Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Критичне становище підприємства

Положення підприємства ще більше посилюється, якщо відбувається подальше зниження ринкової ціни. Критичною точкою на рис. 20.6, при якій можлива і необхідна призупинення виробництва, є точка К. Зокрема, якщо ціна стане рівною 115 руб., То граничний дохід
(ціна) стає рівною середнім змінним витратам. На рис. 20.6 точка К - це точка, в якій крива попиту С? стосується кривої середніх змінних витрат, що свідчить про рівність ціни і величини середніх змінних витрат.
Зіставлення ціни і середніх змінних витрат дозволяє зробити висновок, що при їх рівності підприємство буде нести збитки, відповідні повним постійним витратам. У цій ситуації підприємство може і призупинити виробництво, так як для нього виявляється байдужим, виробляти або не виробляти продукцію.
І в одному, і іншому випадку підприємство зазнає збитків, рівні повним постійним витратам, і воно змушене шукати додаткові джерела для їх погашення. При будь нижчою ціною підприємство буде мінімізувати свої збитки шляхом призупинення виробництва.
На рис. 20.6 величина збитків, які приносить реалізація кожної одиниці продукції, позначена відрізком LK, відповідним різниці між середніми загальними витратами і середніми змінними витратами (або ціною) товару. Повні постійні витрати або величина сукупних збитків вимірюється (площа прямокутника КЕМL) як добуток збитків, принесених кожною одиницею продукції (відрізок LK), на кількість одиниць виробів, що випускаються (Qк). Будь-яке відхилення від даного обсягу продукції, що випускається в більшу або меншу сторону буде приносити сукупні збитки, що перевищують повні та постійні витрати.
Ці збитки більше збитків, які несе підприємство у випадку тимчасового призупинення виробництва.
Таким чином, якщо граничний дохід (ціна) стає рівним середнім змінним витратам, то підприємство вирішує питання про тимчасове припинення виробництва та пошуку шляхів поліпшення положення підприємства в короткостроковому періоді. Ясно, що з такими

збитками в довгостроковій перспективі підприємство не може функціонувати, оскільки в іншому випадку це призведе до банкрутства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Критичне становище підприємства "
 1. Поворотний пункт: захід чи відродження?
  Критичний вік ", який необхідно буде подолати. Абсолютно ясно, що період економічної могутності та лідерства, що припав на 50 - 60-ті роки, вже ніколи не повториться. Інші країни вже майже наздогнали США за рівнем продуктивності та економічному розвитку. Хоча США поки і залишаються економічним лідером, проте невідомо, що трапиться в найближчі десятиліття. Вступ США
 2. 3. Максимізація прибутку
  критичні помічаючи-ня по
 3. 9.2. Кілька слів про ризики
  критичних точок. Змістовна сутність таких програм полягає в тому, щоб у процесах реалізації стадій життєвого циклу виробів або суми їх властивостей виявити критичні точки, встановити контроль за ними і здійснювати моніторинг якості з урахуванням фактора ймовірності. Такі програми містять сім наступних етапів. 1. Аналіз ризиків - виявлення потенційно можливих видів небезпеки,
 4. Рекомендована література
  спін В.І. Полі. зібр. соч. Т.! («Економічний зміст народництва і критика його в книзі р. Струве»); т. 3 («Розвиток капіталізму в Росії»); т. 5 (« Аграрне питання і критики Маркса »). ртруве П.Б. Критичні нотатки до питання про економічний раз-питті Росії. СПб., 1894. ^ ган-Барановський М.І. Російська фабрика. М., 1998. 'Тан ж. З .
