Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Максимізація прибутку: «граничний дохід - граничні витрати»

Як ми вже знаємо, граничний дохід дорівнює приросту сукупного доходу при збільшенні обсягу випуску продукції на одиницю, а граничні витрати дорівнюють приросту сукупних витрат, викликаних випуском цієї додаткової одиниці продукції. Отже, доти, поки граничний дохід перевищує граничні витрати, збільшення випуску продукції на одиницю веде до збільшення валового доходу більшою мірою, ніж до зростання загальних витрат. Це знаходить своє втілення в зростанні сукупного прибутку.
На рис. 21.3 наведено графічне зіставлення граничного доходу та граничних витрат. Обсяг продукції, що випускається, що забезпечує отримання максимальної величини прибутку, відповідає тій точці, в якій гілка кривої граничних витрат, має позитивний нахил, перетинає криву граничного доходу.
На графіку такою точкою є точка К, якій відповідає обсяг випуску, що дорівнює 5 од. Прибуток, що припадає на одиницю випуску при цьому
обсязі, дорівнює вертикальному розриву (MN) між кривою попиту, яка вказує на ціну продажу продукції, і кривою середніх загальних витрат. Як відомо, прибуток, одержуваний від реалізації одиниці продукції, помножена на обсяг випуску, дорівнює сукупного прибутку. Вона показана на графіку заштрихованим прямокутником.

Рис. 21.3. Максимізація прибутку за критерієм «граничний дохід - граничні витрати»Перетин кривих граничних витрат і граничного доходу на рис. 21.3 відбувається в точці К, що відповідає обсягу випуску, при якому прибуток максимальна.
Коли випуск продукції перевищує 5 од., Граничний дохід стає менше граничних витрат, і будь-яке подальше збільшення випуску продукції веде до скорочення сукупного прибутку. На противагу підприємству-конкуренту підприємство-монополіст вибирає ціну, не рівну граничним витратам, а перевищує їх. Хоча і тут використовується загальний принцип рівності граничних витрат граничному доходу, проте ціна вище величини граничних витрат, так як у підприємства-монополіста крива
граничного доходу не збігається з кривою попиту і знаходиться нижче останньої.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Максимізація прибутку: «граничний дохід - граничні витрати» "
 1. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  Процес виробництва. Виробнича функція. Сукупний, середній і граничний продукт. Закон спадної віддачі. Економічні витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат.
 2. Максимізація прибутку
  Тепер розглянемо проблему вибору комбінації «ціна - обсяг випуску», що забезпечує досягнення максимального прибутку. Для пошуку необхідної комбінації можна скористатися двома методами: порівняння повних загальних витрат з валовим доходом або використання граничних величин витрат і доходу. Віднімання загальних витрат з величини валового доходу дозволяє визначити розмір економічної
 3. Проте у більшості фірм спадання граничного про-; кта починається аж ніяк не з найму першого ж
  Тим не Проте у більшості фірм спадання граничного про-; кта починається аж ніяк не з найму першого ж робітника. Залежно від роізводственного процесу граничний продукт другого або третього робочого | дет вище граничного продукту першого працівника, якщо вони розподіляють між-: у собою обов'язки, і групова продуктивність, в порівнянні з единим працівником, підвищується. У
 4. Критерій максимізації прибутку
  При тих значеннях обсягу випуску продукції, при яких крива граничних витрат розташована нижче кривої граничного доходу (у даному випадку - кривої попиту), кожна додаткова одиниця, що випускається збільшує прибуток. І навпаки, як тільки крива граничних витрат перетне криву граничного доходу і розташується над нею, кожна наступна випущена одиниця продукції зменшує
 5. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  1. Максимізація прибутку при досконалої конкуренції 2. Максимізація прибутку за недосконалої конкуренції 1. Максимізація прибутку при досконалої конкуренції. В умовах досконалої конкуренції підприємець не може вплинути на ринкові ціни, тому кожна додаткова вироблена і продана одиниця продукції приносить йому граничний дохід MR=P1 (рис. 20.1). {Foto53} Рис. 20.1.
 6. Приватний випадок максимізації прибутку
  Величина максимально одержуваного прибутку є твір різниці між ціною і середніми загальними витратами (прибуток на одиницю продукції) на обсяг випуску продукції, при якому граничний дохід (Дпред) дорівнює граничним витратам (Іпред). Отже, прибуток максимізується за умови Дпред=Іпред Дане рівність можна модифікувати шляхом підстановки замість граничного доходу ціни (Ц),
 7. Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого
  Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого ресурсу граничний продукт убуває. 282 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринки ції дорівнює зміні обсягу випічки булочок («збільшення») при наймі очеред-ного робітника («крок»). Таким чином, він дорівнює граничному продукту робочого Із зростанням числа
 8. 60. ПРАВИЛА максимізації прибутку
  Максимізація прибутку (мінімізація збитків) досягається при обсязі виробництва, відповідному точці рівноваги граничного доходу та граничних витрат. Ця закономірність називається правилом максимізації прибутку. Правило максимізації прибутку означає, що граничні продукти всіх факторів виробництва у вартісному вираженні рівні їх цінами або що кожен ресурс використовується до тих пір, поки
 9. 1 ВАЛОВИЙ, СЕРЕДНІЙ І граничний прибуток КОНКУРЕНТНІЙ ФІРМИ ОБСЯГ ВИПУСКУ, в Галлії .
