Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Метод пізнання і викладу

Економічна теорія в більшій своїй частині користується загальнонауковими методами дослідження. Метод економічної теорії являє собою сукупність способів, прийомів пізнання економічних відносин людей і відтворення їх в системі економічних категорій, принципів, законів, моделей. При цьому економічні процеси і явища розглядаються як у статиці, так і в динаміці. Взяті в безперервному русі і розвитку, в переході з одного якісного стану в інший, вони аналізуються з метою виявлення та дозволу (зняття) протиріч.
Конкретизуючи наукові
висновки у вигляді тих чи інших рекомендацій, економічна теорія виконує практичні функції з розробки основ економічної політики держави.
Приступаючи до викладу методів економічної теорії, необхідно в першу чергу зупинитися на методі пізнання і викладу. Завдання методу пізнання полягає в проникненні та розкритті сутності економічних процесів і явищ. Це досягається шляхом руху мислення від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного. Схематично процес пізнання можна представити в наступному вигляді:

На стадії живого споглядання відбувається збір фактів, які фіксують зовнішні прояви різних сторін економічних процесів.
На цій стадії пізнання виробляється чуттєво-наочне уявлення про економічні явища, їх окремі властивості. У даному випадку мислення носить конкретний характер, воно виступає в таких формах чуттєвого споглядання, як сприйняття, уявлення про навколишнє нас економічної дійсності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Метод пізнання і викладу "
 1. Метод викладу
  Отже, ми розглянули метод дослідження, який спрямований на розкриття сутності економічних явищ і процесів. Він включає весь шлях пізнання: рух від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного. Метод викладу має справу з уже виробленими поняттями і теоретичними положеннями, тому для нього втрачає всякий сенс повторення шляху процесу пізнання. Метод викладу
 2. Якими методами озброєна теорія?
  У будь-якій науці застосовуються різноманітні способи наукового пізнання. Ці методи поділяються на такі види: а) загальні (філософські), озброює всі області пізнання (наприклад, метафізичний і діалектичний), б) загальнонаукові (історичний, логічний та ін.) і в) специфічні - особливі для кожної галузі
 3. § 4. Методи пізнання економіки
  § 4. Методи пізнання
 4. 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  В економічній теорії застосовують різноманітні методи. 1. Метод наукової абстракції - відволікання від випадкового в досліджуваних процесах і явищах і виділення в них міцного, стійкого, типового. Є одним з головних методів пізнання в економічній теорії. Застосування цього методу дозволяє сформувати поняття різних економічних категорій - логічних понять, що відбивають у
 5. Принципи пізнання
  Система методів пізнання, застосовуваних історико-економічною наукою, включає: 1) принцип об'єктивності історико-економічного знання, заснованого на реальних фактах, процесах і явищах, зафіксованих у відповідних історико-економічних джерелах; 2) принцип матеріалістичного розуміння, тобто первинності економічного змісту у визначенні сутності, характеру та спрямованості
 6. 3. Аналіз і синтез
  Метод дослідження, або пізнання економічної дійсності включає в себе цілий набір способів і прийомів, за допомогою яких досягається розкриття її сутності і
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Коли і як виникла економічна теорія як наука? 2. Які основні відмінності між економічною теорією і політичною економією? 3. Що таке економічна система і яка її структура? 4. Дайте змістовну характеристику продуктивних сил та їх структурних елементів. 5. Чому не слід ототожнювати організаційно-виробничі та економічні відносини? 6. Що
 8. 3. Питання на кмітливість
  3.1. У яких напрямках розширюється кругозір людини завдяки науковому економічного мислення в порівнянні з буденним мисленням? 3.2. Чому господарська діяльність не може здійснюватися без економічних відносин? 3.3. Зіставте позитивні риси метафізики і діалектики стосовно до вивчення економіки. У чому ці методи пізнання доповнюють один одного і в чому не
 9. Методологія науки і курсу історії світової економіки
  Метод означає спосіб дослідження, він покликаний показати, як відбувається пізнання, на який методичній основі, на яких наукових принципах. Метод - це шлях дослідження, спосіб побудови і обгрунтування знань. Нині існують два основних підходи в історичній думці, які виникли більше двох тисячоліть тому: це ідеалістичне і матеріалістичне розуміння історії. Ідеалістична
 10. Діалектична логіка
  Важливим засобом пізнання є діалектична логіка - це наука про загальні закони і форми руху мислення, про способи пізнання думкою навколишнього світу. Саме діалектика розглядає весь природний, історичний і духовний світ у вигляді єдиного процесу. Діалектична логіка вимагає, по-перше, всебічного вивчення об'єкта у всьому різноманітті зв'язків і «опосередкування», по-друге,
 11. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  Мікроекономіка є однією з найважливіших складових частин сучасної економічної теорії. Предмет її дослідження - господарська діяльність різних економічних суб'єктів (їх поведінку в економіці) і механізм узгодження їх цілей. До економічних суб'єктів відносяться споживачі і виробники, робочі, вкладники капіталу, землевласники і т.д., тобто фактично будь-які індивідууми,
 12. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  Мікроекономіка є однією з найважливіших складових частин сучасної економічної теорії. Предмет її дослідження - господарська діяльність різних економічних суб'єктів (їх поведінку в економіці) і механізм узгодження їх цілей. До економічних суб'єктів відносяться споживачі і виробники, робочі, вкладники капіталу, землевласники і т.д., тобто фактично будь-які індивідууми,
 13. Вчіться мислити, філософствувати
  ! Якщо хочете оволодіти могутністю філософствування, в т.ч. діалектичної логіки, навчитися застосовувати логіку і діалектику як прямого, безпосереднього, загальнонаукового, свідомого, практичного, спостережуваного методу пізнання, мислення, дослідження, творчості, то Вам у цьому допоможуть «Самовчитель мислення» та «Філософія» навчальний посібник автора для аспірантів [см .20; 24] Усвідомлюючи
© 2014-2022  epi.cc.ua