Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Громадські блага


Велика частина пропонованих виробниками і на-що ходять попит у споживачів благ представляетсобой блага, призначені для особистого споживан-ня, або приватні блага
-О Благо є приватним, якщо, будучи по-требления однією особою, воно не може од-новременно бути спожитим іншим.
Морозиво - це приватне благо. Коли ви едітесвой стаканчик морозива, ваш приятель мо-же є його. Ваш одяг також є частнимблагом Коли ви носите її, всі інші не могутносіть її в той же самий час.
Але існують блага, які всі ми можемо по-споживати одночасно без того, щоб потребленіекого-небудь одного зменшувало споживання кого-тодругого. Вони називаються суспільними благами.
Про Благо є громадським, якщо буду-чи навіть спожитим однією особою, воно прицьому доступно для споживання іншими.
Чисте повітря - це суспільне благо, точнотак само як і національна оборона або гро-жавна безпеку. Якщо збройні сили захисту пра-щают країну від небезпеки, то збереження вашої бе-пеки жодним чином не перешкоджає збереженні-нению безпеки когось ще.

Той факт, що більшість громадських благне забезпечується приватними ринками, що не являетсяслучайним. Через існування проблеми «едущіхбесплатно * (тобто проблеми безкоштовного пользова-ня благами - a free-rider problem. - Прим. Пер.) Приватні ринки мають дуже хиткі гарантії від-вано того, що суспільне благо буде про-ізведен в належному обсязі. «Хто їде без-але» (a free-rider) - це той, кому вдається користу-ватися якимось благом, що вимагає витрат на його про-ництво, нічого не сплачуючи за нього. Ця проблемакасается, зокрема, суспільних благ, посколькуеслі хтось придбав би таке благо, то воно булоб доступно для споживання всіх інших.
Припустимо, наприклад, що для організаціінаціональной оборони був би сформований ринок.Даже якби кожен з нас відчував, що минуждаемся в обороні, ми не мали б надлежащіхстімулов для придбання своєї частки оборонногопотенціала. Так як той обсяг національного обо-ронного потенціалу, який я отримаю, буде темже самим, що і у всіх інших, у мене є тверде намір почекати, поки хто-небудь другойпріобретет його, ніж вкласти свою справедливу до-лю.
Я буду користуватися безкоштовно пріобретеніямікого-то другого. Але, звичайно, якщо кожен будетждать, поки хтось інший заплатить за національ-ную оборону, то її не буде зовсім
Щоб вирішити проблему безкоштовного користу-вання, країна повинна знайти деякий спосіб со-вместн вирішення того, скільки витрачати на оборо-ну. Державні структури і створюються дляпрінятія такого роду колективних рішень.
Багато блага, надані державою, є-ються в дійсності громадськими благамі.Національная оборона і поліція, безсумнівно, є при-ляють громадськими благами. Національниепаркі - це змішаний випадок, так як природа впарках - це суспільне благо, по крайней Мередіт тих пір, поки в парку не стає слішкомтесно, але послуги кафе, ресторанів і т.д. НЕ являютсяобщественнимі благами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Громадські блага "
 1. 4. Праведність як кінцевий критерій діяльності індивіда
  суспільної системи на подвійному підставі приватної власності і моральних принципів, що обмежують використання приватної власності. Рекомендована система, говорять її захисники, не буде ні соціалізмом, ні капіталізмом, ні интервенционизмом. Вона не буде соціалізмом, так як збереже приватну власність на засоби виробництва; вона не буде капіталізмом, оскільки панувати буде
 2. ДЕРЖАВА - затички НЕ ДЛЯ КОЖНОЇ БОЧКИ
  суспільні проблеми : допомогти бідним, підвищити якість медичного обслуговування, підняти рівень освіти, знизити вартість житла і т. д. Ця точка зору невірна з двох причин. По-перше, уряд аж ніяк не завжди приймає рішення в "інтересах суспільства", що б не ховалося за цим туманним поняттям. По-друге, воно аж ніяк не завжди в змозі поліпшити справу там, де
 3. РОЛЬ УРЯДУ
  громадським та приватним взагалі не було різниці. У Стародавньому Єгипті або Римі не зрозуміли б, що означають міркування про межах влади уряду. Речі, які ми називаємо громадськими та приватними, були так переплетені між собою, що робили таке розрізнення неможливим. Подібним же чином при феодалізмі феодальний барон доставляв і те, що ми назвали б державними послугами (захист, закон
 4. Громадські товари
  громадських товарах або чисто суспільних благах. Чисто суспільне благо - це таке благо, яке споживається колективно всіма громадянами незалежно від того, платять люди за нього чи ні. Механізм ринку націлений на задоволення тільки тих потреб, які виражаються через попит. Але є й такі потреби, які не можна виміряти в грошах і перетворити на попит, ринок пройде
 5. Три глобальні функції держави
  суспільні блага. У всіх цих випадках приходить на допомогу держава. У зв'язку з цим в економічній літературі підкреслюється необхідність виконання державою ще трьох глобальних функцій: ефективність, справедливість і стабільність. Ефективність. Держава покликана створити такий економічний «фон», використовуючи різні економічні інструменти, який забезпечив би ефективне
 6. Тема 34. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ І ГРОМАДСЬКІ БЛАГА
  суспільної точки зору, їх пропозиція на ринку перевищує суспільну потребу і має бути менше рівноважного. Тільки за цих умов буде зростати суспільний добробут (рис 34.1). {foto78} Рис. 34.1. Ринкове рівновагу і соціальний оптимум в умовах негативного зовнішнього ефекту D - попит (приватна цінність); S - пропозиція (приватні витрати; E - рівноважна
 7. H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999
  громадського сектору , споживчий вибір, розподіл доходів, суспільні блага, зовнішні ефекти і багато іншого. Автор стосується також проблем податкової системи та міжнародної торгівлі та ін Майже у всіх розділах четвертого видання, в цьому його відмінність від попередніх, містяться приклади застосування принципів економіки в реальному житті . Книга рекомендується студентам, що вивчають вступний або
 8. У главі 9 «Практичне застосування теорії: міжнародна торгівля» аналізуються позитивні та негативні наслідки
  суспільних благ. У ній також представлені інституційні осно-ви системи оподаткування в США, обговорюється дилема ефективності та справедливості податкової системи. У наступних п'яти розділах досліджується поведінка фірми і теорія організації ринку. У розділі 13 «Витрати виробництва» обговорюється, що включають в себе витрати фірми, і вводиться поняття кривих витрат. У главі 14 «Фірми на
 9. Припустимо, що про-спливло різке поліпшення технології контролю забруднень.
  суспільних благ і обшіх ресурсів - проаналізуєте, чому приватним ринкам не вдається надати суспільні блага - Розгляньте деякі важливі суспільні блага - Побачите, чому аналіз «витрати-вигоди» суспільних благ наскільки необхідний, настільки і складний - розберете, чому зазвичай обшие ресурси використовуються дуже інтенсивно - Детально розгляньте кілька видів загальних
 10. Наш аналіз дозволить розкрити один з Десяти принципів економічної теорії: іноді
  суспільні блага, а їх потреб-ня однією людиною не применшує можливість їх застосування іншим. Якщо держава забезпечує захист від іноземної агресії, ніхто НЕ мо-же перешкодити будь-якому громадянину країни скористатися перевагами національної безпеки. Більш того, якщо індивід користується благами сис-теми національної оборони, він не заважає використовувати її комусь ще.
© 2014-2022  epi.cc.ua