Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008 - перейти до змісту підручника

Механізм ринкового ціноутворення

.

Еластичність товарів. Практичне застосування еластичності.
Зміна попиту на товар при зміні ціни на нього варіює від продукту до продукту і мірою цієї реакції служить еластичність.
1.Коеффіціент еластичності попиту за ціною характеризує, на скільки у відсотковому відношенні змінитися попит на товар, при зміні його ціни на 1%.


1. Epд> 1 сильна реакція, попит еластичний.
2. Epд <1 слабка реакція, попит не еластичний
3. Epд=1 одинична еластичність попиту.
4. Epд 0 абсолютно еластичний.
5. Epд? абсолютно еластичний попит.
3. Коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною, характеризує, на скільки у відсотковому відношенні змінитися пропозиція товару, при зміні ціни на нього на 1%.1. > 1 - еластична пропозиція
2. <1 - чи не еластична пропозиція
3.=1 - пропозиція одинична еластичність
4. 0 абсолютно еластичне пропозицію
3. Коефіцієнт еластичності попиту по доходу, характеризує, на скільки в відсотковому співвідношенні змінитися попит на товар при зміні доходу споживача на одиницю.


Цей коефіцієнт розраховують для того, щоб визначити яким товар є, якісним чи ні.
1. 0 - якісний товар.
2. 0 - неякісний товар.
3. Коефіцієнт перехресної еластичності, характеризує, на скільки у відсотковому співвідношенні змінитися попит на один товар при зміні ціни іншого товару на


Цей коефіцієнт розраховують для того, щоб визначити, якими товари є по відношенню один до одного: взаємозамінними , взаємодоповнюючими або незалежними.
1. > 1 - взаємозамінні товари.
2. <1 - взаємодоповнювані товари.
3.=0 - незалежні товари.
Еластичність товарів широко застосовується у практиці при формуванні цінової політики торговельних підприємств. Якщо на товари еластичного попиту суттєво підвищити ціну, це може привести до різкого скорочення виручки від реалізації та утворення збитків. Друге застосування полягає у формуванні податкової політики держави. Непряме оподаткування, що полягає у підвищенні ціни (акцизи, ПДВ) призводить до загального зниження виробництва товарів і недоспоживання їх покупцями, для яких цей товар виявився недоступним.
Податковий тягар від цих податків розподіляється на економічних суб'єктів по-різному, залежно від еластичності товару. Якщо товар еластичного попиту, то податковий тягар лягає на споживачів (акциз - це плата за задоволення від споживання товарів розкоші: хутра, автомобілі, золото, алкоголь та ін.), якщо нееластичного, то на виробників.
Поведінка виробника. Витрати дохід і прибуток підприємства.
Будь-яке підприємство, яке виробляє товари або послуги несе певні витрати. Витрати - це витрати на виробництво товарів і послуг у матеріальній формі.
Виділяють явні (бухгалтерські) витрати - це витрати, які можна врахувати і підрахувати, їх обліком і підрахунком займаються бухгалтери. І неявні (економічні) витрати - це витрати від найбільш вигідного вкладення ресурсів перебувають у власності суб'єкта. Їх обліком і аналізом займаються економісти. Наприклад вони аналізують і порівнюють витрати при закуп сировини у одного постачальника за дешевими цінами методом самовивозу з витратами дорожчої сировини з доставкою постачальника. Кожен економічний суб'єкт, того не помічаючи, кожен день стає економістом. Людина порівнює, наприклад, що йому вигідніше заощадити час і проїхати одну зупинку на громадському транспорті, заплативши гроші за проїзд або пройти одну зупинку пішки, втративши час, але заощадити час.
Також всі витрати можна розділити на постійні та змінні. Постійні витрати - це витрати, які не змінюються залежно від випуску продукції. До них відносять: орендну плату, деякі види оплати по кредиту, оплату праці керівників, фахівців і службовців і т.д.
Змінні витрати - це витрати, які змінюються в залежності від випуску продукції. Це оплата палива та електроенергії у виробничих цілях, заробітна плата робітників відрядників, витрати на сировину, матеріали і т.д.
У сумі постійні та змінні витрати формують валові витрати підприємства - ТС.

VC + FC=TC

Велике значення для визначення ціни на товар і ведення правильної цінової політики мають середні витрати. Середні витрати - це витрати, що припадають на одиницю продукції.

AC - середні валові витрати - валові витрати, що припадають на одиницю продукції (собівартість одиниці продукції).
AVC - середні змінні витрати - змінні витрати, що припадають на одиницю продукції.
AFC - середні постійні витрати - постійні витрати, що припадають на одиницю продукції.

ТС
VC МС

Велике значення для визначення поведінки фірми в короткостроковому періоді мають граничні витрати МС.
Граничні витрати - це зміна змінних (або валових) витрат припадає на одиницю продукції.

