Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Нецінові фактори попиту

Зміна одного або декількох «інших умов» викликає зсув кривої сукупного попиту. Такі умови є нецінові фактори сукупного попиту.
До нецінових факторів належать зміни у споживчих, інвестиційних, державних витратах та витрати, пов'язані із зовнішньоторговельною діяльністю. Зміни в споживчих витратах залежать від рівня добробуту, очікувань та заборгованості споживачів, а також від рівня оподаткування, яке впливає на величину наявних доходів. Необхідно пам'ятати, що це ті зміни в споживчих витратах, які ніяк не пов'язані з пониженням або підвищенням рівня цін.
Іншими неціновими факторами є зміни в інвестиційних витратах, які зумовлюються рівнем процентних ставок, очікуваним рівнем майбутніх прибутків від інвестицій, податками з підприємств, рівнем їх технічного оснащення та масштабами надлишкових виробничих потужностей. У даному випадку мова йде про динаміку попиту на товари і послуги
виробничого призначення, на засоби виробництва. Домінуючу роль тут відіграє підприємницький сектор з його запитами на інвестиційні товари.
При розгляді процентної ставки треба враховувати тільки ті її зміни, які не пов'язані з уже розглянутих вище ефектом процентної ставки як наслідком зміни рівня цін. Тому підвищення або пониження процентної ставки, викликане будь-яким фактором, крім зміни рівня цін, веде до зменшення або збільшення інвестиційних витрат, сукупного попиту.
Очікувані прибутки від інвестицій викликають або збільшення, або зменшення вкладень капіталу. Це безпосередньо позначиться на попиті на товари виробничого призначення, а отже, на тієї частини прибутку, яка пов'язана з інвестиціями.
Будь-які зміни в попиті на такі товари викликають зміщення кривої сукупного попиту.
Зміна рівня податків з підприємств веде до стиснення або розширення фонду накопичення підприємств за рахунок прибутку, що також безпосередньо позначиться на розмірі інвестиційних витрат і сукупному попиті.
Удосконалення техніки і технології має тенденцію до стимулювання інвестиційних витрат і тим самим до збільшення сукупного попиту. Зростання ж надлишкових потужностей, тобто незадействованного реального капіталу, стримує попит на нові інвестиційні товари і тому зменшує сукупний попит.
Наступним нецінових чинником, який впливає на зміну сукупного попиту, є державні витрати, пов'язані з купівлею товарів і послуг. Між державними закупівлями національного продукту при даному рівні цін і сукупним попитом існує пряма залежність: зростання державних закупівель викликає збільшення сукупного попиту, і
навпаки, зменшення урядових витрат призведе до його скорочення.
Нарешті, до останнього з найбільш значущих нецінових факторів належать витрати, пов'язані з динамікою сальдо експорту-імпорту товарів, викликані не змінами в рівні цін, а іншими чинниками. Зокрема, більш високий рівень національного експорту створює більш високий попит на вітчизняні товари за кордоном, а скорочення імпорту передбачає збільшення внутрішнього попиту на товари вітчизняного виробництва. Величина зовнішньоторговельного сальдо залежить від національного доходу зарубіжних країн і валютних курсів.
З підвищенням рівня доходів в зарубіжних країнах підвищується попит на товари вітчизняного та імпортного виробництва.
Тому підвищення рівня національного доходу у наших торгових партнерів збільшує можливості нашого експорту. Зменшення національного доходу за кордоном має протилежний результат. У першому випадку крива сукупного попиту зміщується вправо, у другому - вліво.
Зміни курсу рубля по відношенню до інших валют є ще одним фактором, що впливає на сальдо зовнішньої торгівлі і на сукупний попит. При зниженні курсу рубля його ціна в доларах падає. Це означає, що курс долара підвищується. У результаті нового співвідношення між двома національними валютами американські споживачі зможуть отримати більше рублів за певну суму доларів, а споживачі в Росії отримають менше доларів за кожен рубль. У результаті для американських споживачів російські товари стануть дешевше, ніж вітчизняні, а для споживачів у Росії американські товари - дорожче. Це має сприяти збільшенню нашого зовнішньоторговельного сальдо, що в свою чергу призведе до збільшення сукупного попиту в Росії.
