Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НОРМУВАННЯ (ПРАЦІ, ВИТРАТ, ВИТРАТ, ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИРОДНИХ ВТРАТ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАПАСІВ)

встановлення норм виробітку в розрахунку на одного працівника, нормативних значень витрат, оборотних коштів, природного убутку, норм витрат часу на обслуговування, норм запасів ресурсів та інших економічних норм і нормативів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "НОРМУВАННЯ (ПРАЦІ, ВИТРАТ, ВИТРАТ, ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИРОДНИХ ВТРАТ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАПАСІВ)"
 1. 9.5 Нормування оборотних коштів
  нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 2. § 10.4. Нормування оборотних коштів
  нормування, викладеної в даному
 3. § 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  нормуванням оборотних коштів шляхом визначення норм і нормативів. При цьому кожна група оборотних коштів нормується відповідно до принципів, Вира-лишнього їх функціональне призначення в кругообігу коштів. У сучасній економіці, як правило, подаються нормуванню всі групи оборотних фондів і готова продукція на складі з елементів фондів обігу. Нормування оборотних коштів
 4. 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  праці, позиках банку, постачальникам і т. д. Стійкість фінансового стану може бути відновлена шляхом: а) прискорення оборотності капіталу в поточних активах, б) обгрунтованого зменшення запасів; в) поповнення власного оборотного
 5. 8. 3. Планування потреби торговельних організацій в оборотних коштах.
  Нормування, тобто встановлення норм запасів за видами оборотних коштів і розрахунок на цій основі з урахуванням прогнозованого обсягу товарообігу загальної потреби в оборотних коштах або нормативу оборотних коштів на планований період. Особливостями нормування оборотних засобів в умовах ринкової економіки є: - кожна організація може самостійно встановлювати економічно
 6. § 10.2. Кругообіг оборотних коштів
  витрати на заробітну плату та амортизацію основних засобів або витрати на утримання машин і механізмів; 3) третя стадія збутова (товарна) перетворення створеної на другій стадії готової продукції в грошову форму. Вартість оборотних коштів відшкодовується в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного поновлення процесу виробництва.
 7. 3. Оборотний капітал
  витрати на заробітну плату. Далі мова йтиме про бухгалтерський
 8. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  витрати найважливіших видів матеріальних ресурсів у натуральному вираженні в розрахунку на одиницю продукції; 7) показники питомої витрати конкретного виду сировини або матеріалу в натуральному вираженні в розрахунку на одиницю продукції в натуральному вираженні: {foto140} де М - загальна витрата сировини або матеріалу в натуральному вираженні; q - кількість виробленої продукції в натуральному
 9. Норма оборотних коштів
  оборотних коштів - відносна величина, відповідна мінімального, економічно обгрунтованого обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей, що встановлюється, як правило, в
 10. 9. Сутність нормування праці
  нормування праці. Сутність нормування праці полягає в процесі встановлення міри праці, тобто обгрунтованих норм витрат робочого часу на виконання різних робіт. Нормування праці дозволяє визначити трудомісткість планованого випуску продукції; розрахувати очікувані витрати виробництва; встановити необхідну чисельність та професійно-кваліфікаційну структуру персоналу
 11. § 2. СКЛАД, СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  нормованого і чим вище частка нормованої частини, тим вони більш керовані, а значить ефективніше в обороті. За джерелами формування оборотні кошти розрізняються як власні і позикові. У промисловості в цілому в нормальних, некризових умовах функціонування співвідношення між власними і позиковими обіговими коштами приблизно рівне. У сезонно працюючих галузях частка позикових
© 2014-2022  epi.cc.ua