Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Глава 25. Макроекономічна рівновага, засноване на пріоритеті сфери виробництва

Необхідно відзначити, що принцип пріоритетності виробництва (і насамперед матеріального) як основи національного багатства міцно утвердився з виходом на історичну арену фізіократів. У своїй знаменитій роботі «Економічна таблиця» (1758) Ф. Кене вперше спробував проаналізувати суспільне відтворення як збалансовану економічну систему, встановивши пропорційність між натурально-речовими і вартісними елементами національного виробництва. Це, можна сказати, перший в історії економічної думки макроекономічний аналіз, здійснений у рамках соціально-економічного змісту народного господарства.

Ф. Кене виділив три основних класи: продуктивний (фермери та сільськогосподарські наймані працівники), власники (дворянство, духовенство, король зі свитою, чиновництво) і безплідний (промисловці, купці, ремісники, наймані робітники в промисловості). Вперше було розділено суспільство на класи на економічній основі та визначено головні канали реалізації суспільного продукту. Численні акти обміну знайшли своє вираження в масових потоках товарів і грошей. Поводженню річного продукту по Кене (рис. 25.1) передує виплата класу власників ренти продуктивним класом у розмірі 2 млрд ден.
Од. При цьому Ф. Кене вважав ренту єдиною формою «чистого продукту».
К. Маркс охарактеризував «Економічну таблицю» як «... геніальне для свого часу зображення річного процесу відтворення, опосередкованого зверненням ...».

Ріс.25.1 Звернення річного продукту


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава 25. Макроекономічна рівновага, засноване на пріоритеті сфери виробництва"
 1. Терміни і поняття
  макроекономічної рівноваги
 2. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  макроекономічної рівноваги пронизані психологічної забарвленням: «схильність», «перевагу», «очікування», «прагнення» та ін Це відображення тієї реальності, в якій живуть люди з притаманними їм пристрастями і
 3. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  макроекономічної рівноваги пронизані психологічної забарвленням: «схильність», «перевагу», «очікування», «прагнення» та ін Це відображення тієї реальності, в якій живуть люди з притаманними їм пристрастями і
 4. Глава 25. Макроекономічна рівновага
  Розгляд економіки як єдиного цілого, аналіз роботи економічного механізму на рівні національного господарства - необхідна передумова вироблення основ економічної
 5. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель:
 6. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і рівновагу в умовах постійних цін (кейнсіанська модель: «сукупні
 7. 12.1. Поняття макроекономічного рівноваги
  макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної одно-іссія економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізовані (логічно, графічно) описи різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. II езважаючи на те що на практиці існують різні порушення вимог такої моделі, знання
 8. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг та ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу
 9. Глава 4 макроекономічної рівноваги
  макроекономічної рівноваги розуміють пошук такого влаштовує всіх вибору, при якому використання обмежених ресурсів (праці, землі, капіталу) для створення різноманітних товарів збалансоване з їх розподілом між членами
 10. Поняття стабілізаційної політики
  макроекономічної рівноваги на рівні, близькому до повного використання факторів виробництва в умовах стабільного рівня цін. Ця політика зазвичай пов'язана з впливом на сукупний попит як більш динамічний компонент макроекономічної рівноваги, регулюючи який, можна досить швидко повернути економіку до повної зайнятості і забезпечити рівновагу, принаймні, у короткостроковому
 11. Контрольні питання
  макроекономічну рівновагу ? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив?
 12. Відповіді до тестів
  Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б , г 4 г 5 а, б, г, д 6 г, б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3, б 4; г 5; г 6; а 7; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а , в, г 10; а, б, в, г 11, б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 13. Розділ IV Макроекономічна рівновага у відкритій економіці
  макроекономічної політики доводиться вирішувати два основні завдання. Одна з них пов'язана з досягненням внутрішньої рівноваги, під яким розуміється прагнення до повної зайнятості і стабільності цін. Інше завдання передбачає досягнення зовнішньої рівноваги, що вимагає виключення надмірної незбалансованості в міжнародних платежах. Ці завдання тісно пов'язані між собою. Як ми вже знаємо,
 14. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  макроекономічне) рівновага - це одночасне рівновагу на всіх ринках, рівновага економічної системи в цілому. В економічній теорії макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної рівноваги економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (логічно і графічно) опис різних економічних явищ і процесів з метою виявлення
© 2014-2022  epi.cc.ua