Перш ніж перейти до розгляду кривої сукупної пропозиції (ПС), ще раз звернемо увагу на криву сукупного попиту (СС), яка
висловлює можливе співвідношення між змінними. Для визначення рівня цін і обсягу виробництва необхідно побудувати криву сукупної пропозиції (ПС), яка також показує лише співвідношення між рівнем цін і обсягом виробництва. І тільки поєднання кривих СС і ПС на одному малюнку дозволяє визначити загальний національний рівень цін і так званий рівноважний обсяг національного виробництва (продукту).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " нецінові фактори попиту "
 1. Многофакторная модель попиту
  нецінових факторів. Відомо багато законів, що показують вплив факторів на попит. Назвемо деякі з них: Замінність товарів: чим більше хороших замінників товару, тим еластичніший попит. Питома вага видатків на товар в доході споживача: чим більше місце займають витрати на товар у бюджеті споживача, тим вище еластичність попиту. Час: чим довше період
 2. Зсув кривої попиту
  нецінових факторів сукупного попиту. Як видно з рис. 26.4, наслідки збільшення сукупного попиту залежать від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції - кейнсианском (а), проміжному (б) або класичному (в) - перебуває економіка. Рис. 26.4. Зсув кривої сукупного попиту
 3. 4. Нецінова конкуренція
  нецінова конкуренція. Її основними формами в умовах монополістичної конкуренції є диференціація продукту, поліпшення його якісних і споживчих властивостей,
 4. 1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку
  фактори попиту: - смаки і переваги споживачів; - поточні доходи споживачів; - ціни на взаємодоповнювані і взаємозамінні товари; - очікування покупців щодо майбутніх цін і доходів; - кількість покупців на ринку. Тут слід звернути увагу на те, що під впливом цих факторів відбуваються зміни в попиті, тоді як під впливом
 5. Контрольні питання
  нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність до споживання і заощадження? 9. Поясніть сутність моделі «доходи - витрати». 10. Що таке мультиплікатор витрат і принцип
 6. Що таке попит?
  Нецінові) впливають як у бік збільшення, так і убік зменшення попиту. До нецінових факторів належать: - зміни в доходах населення. Якщо доходи населення зростають, то у покупців виникає бажання купувати більше товарів незалежно від цін на них. Наприклад, зростає попит на високоякісні одяг і взуття, товари тривалого користування, нерухомість тощо; -
 7. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У МАРКЕТИНГУ
  нецінової конкуренції. Через цінову конкуренцію продавці впливають на попит головним чином за допомогою зміни в ціні. При ціновій конкуренції продавці рухаються по кривої попиту, підвищуючи або знижуючи свою ціну (див. рис. 16.1). Ціна? гнучкий інструмент маркетингу, оскільки ціни можна швидко і легко змінити, з огляду на чинники попиту, витрат або конкуренції. Проте з усіх контрольованих
 8. Висновки
  нецінової фактор, що впливає на пропозицію - це витрати виробництва. Ступінь зміни пропозиції при зміні ціни вимірюється коефіцієнтом еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції залежить насамперед від часу, наявного у виробника для того, щоб відреагувати на зміну ціни. 4. Ринкова рівновага - це така ситуація на ринку, при якій попит дорівнює пропозиції.
 9. ГЛАВА 24. ФІРМА В УМОВАХ монополістичного (НЕДОСКОНАЛОЇ) КОНКУРЕНЦІЇ
  нецінова конкуренція? Чому цінова конкуренція доповнюється нецінової? Які ви знаєте чинники нецінової конкуренції? 7. Чому реклама? потужний фактор розвитку фірми? Витрати на рекламу збільшують ціни: так чи ні? Збільшують прибутку: так чи ні? 8. Чи можна стверджувати, що реклама може врятувати збиткове
 10. ГЛАВА 28. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. Ефекту храповика
  нецінові фактори сукупного попиту. 9. Чому ціни підвищуються та знижуються? Чи слід відрізняти зміни сукупного попиту, викликані змінами в рівні цін, від змін, викликаних змінами нецінових чинників? 10. Коли зміни нецінових факторів зміщують криву сукупного попиту ліворуч, а коли вправо? 11. Що собою представляє модель сукупної пропозиції? 12. Чому більш
 11. 4.3. ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЗМІНА ПОПИТУ?
