Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗШИРЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ. ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ


Розширення сировинної бази багатьох галузей промисловості тісно пов'язане з розвитком сільського господарства, добувної, хімічної промисловості та інших галузей.
У перспективі для повного задоволення населення Росії за фізіологічними нормами харчування та рівноправної участі в міжнародному розподілі праці та світовому господарстві для харчової промисловості країни, наприклад, треба виробляти не менше 150-160 млн. тонн зерна, 45 -50 млн. тонн цукрових буряків, 40-45 млн. тонн картоплі, 15 млн. тонн м'яса, 55 млн. тонн молока і т.д.
Для виробництва такого обсягу сільськогосподарської продукції та сировини необхідно насамперед здійснити реформи на селі: земельну реформу, оптимізацію форм власності і господарювання, розвиток матеріально-технічної бази, підтримання та подальше вдосконалення індустріальної технології виробництва провідних сільгоспкультур, захист вітчизняного виробника, зниження енергоємності виробництва рослинницьких культур і тваринницької продукції, встановлення розумних твердих цін на енергоносії, створення прийнятних і привабливих умов для інвесторів, пільгові кредити під сезонні виробництва і заготівлі, стимулюючу, а не фіскальне оподаткування, соціальний розвиток і ін
Росія своєму розпорядженні всі можливості для вирішення продовольчої проблеми, відповідного розвитку сировинної бази харчової промисловості. Адже за розмірами посівних площ на душу населення Росія поряд з Австралією та Канадою займає провідне місце у світі.
Однак свій потенціал Росія використовує недостатньо. Якщо США, Канада, Австралія, повністю забезпечують себе продовольством і стільки ж вивозять для продажу, то сучасна Росія ще не досягла повного самозабезпечення. Земля використовується недостатньо. Низькі врожаї навіть з урахуванням кліматичних особливостей країни порівняно з перерахованими країнами.
Таким чином, основні напрями розширення сировинної бази харчової промисловості - це інтенсифікація, підвищення врожайності, поліпшення технологічних якостей сільгоспсировини. Екстенсивні шляху вже вичерпані і неекономічні.
Поряд з підвищенням врожайності та поліпшення якості сільгоспсировини важливе значення має його заощадження на всіх етапах технологічного ланцюга "поле - переробне підприємство" та забезпечення на цій основі істотне збільшення виходу кінцевої харчової продукції з 1 га землі. Резерви тут значні.
Важливим фактором розширення сировинної бази промисловості є ефективне використання видобутого і виробленого сировини. Так, з відходами і покидьками в різних галузях промисловості йде 20-25% від маси вихідної сировини. З них лише тільки десята частина утилізується. Ефективне використання цих вторинних ресурсів сировини на місці на основі комбінування або в спеціалізованих заводах розширило б адек-ватно сировинну базу промисловості і збільшило вироблений нею обсяг продукції зі значним здешевленням. Такі ж резерви розширення сировинної бази є і у всіх галузях переробної промисловості.

Добувна, нафтогазову, хімічну, лісотехнічну, рибну промисловість, чорну і кольорову металургію і ряд інших необхідно пріоритетно орієнтувати на вітчизняне промислове виробництво. Для видобувних галузей слід здійснювати випереджаючі геологорозвідувальні роботи.
Важливим шляхом розширення сировинної бази є створення і масштабне впровадження стимулюючих систем і механізмів ефективного використання сировини і розширення сировинної бази на основі економії самої сировини. Адже економія сировини - це є найбільш економічний шлях розширення сировинної бази. У цьому плані придбання сировини не за ціною його маси, а за ціною корисного продукту в ньому є досить ефективним і раціональним для багатьох галузей переробної промисловості. Розроблений і масштабно апробований метод закупівлі цукру в буряку кафедрою економіки, фінансів та обліку економічного факультету Кубанського державного технологічного університету є дуже переконливим і показовим в цьому плані. Ця ефективна система реально застосовна майже у всіх провідних переробних галузях АПК та інших комплексах вза-імосвязанних галузей добувної та обробної промисловості.
