Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Василь Колташов. Криза глобальної економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

1. Основні висновки

1)
Глобальна криза виявила неспроможність неоліберальних пояснень природи інфляції. Він наочно продемонстрував вплив споживчого попиту на зміну товарних цін. Кризою поставлено питання вироблення ефективних антиінфляційних заходів на основі наукового розуміння природи інфляції, закономірностей цінової динаміки і грошового обігу. 2)
Купівельна спроможність грошей визначається їх товарної забезпеченістю. Розмір платоспроможного попиту на предмети споживання є вирішальним фактором для зміни товарної маси в економіці, а значить, і купівельної сили грошей. При падаючому споживчому попиті знижується попит на інші товари, посилюється інфляція. 3)
Інфляція може породжуватися безліччю факторів, не пов'язаних безпосередньо з переповненням сфери обігу надлишковою масою грошей. На інфляцію впливають зміна структури товарного виробництва, викликане технічними труднощами, стихійними лихами, витратами на ведення воєн. Впливає на інфляцію також спекуляція, шахрайство і оборот грошей в тіньовій економіці. 4)
Інфляція в глобальному господарстві в 2008-2009 роках викликана, перш за все, загальним зниженням споживчого, а з ним і сукупного попиту. Неспроможні твердження представників монетаристської школи про те, що підвищення попиту на продовольство, нафту та інші види сировини в 2008 році стало головною причиною інфляції. 5)
Сучасна інфляція породжена проблемами функціонування світового капіталізму. Він переживає кризу неоліберальної економічної моделі, що склалася після кризової смуги 1970-х років.
6)
Скорочення збуту веде до загального зниження швидкості обігу грошей. Товари повільніше знаходять покупців або застряють на ринку. Змінюється структура цін: забезпеченість грошима затребуваних товарів зростає, а які втрачають збут - знижується. В результаті дорожчають головним чином споживчі товари, що веде до подальшого скорочення попиту малозабезпеченими верствами населення та посилення інфляції. 7)
На посилення інфляції грають девальваційні заходи влади, прописані неоліберальними економістами, і масові звільнення. Споживчий ринок стискається, що прискорює спад виробництва. 8)
Зниження попиту на цінні папери, зазначене в 2008 році і що загрожує світовій економіці після закінчення стабілізації, також сприяє зниженню товарної забезпеченості грошей, тобто посилення інфляції. 9)
Зниження швидкості обігу грошей викликає феномен «зникання грошей», брак платіжних засобів у компаній, що розглядається ліберальними економістами як «підвищення попиту на гроші». З проблемою пропонується боротися збільшенням грошової маси через вливання коштів державами в приватний сектор для «задоволення потреби економіки в грошах». На ділі такі заходи сприяють посиленню інфляції і загальному господарському спаду. Лише підвищення споживчого попиту може підвищити швидкість обігу грошей і вивести на світло «ховаються гроші». 10)
Перемога над інфляцією досяжна лише при підвищенні споживчого попиту, що можливо тільки при відмові від перекладання урядами витрат кризи на трудящих.
11)
Без активізації споживчого попиту криза поглиблюватиметься, а ціни на відносно стабільно затребувані товари зростати. Без змін в антикризовій політиці в 2010-2011 роках глобальний інфляційний процес отримає подальший розвиток. 12)
Девальваційна гонка на планеті руйнує внутрішні ринки держав, в той час як тільки при їх зміцненні і територіальне розширення за наявності протекціоністської захисту можливе стримування і подолання економічної кризи. Лише в подібних умовах можлива ефективна боротьба з інфляцією. 13)
У найближчі роки логічно очікувати виходу інфляції з-під контролю урядів. Велика ймовірність її зростання у світі вже за підсумками 2009 року. Проведена повсюдно політика накачування фінансових інститутів грошима здійснюється в чому завдяки емісії. Грошова маса в глобальній економіці зростає, а доходи споживачів падають як у номінальному, так і в реальному обчисленні. 14)
У міру розвитку кризи темпи інфляції будуть зростати, поки боротьбу з наслідками кризи для великих компаній не змінить стратегія розвитку ринків. Потужним стимулом для збільшення темпів інфляції в найближчі роки (2009-2013) стане зростання державної емісії. Випуск нових грошей залишиться спрямованим на підтримку корпорацій. Вступати в економіку вони будуть в обхід споживачів, граючи на їх подальше ослаблення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Основні висновки "
 1. Висновки з моделі Вальраса
  основних елементів (ринків, сфер, секторів) ринкової економіки. Модель Вальраса - спрощена, умовна картина національного господарства. Вона не розглядає, як встановлюється рівновага в розвитку, динаміці. У ній не враховуються багато факторів, що діють на практиці, наприклад, психологічні мотиви, очікування. У моделі розглядаються сформовані ринки, усталена і відповідна
 2. 1. Фундаментальне рівняння росту
  основних економічних агрегатів і тотожних перетворень виводиться фундаментальне рівняння Харрода (1) де G-темп приросту доходу або випуску продукції, Y - дохід або випуск продукції. К-капітал, S-заощадження, I - інвестиції, за визначенням рівні приросту капіталу К, за умовою рівні заощадженням; s - частка заощаджень
 3. Ефективність за Парето (оптимум Парето)
  висновок випливає з тієї формулювання економічної ефективності, яку запропонував італійський економіст Вільфредо Парето (1848-1923). Досліджуючи ефективність виробництва і розподілу товарів на ринку при обмеженості ресурсів, Парето дійшов висновку, що це такий стан ринку, при якому ніхто не може поліпшити свій стан, не погіршуючи становища хоча б одного з учасників ринку.
