Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Номінальна процентна ставка - ставка банківського відсотка без зневаживши-ки на інфляцію.

Номінальна процентна ставка - ставка банківського відсотка без зневаживши-ки на інфляцію. Реальна процентна ставка - ставка банківського відсотка з урахуванням інфляції. 506 Частина 8. Макроекономічні показники ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ У 1914 р. Генрі Форд платив своїм робітникам no S 5 на день. Чому дорівнює сьогоднішній еквівалент цієї зарплати, якщо індекс цін змінився з 11 в 1914 р. до 131 в 1996 р.? На рис. 23.3 показано зміна номінальних і реальних процентних ставок у США з 1965 по 1995 р. Номінальна ставка визначалася виходячи із прибутковості тримісячних казначейських зобов'язань (облігацій), а реальна - вирахуванням з неї показника інфляції, тобто процентного зміни ІСЦ. З малюнка видно, що показники процентних ставок можуть поводитися по-різному. Наприклад в кінці 1970-х рр.. номінальна ставка була високою, але, оскільки високою була й інфляція, реальна ставка виявилася навіть отрицатель-ної, що призвело до знецінення заощаджень населення. Зворотна картина спостеріга-далася в кінці 1980-х рр.. У наступних розділах ми розглянемо причини і слід-наслідком таких коливань та їх вплив на стан економіки.
Висновок Рис. 23.3 ЗМІНА РЕАЛЬ-ІНШОЇ І номінальною процентною ставкою З 1965 по 1995 р. На графіку показані зміни рівнів реальною і номінальною процентною ставок починаючи з 1965 року. Значення номінальною відсоткової ставки визначалося на підставі дохід-ності тримісячних Казначейських зобов'язань, а реальної - з урахуванням інфляції, розрахованої по зміні ІСЦ. Зверніть увагу на те, що показники процентних ставок не завжди змінюються однаково. ДЖЕРЕЛО: US Department of Labour, US Department of Treasury. «Реальна вартість дрібних грошей менше ціни металу, з якого вони виготовлені-лени», - дотепно зауважив відомий бейсболіст Йодті Берра. Дійсно, купівельна спроможність грошей давно перестала бути постійною, а зростання цін. навпаки, став звичним явищем. Порівнюючи однакові номінальні денеж-ні суми різних років, не забувайте, що сьогоднішній долар зовсім не той, яким він був навіть рік тому. 1990 1995 1985 1980 1975 1965 1970 В цьому розділі ви познайомилися з тим, як вимірюється загальний рівень цін і використання індексу цін для коригування різних економічних показ-ників з урахуванням фактора інфляції.
Але ми ще нічого не знаємо про причини виник-нення інфляції та її вплив на інші параметри економіки. У наступних розділах нам належить розглянути ці та інші питання, що стосуються розробки економічних моделей в довгостроковому і короткостроковому періодах. Глава 23. Вимірювання вартості життя 507 Висновки Індекс споживчих цін (ІСЦ) показує відношення вартостей споживчого кошика поточного і базисного періодів. ІСЦ відображає загальний рівень цін в економіці. Процентне з-сування ІСЦ за розглянутий період време-ні визначає показник темпів інфляції. ІСЦ аж ніяк не є абсолютно надійним інструментом вимірювання вартості життя. По-перше, він не бере до уваги можливості покупця віддавати перевагу товарам, ко-які на якийсь час стали относітельноде-шевле.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Номінальна процентна ставка - ставка банківського відсотка без зневаживши-ки на інфляцію. "
 1. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  номінальної вартості. Це питання знову можна пояснити на прикладі континентальної Європи, де комерційні банки були вільні від будь-яких обмежень на чекові вклади. Вони мали можливість надавати фідуціарні кредит і тим самим розширювати кредит, використовуючи методи, застосовувані банками англосаксонських країн. Однак люди не були готові сприймати банківські депозити в якості
 2. 5. Кредитна експансія
  номінальні ставки заробітної плати, зниження ринкової ставки відсотка та анулювання боргів. Вони з'являються по ходу нормального розвитку банківської справи. Коли банкіри, чиї розписки на депозити до запитання сприймалися публікою в якості заступника грошей, почали позичати частина розміщених у них коштів, вони не думали ні про що інше, крім своєї справи. Вони вважали, що не буде
 3. Процентна ставка
  номінальну і реальну ставки позичкового відсотка. Номінальна ставка показує, на скільки сума, яку за ні позичальники повертає кредитору, перевищує величину отриманого кредиту. Реальна ставка - це ставка відсотка, скоригована на інфляцію, тобто виражена в грошових одиницях постійної купівельної спроможності. Саме реальна ставка визначає прийняття рішень про доцільність
 4. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  номінального розміру позичкового відсотка (рис. 16.3,6). Досягається це шляхом фіксації облікової ставки центрального банку та прив'язки до неї ставок комерційних банків, а також за допомогою операцій на відкритому ринку. Така політика називається м'якою (гнучкої) монетарною політикою. Зазвичай вона використовується в тих випадках, коли зміна попиту на гроші викликається, наприклад, зростанням швидкості обігу
 5. Тема 29. ВІДСОТКОВА СТАВКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ
  процентної ставки. Якщо підприємець запозичує чужий капітал, то частина доходу від його використання він повинен віддати власнику у вигляді позичкового відсотка. Існують різні методи розрахунку позичкового відсотка, які прийнято називати фінансової математикою. Однак, у найзагальнішому вигляді, якщо співвіднести величину позичкового капіталу і плату за його використання у вигляді відсотка, то можна отримати
 6. Крім того гроші не-обхідних для проведення операцій в об-хід торговельних обмежень, з допомогою яких до Сербії
  номінальним значенням. Номі-нальна ставка відсотка встановлюється безпосередньо банком. Наприклад, якщо у вас відкрито банківський рахунок, номінальна процентнаяставка підкаже вам, як швидко буде збільшуватися в часі ваш
 7. 21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому
  номінальний ва-лютні курс) (nominal exchange rate) - від-носіння, в якому обмінюються національні валюти двох країн (гл. 29). Норма обов'язкових резервів (reserve require-ments) - встановлення мінімального розміру резервів, які банки повинні сформувати з отриманих вкладів (гл. 27). Норма резервів (reserve ratio) - частка вкладів, яку банк залишає в резервах
 8. Попит та пропозиція грошей
  номінальних грошових залишків (М) в доході (PY). Кембріджське рівняння припускає наявність різних видів фінансових активів з різною прибутковістю (а не тільки М0, або M1) і можливість вибору між ними при вирішенні питання, в якій формі зберігати дохід. Щоб елімінувати вплив інфляції, зазвичай розглядають реальний попит на гроші: {foto130}, (23.3) де - реальні запаси
 9. Глосарій
  номінальному, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ
 10. 4. Теорія грошей І. Фішера
  номінальний i нічний, грошовий) відсоток; пана реальний відсоток; р - темп ріс цін, або показник інфляції. Взяте саме по собі, це рівняння можна трактувати як тол ство, або визначення. Так, реальний відсоток, по суті, визна ляется як різниця між що спостерігаються ринковим процентоі темпом інфляції. Досить просто висловити каузальную зв'язок; рівноважної ситуації: в стаціонарних умовах,
© 2014-2022  epi.cc.ua