розвиток промисловості. 2. Континентальна блокада, розпочата Наполеоном 1, на довгі роки позбавила Францію дешевих англійських машин. Країна втратила англійських машин і металовиробів, найважливіших видів сировини - це затримало промисловий переворот. 3. Вузькість внутрішнього ринку, мануфактури, на базі яких формувалася французька промисловість, спеціалізувалися на виробництві предметів
 10. 18.4. Структура пропозиції
  особливо в останні десятиліття. При помірних темпах зростання вони відбувалися насамперед на мікрорівні, всередині окремих секторів і галузей господарства (табл. 18.5). Однією з найважливіших особливостей галузевої структури. Стало розширення сфери послуг, яка акумулює величезні матеріальні та трудові ресурси. Наприкінці 90-х років тут було зосереджено більше 60% всіх зайнятих, створювалося 69%
© 2014-2022  epi.cc.ua