Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Визначення і вимірювання безробіття


Щоб виміряти безробіття, нам необхідно знати, скільки людей хочуть мати роботу при теку-щих ставках заробітної плати, але в дійсно-сти не мають її Основний показник безробіття Сполучених Штатах отримують на основі вибо -РОЧНО обстежень домашніх господарств, в ходекоторих виявляються люди, охочі працювати.
Перше питання такок чи працював чоловік (поза до-ма) протягом останнього тижня? У разі затверди-тельного відповіді людина вважається зайнятим. Якщо від-вет негативний, людині задається наступне по-прос шукав він роботу протягом останніх чоти-рьох тижнів? Якщо шукав, то він розглядається в ка-честве безробітного. Якщо ні - вважається знаходячи-щимся поза сукупної робочої сили. Сукупна ра-бочая сила, таким чином, включає тих, хто зайнятий, атакож безробітних. Статус безробітного визначає-ся з питань обстеження на основі следующегоопределенія:
Про У Сполучених Штатах людина счітаетсябезработним, якщо він не працював последнююнеделю, але шукав роботу протягом останніх 4недель.

Як і в будь-якому іншому визначенні, тут є своінедостаткі. Людина, який не працював попе-щую тиждень, але був хворий, перебував у відпустці, ба-Стовал або не міг працювати через погану погоду, вважається зайнятим. Людина, що очікує дозволів ня повернутися на роботу або приступити до рабо-ті на новому місці протягом наступних 30 днів, ноне працював попередній тиждень, вважається без-робітним. Це визначення означає, що, напри-мер, що раніше не працював студент, який поди-скель річну роботу і повинен почати працювати в те-чення найближчих 30 днів, вважається безработнимЕто також означає, що той, хто кинув на некото-рої час пошуки роботи , вважається не безробітним, а які знаходяться поза сукупної робочої сіли1.Несмотря на деякі недоліки цього визна-ділення, його основна мета зрозуміла: відповідно сним безробітними слід вважати тих, хто хочетработать і чия готовність підтверджується нещодавніми-ми зусиллями з пошуку роботи.
Оскільки чисельні-ність робочої сили з часом змінюється, то без безробіттю вимірюється, як правило, у вигляді ставлення-ня.
0 Норма безробіття - це отношеніечісла безробітних до чисельності совокупнойрабочей сили, виражене у відсотках.
1 Це так звані зневірені працівники.
Таким чином, якщо одна людина є безра-Ботним, а троє інших - зайнятими, звідси випливає, що сукупна робоча сила складається з чотирьох людино, а частка безробітних дорівнює 25% [(1 / 4) х 100].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Визначення і вимірювання безробіття "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  певних типів роботи. Природну обдарованість, що вимагається для певних видів роботи, не можна придбати за допомогою тренування або навчання. 4. До працездатності потрібно ставитися належним чином, щоб вона не знизилася або не зникла зовсім. До тих пір, поки не почнеться неминуче згасання життєвих сил, до людських здібностям і вродженим, і набутим потрібне особливо
 2. Коментарі
  певний звичай, порядок, прийнятий у суспільстві, а також закріплення звичаїв у вигляді закону або установи. Критикуючи статичний підхід неокласичної школи, інституціоналісти протиставляли йому вивчення історичного розвитку явищ. [8] сикофанти капіталу / буржуазії в Теоріях додаткової вартості Маркс називає сикофант Мальтуса, але сикофант земельної аристократії, а не буржуазії
 3. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  визначення доходів окремих осіб, сімей, домашніх господарств і т.п., а також факторів, що визначають їх рівень. На мікроекономічному рівні аналіз індивідуального розподілу дозволяє виявити елементи, що утворюють дохід окремої людини. Сюди відносяться: різного роду винагороди за свій внесок у виробництво, тобто заробітна плата, відсотки за позичений капітал, дивіденди,
 4. Висновки
  певну дату і які створені працею людей за весь попередній період її розвитку; - чисто економічний добробут - показник, характеризує не тільки обсяг створених благ за певний період, а й вплив таких позитивних робіт і процесів, які не пов'язані з ринком (домашній догляд за дітьми, хворими, домашнє благоустрій, вільний час, збільшення відпусток і
 5. Тіньова економіка
  певний облік цього розмежування в правових актах по боротьбі з економічною злочинністю і корупцією, в господарському законодавстві в цілому; - налагодити громадський контроль за діяльністю господарюючих суб'єктів у межах «правового поля», пов'язаний, в Зокрема, із загальнодоступністю даних про правопорушення у сфері економіки; - зміцнити довіру до влади, що припускає
 6. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  певної дати. Особи, які не відносяться до цих двох груп, наприклад студенти, домогосподарки і пенсіо-нери, вважаються не відносяться до робочої сили. На рис. 26.1 наведена диаг-рамма розподілу дорослого населення США за цими трьома групами в 1995 Після того як БСТ визначає чисельність кожної категорії опитаних, воно обчислює різні статистичні показники стану ринку
 7. Глосарій
  певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості належних їм акцій. Акціонерне товариство буває відкритим і закритим. Відкритим визнається акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів (підписка на акції та їх вільний продаж), закритим - товариство, акції якого
 8. § 54. Соціальний захист населення
  певної соціально-економічної формації, конкретної країни. Щоб забезпечити такий захист, держава, насамперед, повинно в законодавчому порядку встановити основні соціальні гарантії , механізм їх реалізації та функції надання соціальної підтримки. Соціальний захист населення забезпечують також підприємства (або підприємці) і самі наймані працівники через свої
 9. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  певними застереженнями, виділити два напрямки. Перше, ко торое умовно можна назвати мікроекономічним, пов'язано з і MI Бінарність означає, що надмірна попит на один товар умениі.н ся точно на ту ж суму, на яку збільшився надлишковий попит на др> 1 <| У разі якщо всі товари - субститути і відбувається бінарний зрушення cnpuiiil оттовара J KTOBapv2, ціни всіх товарів щодо ціни
 10. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  визначених у моделі Вальраса, до їх абсолютного рівня. Стосовно до цієї інтерпретації і для позначення тієї обставини, що визначення відносного рівня цін (рішення моделі) і визначення їх абсолютного рівня (через введення додаткового рівняння, що встановлює залежність між кількістю грошей в економіці, з одного боку, і загальним рівнем цін і обсягом угод - з
© 2014-2022  epi.cc.ua