Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

60. ПРАВИЛА МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ

Максимізація прибутку (мінімізація збитків) досягається при обсязі виробництва, відповідному точці рівноваги граничного доходу та граничних витрат. Ця закономірність називається правилом максимізації прибутку.
Правило максимізації прибутку означає, що граничні продукти всіх факторів виробництва у вартісному вираженні рівні їх цінами або що кожен ресурс використовується до тих пір, поки його граничний продукт в грошах стане рівнозначний його вартості.
Збільшення випуску продукції підвищує прибуток підприємства. Але тільки в тому випадку, якщо дохід від продажу додаткової одиниці продукції перевищує витрати виробництва даної одиниці (MR більше MC). На рис. 1 цього умовно відповідають обсяги випуску А, В, С. Отримувані в результаті випуску цих одиниць додаткові прибутки виділені на малюнку жирними лініями.


MR - граничний дохід;
MC - граничні витрати
Рис.
1. Правило максимізації прибутку
Коли витрати, пов'язані з випуском ще однієї одиниці продукції, вище принесеного за рахунок її реалізації доходу, то підприємство лише збільшує свої збитки. Якщо MR менше MC, то виробляти додатковий товар невигідно. На малюнку ці збитки відзначені жирними лініями над точками D, E, F.
У цих умовах максимальна прибуток досягається при тому обсязі виробництва (точка О), де крива граничних витрат у своєму зростанні перетне криву граничного доходу (MR=MC). Поки MR більше MC, збільшення виробництва дає зростаючу менше прибуток. Коли ж після перетину кривих встановлюється співвідношення MR MC, до збільшення прибутку веде скорочення виробництва. Прибуток зростає при наближенні до точки рівності граничних витрат і доходу. Максимум прибутку досягається в точці О.
В умовах досконалої конкуренції граничний дохід дорівнює ціні товару. Тому правило максимізації прибутку може бути представлено в іншому вигляді:
P=MC.

На рис. 2 правило максимізації прибутку застосовано до процесу вибору оптимального обсягу виробництва для трьох найважливіших ринкових ситуацій.