  Неціновими факторами зміни попиту, або неціновими детермінантами. До них відносяться: 1) споживчі смаки, 2) число покупців; 3) доходи споживачів; 4) ціни на зв'язані товари і 5) очікування споживачів щодо майбутніх цін і доходів. Розглянемо вплив на попит кожної вищеназваної нецінової детермінанти. 1. Споживчі смаки. Поява нового продукту нерідко призводить до
 12. Основні терміни і поняття
  нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкове рівновагу, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 13. Проблемні питання
  нецінові детермінанти ринкового попиту? Покажіть графічно зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане з поняттям доходу? 5. Чому в ринковій економіці необхідно вивчати поведінку споживачів? 6. Що означає еластичність попиту? Як визначається цінова еластичність попиту? Чим відрізняється еластичний попит від нееластичного? 7. Який знак у показника
 14. Що таке пропозицію?
  Нецінові фактори, серед яких можна виділити наступні: - зміна витрат фірми. Зниження витрат у результаті, наприклад, технічних нововведень або зниження цін на сировину і матеріали призводить до зростання пропозиції. Збільшення витрат внаслідок підвищення цін на сировину або введення додаткових податків на виробника викликає зменшення пропозиції; - зміна кількості фірм в
 15. ЕФЕКТ ІМПОРТНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
  нецінові фактори. Їх дія на графіку проявляється в зсувах кривої сукупного попиту в положення AD1 або AD2. Ця ситуація відображається поняттям зміни в сукупному попиті. Зрушення кривої відображають зміну попиту по всіх можливих цінами. До нецінових факторів належать: 1) зміна споживчих витрат; їх динаміка визначається: a) рівнем добробуту; b) очікуваннями
 16. Криві пропозиції
  нецінових факторів веде до зсуву лінії графіка . Нецінові фактори пропозиції: 1. Ціни на ресурси: зниження цін веде до зростання пропозиції; 2. Технології виробництва: їх вдосконалення веде до зростання пропозиції; 3. Податки та дотації: податки скорочують, а дотації сприяють пропозицією; 4. Ціни на інші товари; 5. Очікуване зміна цін, в т.ч.
 17. 2.1. Сукупний попит
  фактори, що зрушують криву сукупного попиту Нецінові фактори, що зрушують криву сукупного попиту Складова частина сукупного попиту, на яку виявляється вплив Добробут споживачів Очікування споживачів Податки на споживачів Заборгованість населення за споживчим кредитом З Процентні ставки Очікувані прибутки від інвестицій Податки з підприємств НТП,
 18. 14.1. Сукупний попит і його крива
  нецінових факторів належать: зміни в споживчих витратах, пов'язані із зміною рівня добробуту споживача; зміни в інвестиційних витратах, тобто в обсязі закупівель засобів виробництва; зміни в державних видатках і ін Розглянуті фактори (як цінові, так і нецінові) дають можливість прогнозувати зміни в обсязі національного виробництва у зв'язку з
 19. 2. Сукупний попит
  нецінові
 20. 25.3. РОЛЬ нецінової конкуренції
  нецінову конкуренцію. Конкуренція на олігополістичному ринку в основному неценовая. Вона орієнтована на рекламу, фасон, стиль, колір, якість продукту і т. д., що підвищують інтерес до продукту і не пов'язані з підвищенням ціни. Олігополії роблять упор на нецінову конкуренцію. І ось чому: вважається, що завдяки нецінової конкуренції можуть бути отримані більш довготривалі переваги перед
© 2014-2021  epi.cc.ua