 5. ЛІТЕРАТУРА
  Ленін В.І. Повне. зібр. соч. Т. 1 («Економічний зміст народництва і критика його в книзі р. Струве») ; т. 3 («Розвиток капіталізму в Росії»); т. 5 («Аграрне питання і критики Маркса»). Струве П.Б. Критичні нотатки до питання про економічний розвиток Росії. СПб., 1894. Туган-Барановський М. І. Російська фабрика. М.,
 6. Стаття 21. Дочірні підприємства, філії та представництва підприємств з іноземними інвестиціями
  положень про них, що затверджуються підприємством з іноземними
 7. 9.3.1. ВХІД ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗЬ І ВИХІД ІЗ НЕЇ
  положенні A (P2, q2) на рис. 9.11, а, а галузь в цілому в положенні В (P2 , Q2=(n + k) q1) на рис. 9.11,6. Це і є рівновага тривалого періоду. Кожне типове підприємство (і галузь в цілому) має в рівновазі тривалого періоду нульову економічний прибуток, і, отже, жодне підприємство не має стимулів для входу в галузь або виходу з неї. У цьому й полягає головна відмінність
 8. Крива попиту підприємства і галузі
  положення підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах. Як ми вже знаємо, підприємство буде максимізувати прибуток або мінімізувати збитки в короткостроковому періоді, орієнтуючись на такий обсяг випуску продукції, який відповідав би збігу (рівності) граничних витрат і граничного доходу (Дпред.=Іпред). На рис. 22.1 це - точка К. Їй відповідає обсяг виробництва QК.
 9. Значить, ви не вважаєте, що 17 березня відбувся «головний обвал», як стверджують деякі аналітики?
  критичним падінь курсу акцій. Надії на фінансове зцілення американської економіки, а значить «запобігання кризи», як і раніше великі. Саме це на сьогодні головний фактор стабільності на фондових
 10. ЛІТЕРАТУРА
  критичної історії »/ / Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. М.: Политиздат, 1967. Від. 2 (10). Негіші Т. Історія економічної теорії. М.: Аспект-Пресс, 1995. Гол. 2-5. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. М.: Справа, 1994.
 11. Рекомендована література
  критичної історії »/ / Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. М: Политиздат, 1967. Від. 2 (10). Негіші Т. Історія економічної теорії. М.: Аспект-Пресс, 1995. Гол. 2-5. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. М.: Справа, 1994. Гол.
 12. Рівноважний стан підприємства
  становище підприємства на ринку чистої конкуренції зумовлюється трьома основними умовами. Перше з них полягає в тому, щоб були відсутні спонукальні мотиви для входження в галузь «нових» товаровиробників і виходу «старих» з неї. Вирішальним моментом даної умови є відсутність економічного прибутку, коли криві середніх загальних і граничних витрат і ціни (попиту)
 13. Запитання для самоперевірки
  становище підприємств у перехідній економіці та які умови їх ефективної ринкової адаптації? 2. Що таке державний сектор економіки, які його рамки в перехідній економіці? 3. Що таке комерціалізація державних підприємств, які її переваги та недоліки? 4. Які підприємства повністю або частково зберігаються у державній власності, у чому сенс
 14. Зона прибутковості
  критичних обсягів виробництва, коли валові загальні витрати стають рівними валового доходу. При будь-якому обсязі випуску продукції, що знаходиться між його величинами QА і QВ, підприємство отримує економічний прибуток. Максимальна величина економічного прибутку досягається при такому обсязі виробництва продукції, при якому різниця між сукупним доходом і повними загальними витратами
 15. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 1
  критичних позицій різні трактування поняття «податкова система», дані у Великому економічному словнику, у фінансово-кредитному енциклопедичному словнику, С. Г. Пепеляєвим, Ю. В. Крохіна, І. І. Кучеровим, В. Г. Панскова, В. П . Худолєєва, С. В. Баруліна та іншими вченими. 4. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці проаналізуйте за критичних позицій різні
 16. 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
  критичному обсязі виробництва робота буде беззбиткової. В ході проведення аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку можна виявити фактори росту прибутку, а також вплив економічних показників на ефективність обсягу виробництва. Чинники зростання прибутку: 1) підвищення рівня організації виробництва, 2) збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції; 3)
 17. 4. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг
  критичного переосмислення сформованого традиційного підходу до аналізу міжнародної торгівлі та прагнуть створити власні оригінальні
 18. 8.5. Рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції
  критичним обсягом виробництва: у цій точці спостерігається мінімум середніх витрат, ринкова ціна буде дорівнює середнім витратам. При подальшому падінні ціни продовження діяльності фірми можливе лише в умовах, коли (а) є резерви для покриття збитків і (б) збитки від продовження виробництва менше, ніж від його закриття. Іноді виробництво може бути тимчасово припинено до
 19. Глава 29 . Концепції перехідної економіки
  критичної точки. Другий недолік - це вкрай низька продуктивність внаслідок тотального придушення господарської
© 2014-2022  epi.cc.ua