Звичайно, сам ринок є самим надійним інструментом ефективного використання сировини, розширення сировинної бази найбільш економічним шляхом, але в кожній конкретній галузі та сфері діяльності необхідні розробки і впровадження стимулюючих систем в рамках широких можливостей самого ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ розширення сировинної бази галузях ПРОМИСЛОВОСТІ. ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ "
 1. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 2. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  В економічній літературі 50-і рр.. зазвичай називають "сріблячи-ними", а 60-ті - "золотими", що пов'язано з надзвичайно високими тем-пами економічного зростання. Про це наочно свідчать сле-дмуть дані: Порівняльний аналіз ВНП (США=100%) {foto49} Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "Надолуження" -
 3. § 68. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем
  Чому запобігання термоядерної війни є першочерговою проблемою людства? Основні шляхи демілітаризації економіки. Місце і роль країн, що розвиваються у світовому господарстві Чому запобігання термоядерної війни є першочерговою проблемою людства? У світі накопичено близько 57 тис. різних ядерних боєзарядів загальною потужністю майже 50 тис. Мт, що в 1 млн разів перевищує силу
 4. § 69. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем
  Основні риси екологічної кризи. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Шляхи вирішення інших проблем Основні риси екологічної кризи. У середині 70-х рр.. почався екологічна криза, яка означає різке загострення протиріч між людиною і природою, їх конфлікт, глобальне порушення рівноваги у природному кругообігу речовин внаслідок господарської діяльності
 5. § 2. ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  Екстенсивний зростання. Перший тип макроекономічного зростання (лат. extensivus - розширюється). У цьому випадку розширення обсягів виробництва відбувається за рахунок трьох факторів: а) основного капіталу (фондів), б) робочої сили і в) матеріальних витрат (природної сировини, матеріалів, енергоносіїв). Для з'ясування ролі кожного з зазначених факторів у збільшенні випуску продукції застосовується
 6. 3. Концептуальні основи російської моделі реформування
  Вихідні принципи. Найглибша криза, в якій опинилася. Країна, безуспішність спроб перервати його протягом свідчать про неадекватність прийнятого варіанта економічних реформ вимогам часу і умов країни, настійно ставлять питання Про необхідність створення іншої концепції реформування, докорінно відрізняється від нинішньої. Її вироблення повинна бути с; самого початку
 7. 2.4.2. Економічний механізм російського федералізму
  - | - Основні соціально-економічні завдання розвитку федералізму. Економічний механізм російського федералізму, так само як і всі атрибути етой.форми державності, знаходиться в стадії становлення, тому важливо в першу чергу з'ясувати його специфічну роль у зміцненні інтеграційних почав соціально-економічного розвитку країни. Не існує, і не може існувати органічного
 8. 3.4.2. Транснаціональні фінансово-промислові групи
  br> Аналіз ідеології та досвіду становлення економічного союзу країн СНД підводить до висновку, що ключовим фактором реінтеграції постсоюзного економічного простору, що відповідає передусім корінним інтересам Росії, виступає формування в ретельно відібраних пріоритетних направлених транснаціональних підприємницьких структур. Їх учасники, які представляють промисловий капітал,
 9. 4.3.2. Соціально-економічна стратегія структурної перебудови
  При проведенні структурної реформи, не можна обійтися без посилення державної участі в розробці та реалізації цілей, завдань та основних напрямів структурної перебудови промисловості РФ. Державна структурна політика в даний час не охоплює всіх структурних змін, оскільки все більша частина економічних рішень переходить до компетенції безпосередніх суб'єктів
 10. 7.1.2. Роль держави у підтримці національних виробників
  Завоювання Росією гідного місця у світовому господарстві неможливо без активної і цілеспрямованої політики держави. Пред-уявлення про те, що в умовах ринкової економіки держава не повинна грати активної ролі, не відповідає сучасній ситуації в промислово розвинених західних країнах. Вся діяльність держави в цих країнах спрямована на підтримку економічного зростання,
© 2014-2022  epi.cc.ua