 4. Глава 33 Монетаризм: теоретичні основи, висновки та рекомендації
  висновки і
 5. Б. Товари та послуги
  основні завдання стоять перед службою регіональної маркетингової діяльності по кожному напрямку і наскільки вони обгрунтовані? 2. Які товари чи послуги необхідно вводити (виводити) з виробничої програми регіональних економічних суб'єктів? 3. Які позитивні (негативні) наслідки можуть викликати трансформації основних характеристик що випускаються в регіоні товарів або
 6. Приклади розв'язання тренувальних завдань
  основним продуктам харчування за період з 1960 по 1986 роки спостерігається зростання душового споживання. По хлібу і картоплі спостерігається зменшення душового споживання, що свідчить про зростання матеріального добробуту радянських людей, так як відомо, що із зростанням доходів знижується споживання таких товарів нижчої якості як хліб і картопля. Істотне зростання в 1986 році в порівнянні з
 7. Стра-ни, напрямні в інвестиції невелику частку ВВП, відповідно мають низькі показники зростання. К
  основний чинник збільшення інвестицій - економічне зростання (або обидва ці лроцесса обумовлені змінами якоїсь третьої, відсутньої в нашому ана-"ШЗС змінної). Але оскільки накопичення капіталу явно і безпосередньо впли-чет на зростання продуктивності праці, більшість економістів схильні вважати, що саме збільшення інвестицій - основна умова економічного зростання. Убуваючий
 8. 18. Неолібералізм І соціального ринкового господарства
  основні положення, висновки. Вчення про двох основних видах господарства. В. Ойкен про теоретичні основи і принципи економічної політики. Соціальне ринкове господарство. Передумови та уроки реформи Л. Ерхарда. Неолібералізм французьких
 9. Висновки
  основних економічних цілей. 2. Економіка пов'язана з іншими науками про життя суспільства, зокрема, з юриспруденцією. Економіка і право тісно переплетені між собою. Правові норми створюють необхідні передумови для нормального функціонування економіки. Самі норми права, що регулюють господарське життя суспільства, породжуються змінами, що відбуваються в економіці. 3. Найбільш широко
 10. Зміст проблеми вартості
  висновків. Більше того, вся подальша робота, не втрачаючи свого творчого характеру, перетворюється, між тим , в чисто технічну по суті: визначивши сутність вартості, ми втрачаємо «свободу волі» - вимушено підкоряємося об'єк-єктивні внутрішній логіці прийнятої концепції, не маючи можливості відхилитися від неї. - повинен бути виявлено механізм формування вартості; Вирішення цього завдання важливо
 11. Зв'язок джерела вартості і постулату
  висновки для обговорюваної теми? формування методології пошуку і виявлення джерела вартості в синтетичної концепції? Перший висновок прямо-таки напрошується сам собою: ми не можемо визнати ні од-но з перерахованих вище обгрунтувань традиційних теорій вартості переконливим. Однак це не означає, що хоча б одне обгрунтування було остаточно або навіть в ка-кой-то мере спростовано. І цей
 12. Таким обра - зом, теорія споживчого вибору дозволяє зробити висновок про те, що зростання процентної ставки
  висновок про те, що зростання процентної ставки може сприяти як зростанню, так і зниження заощаджень. Хоча цей неоднозначний результат становить певний інтерес для економічної теорії, він викликає розчарування з точки зору економічної практики. Виявляється, важливе питання про податкову політику залежить, зокрема, і від того, як населення реагує на зміну процентної
 13. 2. Класичні теорії міжнародної торгівлі
  Класичні теорії заклали основи аналізу світогосподарських зв'язків. Висновки, що містяться в цих теоріях, стали свого роду відправними аксіомами для подальшого розвитку економічної думки в розглянутій
 14. 3.7 . Деякі важливі висновки
  висновків, що визначили подальшу організаторську та наукову діяльність у сфері якості продукції, ними є: - поза ідей і принципів загальної теорії управління не може бути забезпечена ефективна організація сталого поліпшення якості продукції; - сучасну організацію робіт з якості теоретично неприпустимо, а практично недоцільно і неефективно будувати на глобальному
© 2014-2022  epi.cc.ua