Розглядаючи сімейство кривих витрат виробництва можна помітити, що крива граничних витрат перетинає криві АС і АVС в самих нижчих точках. У короткостроковому періоді підприємство буде залишатися на ринку або в галузі доти, поки ціна на продукцію не впаде до рівня точки перетину МС і АС. Ця точка називається точкою беззбитковості. Якщо граничні витрати будуть вищі середніх, то крива середніх витрат буде зростати, що призведе до утворення збитків, і в даному випадку підприємство буде змушене покинути ринок (галузь).
Реакція випуску продукції на зміну змінних витрат визначається законом спадної продуктивності або його ще називають законом спадної віддачі. Він полягає в наступному: при незмінності постійних факторів і поступове введення одиниці змінного фактора, сукупний продукт і дохід від змінного фактора спочатку зростає, досягає максимуму, після чого різко знижується.
Цей закон діє тільки в короткостроковому періоді. В економіці виділяють три періоди: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий.
1. короткостроковий (миттєвий) - все чинники розглядаються
як постійні;
2. середньостроковий - частина факторів розглядається як постійна, частина розглядається як змінна;
3. довгостроковий - всі фактори розглядаються як змінні.

У довгостроковому періоді крива довгострокових середніх витрат LАС огинає всі можливі короткострокові криві АС. LАС показує найменші довгострокові середні витрати виробництва кожного випуску. Зміна довготривалих середніх витрат пов'язано із зміною масштабу виробництва. Якщо відбувається економія від масштабу виробництва, то говорять про позитивний ефект масштабу виробництва, що пояснюється високим рівнем спеціалізації, більш ефективним використанням технології, застосуванням нової ресурсозберігаючої техніки, зниженням рівня середніх постійних витрат та ін Збиток від зростання масштабу виробництва називають негативним ефектом масштабу виробництва. , що може бути викликано труднощами управління великим підприємством, зростанням витрат на передачу та обробку інформації та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Механізм ринкового ціноутворення"
 1. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  механізм узгодження їх цілей. До економічних суб'єктів відносяться споживачі і виробники, робочі, вкладники капіталу, землевласники і т.д., тобто фактично будь-які індивідууми, які грають значиму роль у функціонуванні економіки. Держава також можна віднести до мікроекономіки, але тільки в тій частині його діяльності, в якій воно виступає як виробник і споживач
 2. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  механізм ринкового ціноутворення, де, незважаючи на все різноманіття суб'єктивних оцінок, існує єдина ціна на товар. Спробу вирішити це протиріччя зробив найяскравіший представник австрійської школи Е. Бем-Баверк (1851-1919), ввівши поняття об'єктивної цінності, під якою він розуміє мінові пропорції (ціни), які формуються в ході конкуренції на ринку. Процес ціноутворення
 3. 2. Основні етапи розвитку економічної науки
  механізм ринкового ціноутворення, взаємодія попиту та пропозиції, вплив різних факторів на попит і пропозицію, рівень ринкових цін. У 1936 р. англійський економіст Дж. Кейнс опублікував свою роботу «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», заснувавши новий напрям в економіці - кейнсіанство. Аналізуючи дію ринкового механізму, Кейнс дійшов висновку, що такі негативні
 4. 8.1. Попит на економічні ресурси
  механізм ринкового ціноутворення. Однак ринки ресурсів більшою мірою, ніж ринки кінцевих продуктів, знаходяться під впливом позаекономічних чинників - держави, профспілок, інших громадських організацій (рух «зелених» і т.п.). Ціни ресурсів, які формуються на відповідних ринках, визначають: - доходи власників ресурсів (для покупця ціна - це витрата,
 5. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  механізм узгодження їх цілей. До економічних суб'єктів відносяться споживачі і виробники, робочі, вкладники капіталу, землевласники і т.д., тобто фактично будь-які індивідууми, які грають значиму роль у функціонуванні економіки. Держава також можна віднести до мікроекономіки, але тільки в тієї частини його діяльності, в якій воно виступає як виробник і споживач
 6. 9. Про ідеальному типі
  механізм ціноутворення. Вони усвідомлювали, що ціни не є результатом діяльності особливої групи людей, а являють собою продукт взаємодії всіх членів ринкового суспільства. У цьому полягає сенс їх твердження про те, що попит і пропозиція визначають встановлення цін. Проте спроби класичних економістів розробити задовільну теорію цінності виявилися
 7. 4.6 . Додаткова інформація
  механізмів; тарифів на перевезення вантажів; ставки заробітної плати будівельних робітників; індивідуальні кошторисні ціни; на місцеві та привізні матеріали, вироби і конструкції. Кошторисні ціни встановлюються на певний строк у складі кошторисно-нормативної (нормативно-інформаційної) бази системи ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві. Власник нерухомості - фізична або
 8. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  механізм конкурентного рівноваги окремих осіб, товаровиробників, профспілок, різноманітних асоціацій і держави, які здатні змінити ціну рівноваги. Адміністративне втручання в механізм попиту та пропозиції навіть з благими намірами (наприклад, з метою досягнення справедливості в розподілі доходів або рішення іншої соціальної мети), як правило, неефективно. Цю мету з
 9. Роль ціни в економіці
  механізму і найважливішим інструментом аналізу, планування, регулювання поведінки господарських суб'єктів у ринковій економіці. Ми вже знаємо, що ціна впливає на попит і пропозицію. Отже , вона визначає поведінку покупців і продавців на ринку. У ринковій ціні в потенції закладено прояв інтересів продавців (відшкодування витрат і одержання прибутку), покупців (задоволення
 10. Види цін
  механізм, що змінюють модель конкурентного
© 2014-2021  epi.cc.ua