Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Основні поняття Олігополія Монополістична конкуренція Змова Картель Рівновага Неша Теорія ігор «Дилема

Основні поняття Олігополія Монополістична конкуренція Змова Картель Рівновага Неша Теорія ігор «Дилема в'язнів» Домінуюча стратег; за 16. Олігополія 371 Питання Якщо група постачальників організовує картель, 4. який обсяг випуску і ціну вона спробує ус-тановила? 5. Порівняйте обсяг випуску і ціну олігополії з обсягом виробництва і ціною монополії. 6. Порівняйте обсяг випуску і ціну олігополії з об'ємом пропозиції і ціною конкурентного 7. еинка. Як число фірм в олігополії впливає на ре-зультат функціонування ринку? Що таке «дилема в'язнів» і як вона примі-нима до олігополії? Які види дій фірм забороняють антітре-стовскіе закони? Що таке підтримку роздрібних цін і почім-му ця практика викликає дискусії? Завдання для самостійної роботи
Чому, на вашу думку, членам OPEC не вдалося прийняти рішення про зниження об'ємів видобутку нафти? Чому ринок нафти при-йшов «в стан хаосу»? в. Газета наводить висловлювання членів OPEC, «що такі не входять в OPEC нефтедоб-вающие країни, як Норвегія і Велікобріта-ня, повинні скоротити виробництво». Який висновок щодо бажаних для OPEC відносин з Норвегією та Великою Британією можна зробити з цього висловлювання? Основні виробники алмазів - Росія та ПАР. Припустимо, що граничні витрати видобутку алмазів дорівнюють $ 1 тис. на алмаз, а попит описується наступною функцією, заданої у вигляді таблиці: Ціна, в $ Кількість 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 а. Які були б ціна і кількість алма-зов на конкурентному ринку? б. Які були б ціна і обсяг про-позиції в разі монополії однієї з країн на ринку? в. Якщо Росія і ПАР утворюють картель, як це позначиться на ціні і обсязі про-позиції алмазів? Якщо країни розділять ринок порівну, якими будуть обсяг виробництва ПАР і її прибуток? Як вплине на прибуток ПАР, якщо вона збільшить виробниц-ство на 1000 алмазів, в той час як Росія буде дотримуватися укладених злагоди-шений? 3.
Чому теорія ігор корисна для розуміння поведінки суб'єктів олигополистических, але не конкурентних ринків? 4. Опишіть деякі події вашого життя, в яких теорія ігор могла бути вам поліз-на. Що пов'язує ці події? 5. У цій главі стверджується, що заборона в 1971 р. реклами сигарет по телебаченню при-вело до збільшення прибутку тютюнових ком-паній США. Як ви оцінюєте політику заборон стосовно приватним фірмам? Поясніть вашу відповідь. 6. «Практикум» описує телефонний діалог між президентами компаній American Airlines і Braniff Airways. Давайте проана-лізіруя гру, яку ведуть компанії. Пред-покладемо, що кожна компанія може призначають-чать або високу, або низьку ціну на авіаквитки. Якщо одна компанія встановлюється кість ціну S 100 за квиток, вона отримує низ-172 кую прибуток у тому випадку, коли її конкурент встановлює аналогічну ціну, і високу при-бувальщина, якщо вона призначає ціну в $ 200 забілет.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні поняття Олігополія Монополістична конкуренція Змова Картель Рівновага Неша Теорія ігор «Дилема"
 1. Коментарі
  основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони
 2. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  основні параметри стану вільної конкуренції та монополії (табл.7.1). Таблиця 7.1. Вільна конкуренція і монополія Параметри стану ринку Вільна конкуренція Монополія Число продавців Багато Один Бар'єри входу і виходу з ринку Ні Є (немає входження) Диференціація продукту Ні (однакові продукти одного виду) Ні (один продукт) Участь фірм у контролі над цінами Нет Повний
 3. Резюме
  основні сили. По-перше, пріпомощі змови фірми можуть утримувати ціну вище конкурентного рівня і в результаті отримувати при-були. По-друге, порушуючи договірні угоди, від-слушні фірми можуть покращувати своє становище дотех пір, поки інші фірми не реагують на це. Су-ществование протиріччя між цими двома сила-ми ілюструється дилемою олигополистов. 5. Виникнення змови
 4. 6. Монопольні ціни
  зрозуміти мотиви промонопольной політики сучасної держави, необхідно розглядати її як єдине явище. З точки зору каталлактики монополії неоднорідні. Договірні картелі, в які вступають підприємці, користуючись можливостями, пропонованими протекціоністськими тарифами, являють собою приклади монополії, заснованої на різниці умов. Там, де держава прямо заохочує монопольні
 5. Кейнсіанська макроекономічна модель
  основні передумови та висновки класичної школи, побудувавши власну макроекономічну модель. Її основні положення полягають у наступному. 1. На всіх ринках діє недосконала конкуренція. 2. Реальний і грошовий сектори тісно взаємопов'язані і взаємозалежні. Принцип нейтральності грошей, характерний для класичної моделі, замінюється принципом «гроші мають значення» («money
 6. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  основна маса товарів зосереджена у декількох великих продавців і олігопсонія (від грец. «олігос» - малочисельний і «опсоно» - купівля) - перевищення продавців над покупцями. Прикладом олігополії можуть служити три гіганти автомобільної промисловості США - «Дженерал моторі», «Форд» і «Крайслер», які разом виробляють понад 90% всієї продукції. Олігополії використовують новий спосіб боротьби
 7. Висновки
  поняття Конкуренція Ефективність конкурентних ринків «Життєвий цикл» Види конкуренції: видова, функціональна, межфирменная , внутрішньогалузева, міжгалузева, сумлінна, недобросовісна, досконала, недосконала Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби
 8. Висновки
  основний (вартість якого переноситься на продукт поступово і повертається до підприємця по частинах) і оборотний (вартість якого входить в готовий продукт цілком і повністю повертається до підприємця в грошовій формі і протягом одного кругообігу) капітали. Виділяються також фонди обігу та оборотні кошти. 5. Мірою споживання основного капіталу виступає фізичний і
 9. § 18. Сутність і структура ринку
  основні суб'єкти і як виникають і розвиваються відносини між ними? Підсумовуючи сказане, сутність сучасного ринку можна визначити як сукупність економічних відносин між домашніми господарствами, різними типами фірм та організацій і державою (включаючи наднаціональні органи), які виступають у якості продавців або покупців з приводу купівлі-продажу товарів і послуг у сфері
 10. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  основною сферою її діяльності. На основі диверсифікації виникає така найбільш поширена в сучасних умовах форма монополістичних об'єднань, як багатогалузевий концерн - об'єднання десятків і навіть сотень підприємств різних галузей промисловості , транспорту, торгівлі, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва і виготовлений продукт, а головна
© 2014-2022  epi.cc.ua