Рис. 2. Оптимізація обсягу виробництва в умовах максимізації прибутку А). мінімізації збитків Б). і припинення виробництва В).В умовах досконалої конкуренції максимізація прибутку (мінімізація збитків) досягається при обсязі виробництва, відповідному точці рівності ціни і граничних витрат.
Рис. 2 показує, як відбувається вибір в умовах максимізації прибутку. Максимізує прибуток підприємства встановлює обсяг свого виробництва на рівні Qo,, відповідному точці перетину кривих MR і MC. На малюнку вона позначена точкою О.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "60. ПРАВИЛА максимізації прибутку"
 1. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  правила для недосконалої конкуренції MC=
 2. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  максимізації прибутку може бути записано: MC=MR=P (20.1) де MC-граничні витрати; MR-граничний дохід; P-ціна. 2. Максимізація прибутку за недосконалої конкуренції. В умовах недосконалої конкуренції критерій максимізації прибутку відрізняється від розглянутого, так як фірма може впливати на ринкову ціну. Для того щоб продати додаткову одиницю продукції, фірма знижує
 3. Принцип максимізації прибутку
  максимізації прибутку є виконання наступного рівності (перша похідна функції прибутку (77=77? - ТЗ) повинна дорівнювати нулю):
 4. 11.3. ПРАВИЛО максимізації КОРИСНОСТІ. Граничнихкорисностей І КРИВА ПОПИТУ
  правила максимізації корисності полягає в наступному: дохід споживача повинен бути розподілений таким чином, щоб останній долар, витрачений на кожен товар або послугу, приносив рівну граничну корисність. Гранична корисність кожного товару або послуги, поділена на його або її ціну, повинна бути однаковою для всіх товарів і послуг. На мові алгебри правило максимізації корисності
 5. 10.8.2. ОПОДАТКУВАННЯ
  максимізація вимагає, щоб:?? (Q) /? Q=(? TR (Q / i>) /? Q) - (? STC (Q) /? Q) - T=0, (10.41) тобто щоб: MR (Q)=MC (Q) + Т. (10.41 *) Монополіст максимізує свою прібидь (після сплати податку), зрівнюючи граничну виручку і суму граничних витрат і ставки податку. Повний диференціал (10.41) буде: (? 2TR (Q / i>) /? Q2) dQ - (? 2STC (Q) /? Q2) dQ - dT=0, звідки: dT / dQ=
 6. Прибуток фірми
  максимізації (див. 8.2), фірма одночасно оцінює, який мінімально допустимий для неї рівень прибутку в довгостроковому періоді. Якщо прибуток систематично тримається нижче цього рівня, то власники фірми будуть прагнути піти з цього бізнесу і вкласти свій капітал в іншу справу. Подібний мінімально допустимий для фірми рівень прибутку називається нормальним прибутком. Економічна теорія
 7. Цільові установки фірми
  максимізації прибутку. Мета максимізації грошової прибутку є безумовно визначальною в умовах досконалої конкуренції, коли на ринку діє досить фірм і немає перешкод для появи нових. В умовах недосконалої конкуренції витяг максимального прибутку доповнюється, уточнюється, обмежується або навіть іноді заміщується іншими цільовими установками фірми, насамперед
 8. Розробляють закони, норми і правила
  правила) володіння власністю та функціонування ринків. Якщо правоваяоснова не допускає приватної власності на під-приємства, то економіка - соціалістична; якщо 58 підприємства знаходяться у власності отдельнихліц і діють заради приватної прибутку, то еконо-міка - капіталістіческая1. Навіть у найбільш «чі-стих» капіталістичних економіках существуюторганіченія на права
 9. 1 ВАЛОВИЙ, СЕРЕДНІЙ І граничний прибуток КОНКУРЕНТНІЙ ФІРМИ ОБСЯГ ВИПУСКУ, в Галлії.
  Максимізація прибутку, яка дорівнює різниці ва-: ового доходу та сукупних витрат фірми. У попередньому розділі ми: ассмотрелі дохід фірми, а в гол. 13 - витрати; отже, ми маємо віз-южность досліджувати процес досягнення найбільшого прибутку та його вплив на рівую пропозиції. Простий приклад максимізації прибутку Почнемо аналіз процесу прийняття фірмою рішення про обсяг пропозиції
 10. 7. Як критерій економічного благосост-стояння ми використовуємо загальний надлишок. Згадаймо, що
  максимізації економічного бла-госостоянія. Глава 15. Монополія з; Безповоротна втрата Ми починаємо аналіз з вивчення поведінки монополії, як якщо б вона управля-лась великодушним плановиком, який зацікавлений не тільки в прибутку зладельцев фірми, а й у вигоді її споживачів і прагне до максимізації ебщего надлишку, рівного сумі надлишку виробника (прибутку) і
 11. ГЛАВА 23. ФІРМА В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  максимізації прибутку в короткостроковому періоді. Чим вони відрізняються? Коли необхідно порівнювати валові витрати і валовий дохід, а коли граничні витрати і граничний прибуток? 4. Як забезпечити максимізацію прибутку в довгостроковому періоді? Отримують фірми прибуток: так чи ні? 5. У якому співвідношенні перебувають чиста конкуренція і ефективність бізнесу в короткостроковому
 12. Питання 26Условія максимізації прибутку при досконалої конкуренції.
  Максимізація прибутку є основною метою фірми. Тому фірма повинна вибрати такий обсяг продукції, що поставляється, щоб досягти максимального прибутку за кожен період продажів. ПРИБУТОК - це різниця між валовим (загальним) доходом (TR) і сукупними (валовими, загальними) витратами виробництва (ТС) за період продажів: прибуток=TR - ТС. Валовий дохід - це ціна (Р) проданого товару, помножена
 13. Поняття глобалізації господарської діяльності
  максимізація прибутку, скільки максимізація ринку. В іншому випадку конкуренти з інших регіонів можуть витіснити їх не тільки з зарубіжних, але і з національних ринків, як це сталося в 90-і рр.. з багатьма російськими компаніями, особливо з виробництва споживчих товарів. Світові ринки багатьох товарів вже поділені транснаціональними корпораціями в тому сенсі, що вони присутні або
 14. 14.2.1. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ЄДИНИЙ ПЕРЕМІННИЙ ФАКТОР
  максимізації прибутку:?=TR (QX) v TC (QX)=PXQX - TFC - wL, (14.16) PX=f (QX), QX=? (L). Умовою максимізації прибутку про першого порядку буде рівність нулю першої похідної (14.16): d? / DL=PX (dQX / dL) + QX (dPX / dQX) (dQX / dL) - w *=0, (14.17) звідки після перестановок отримаємо: (dQX / dL) [PX + QX (dPX / dQX)]=w *. (14.17 *) Перший співмножник лівої частини
© 2014-2022  epi.cc.ua