  1 ВАЛОВИЙ, СЕРЕДНІЙ І граничний прибуток КОНКУРЕНТНІЙ ФІРМИ ОБСЯГ ВИПУСКУ, в Галлії. ЦЕНД В $ ВАЛОВИЙ ДОХІД, в $ СЕРЕДНІЙ ДОХІД в $ ГРАНИЧНИЙ ДОХІД, в $ (Q] (P) [TR-PxQ] (AR-TR / Q] [MR - DTR / DQ) 1 6 6 6 6 2 6 12 6 6 3 6 18 6 6 4 6 24 6 6 5 6 30 6 6 6 6 36 6 6 7 6 42 6 6 8 6 48 6 6 'лава 14. Фірми на конкурентних ринках 299 Максимізація прибутку і крива
 10. Критерій максимізації прибутку
  Однак якщо ставиться завдання максимізувати прибуток, то для підприємства недостатньо тільки мінімізувати витрати. Звичайно, виробництво з найменшими витратами сприяє максимізації прибутку. Однак це необхідна, але зовсім не достатня умова для максимізації прибутку. Можна домогтися співвідношення ресурсів, що забезпечує найменші витрати, але не отримувати максимальний прибуток. У той же
 11. Зона прибутковості
  Порівняння сукупного доходу і загальних витрат з метою виявлення можливості максимізації прибутку представлено на рис. 20.3. Графіки кривих валового доходу (Двал) і загальних витрат (Іобщ) побудовані у відповідності з даними, що містяться в графах 3 і 4 табл.20.2. Економічна прибуток виходить в тих випадках, коли сукупний, або валовий дохід перевищує повні загальні витрати. На рис. 20.3
 12. Обмеження в нарощуванні ресурсу
  Підприємство буде нарощувати закупівлю ресурсу доти, поки гранична прибутковість від його використання буде перевищувати граничні витрати, пов'язані з його придбанням, і припинить це робити, як тільки гранична прибутковість ресурсу буде дорівнює його граничним витратам. Отже, принцип визначення підприємством обсягу використовуваного ресурсу аналогічний принципу оптимізації обсягу випуску
 13. 14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток
  14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток монополіста. Припустимо, що обсяг випуску фірми низький, скажімо, дорівнює Q1. При такій обсязі виробництва граничний дохід перевищує граничні витрати. Ed »фірма збільшить обсяг випуску на одиницю, додатковий дохід перевищить до-ти додаткові витрати і прибуток, яка, як ми
 14. Основні терміни і поняття
  Виробнича функція, изокванта, сукупний, середній, граничний продукт, економічні витрати виробництва, зовнішні, внутрішні витрати, нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 15. Принцип максимізації прибутку
  Існує два підходи до пошуку обсягу виробництва, при якому прибуток фірми досягає свого максимуму. Перший підхід «повні витрати - сукупний дохід» полягає в порівнянні валового доходу і валових витрат. Малі фірми, які не мають великих бухгалтерських підрозділів, часто саме так і чинять. У даному випадку бухгалтер чисто досвідченим шляхом перебирає співвідношення витрат і доходів
 16. Питання 28Условія максимізації прибутку при монополії.
  ВІДПОВІДЬ Поведінка фірми-монополіста обумовлено не тільки споживчим попитом і граничним доходом, але і витратами виробництва. Фірма-монополіст буде нарощувати випуск продукції до такого об'єму, коли граничний дохід (MR) буде дорівнювати граничним витратам (МС): MR=МС. Подальше зростання обсягу випуску на одну одиницю продукції призведе до перевищення додаткових витрат над
 17. 11.3. ПРАВИЛО максимізації КОРИСНОСТІ. граничнихкорисностей І КРИВА ПОПИТУ
  Суть правила максимізації корисності полягає в наступному: дохід споживача повинен бути розподілений таким чином, щоб останній долар, витрачений на кожен товар або послугу, приносив рівну граничну корисність. Гранична корисність кожного товару або послуги, поділена на його або її ціну, повинна бути однаковою для всіх товарів і послуг. На мові алгебри правило максимізації корисності
 18. Максимізація функції доходу
  Продифференцировав функцію доходів () за умови незмінності цін , отримаємо: {foto8} Прирівняємо диференціал функції Д до нуля: {foto9} Це рівність свідчить про те, що споживчий вибір оптимізується в тому випадку, якщо гранична норма заміщення одного блага іншим обернено пропорційна їх цінами. Воно є умовою максимізації функції доходу. Заміщення одного блага
 19. Основні терміни і поняття
  Похідний попит, гранична доходність ресурсу, граничні витрати ресурсу, правило мінімізації витрат виробництва, правило максимізації прибутку, заробітна плата, номінальна, реальна заробітна плата, крива індивідуальної пропозиції праці, рента, ціна землі, капітал, відсоток, номінальний, реальний відсоток, Пофакторние розподіл доходів, персональний розподіл доходів, крива
© 2014-2022  epi.cc.ua