Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОРПОРАЦІЯ

(від лат. Corporatio - об'єднання)
сукупність осіб, об'єдналися для досягнення загальних цілей, здійснення спільної діяльності та створюючих самостійний суб'єкт права - юридична особа.
Найчастіше корпорації організовуються у формі акціонерного товариства. У приватній корпорації більшість акцій належить одному власникові, родині чи вузькій групі акціонерів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОРПОРАЦІЯ "
 1. 4. Міжнародні корпорації
  корпорації. При цьому необхідно розрізняти транснаціональні та багатонаціональні
 2. № 75. Диверсифікація виробництва і капіталу та її економічні наслідки
  корпораціям - конгломератам. 2. в умовах інтеграції найбільші корпорації все більше стають транснаціональними. Велика корпорація має багато філій, що полегшує збут продукції. 3. корпорації в основному втрачають сімейний характер, тобто на чолі групи стоять акціонери (виняток - група Дюпонів). 4. найбільші доходи тепер мають не капіталісти, не власники капіталів, а
 3. Багатонаціональні корпорації
  корпорації (МНК) - це такі корпорації, у яких і капітал, і сфера діяльності носять міжнародний характер. У даному випадку мова йде про об'єднання капіталів фірм двох або більше країн з метою здійснення тієї чи іншої зовнішньоекономічної діяльності. Однак кількість і частка багатонаціональних компаній в обороті міжнародних корпорацій досить скромна. Переважну роль відіграють,
 4. Транснаціональні корпорації (ТНК)
  корпорації (ТНК) - фінансово-промислові об'єднання національні або інтернаціональні по капіталу, побудовані за принципом централізованого планування та управління в світовому масштабі, що беруть участь у міжнародному поділі праці і використовують переваги від інтерналізації господарського життя для максимізації
 5. ЗАКРИТИЙ ЗАКЛАД
  корпорації вже закладені і випуск нових закладних облігацій неможливий. У цьому випадку корпорація може вдатися до випуску беззаставні облігації, але тільки у випадку її фінансової стійкості і високої
 6. 2.2. Корпоративний податок
  корпорацій. Корпоративний податок у Японії зараховується в національний, префектурние і муніципальні бюджети. Національна ставка з податку складає 33,48%, префектурние - 5% від національної (1,67 від прибутку), муніципальна - 12,3% від національної (4,12% від прибутку). Загальна ставка складає близько 40%. Корпоративний податок стягується з доходів від підприємницької діяльності акціонерних
 7. Пенсійні фонди
  корпораціями і фірмами для виплати пенсій та допомог робітникам і службовцям. Пенсійні фонди встановлюють систему внесків, що враховує при обчисленні пенсії весь заробіток, а не тільки його частину. Пенсійні фонди свої кошти інвестують переважно в акції корпорацій. Частина резервів пенсійних фондів поміщається в короткострокові і довгострокові державні цінні
 8. Інвестиційний бюджет
  корпорацій і місцевих органів влади. Спеціальні рахунки охоплюють рахунки державних підприємств, корпорацій, майн, фондів. Велика кількість спеціальних рахунків - характерна риса фінансової системи Японії. Місцеві органи влади нараховують близько 7 тис. подібних
 9. 25 публічних корпорацій
  корпорація є організаційно-правовою формою підприємства. Ця форма застосовується для управління націоналізованими галузями. Публічна корпорація є юридичною особою. Публічні корпорації відносяться до державних підприємств. Місцеві органи влади вважаються публічними корпораціями, у них є повноваження для випуску муніципальних цінних паперів, вони мають право отримувати позики
 10. 3. Максимізація прибутку
  корпорацій не можуть еффектівноконтроліровать управління корпораціями; в цих умовах керуючі можуть вільно осуществлятьсвоі власні цілі за рахунок майна акціонерів-рів. Давайте розглянемо ці критичні помічаючи-ня по
 11. СОЦІАЛЬНІ ЦІЛІ ФІРМ
  корпорації, іноді роблять по-жертвування на благодійні цілі, виделяютсредства для державного телебачення або з-біра інші форми благодійної діяльності, які безпосередньо не збільшують ве-личину їх прибутку. Це породжує два взаємопов'язаних питання Чи означає такого роду діяч-ність відмова від турботи про вигоди акціонерів? По-винні чи великі копорації думати
 12. Які родинні назви господарств?
  Корпорація в ряді країн (США, Англія та ін.) - акціонерне товариство (АТ) - велике підприємство, капітал якого утворюється шляхом продажу акцій. Партнерство - юридична форма організації підприємства, яка займає проміжне місце між індивідуальним (сімейним) підприємством та компанією (об'єднанням фізичних осіб) з обмеженою відповідальністю. Члени партнерства, що мають свій
 13. Тема 9. Зарубіжний досвід оподаткування колективних доходів
  корпорацій в зарубіжних країнах. 2. Особливості оподаткування колективних доходів у США та Японії. 3. Особливості оподаткування колективних доходів у Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику принципів справляння податків прибуток (доходи) корпорацій в
 14. 22. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури
  корпорації. Це господарюючі суб'єкти, що займають домінуюче становище на певному ринку. Це великі виробничі комплекси, сфера діяльності яких пов'язана не тільки з виробничою, а й з фінансовою діяльністю. Визнання значення великих корпорацій у функціонуванні національної економіки призвело до створення відповідного законодавства, що регулює їх діяльність
 15. 2.1. Податок на прибуток (доходи) корпорацій
  корпорацій у розвинених країнах стягується, як правило, за пропорційними ставками. Середній рівень ставок з корпоративного податку становить порядку 30 - 40%, при цьому спостерігається практично загальна тенденція до їх зниження. За даними американської дослідницької організації Tax Foundation (станом на 2009 р.), країною з найвищою сукупної ставкою податку на прибуток корпорацій
 16. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ
  корпорації, що надається при придбанні нових засобів
 17. 9.1. Транснаціональні корпорації: звіриний оскал прогресу
  корпорації (ТНК). Ступінь вивченості цього феномена транснаціональних корпорацій можна порівняти хіба що зі ступенем вивченості феноменів глобалізації та інформаційної революції. Ці ужиткові терміни масово застосовуються не тільки в політиці та науці, а й у повсякденному житті, але більшість використовують їх навіть не намагається зрозуміти, які ж конкретно процеси і явища вони описують і що
 18. Рівень концентрації капіталу
  корпорації. Питома вага корпорацій з числом зайнятих від 500 чоловік і вище в загальному обсязі виробництва складає 53%, в тому числі у банківській сфері у 50 корпорацій зосереджена приблизно 1/3 активів і депозитів майже 12 тис. банків країни. У сільському господарстві основну роль грають надвеликі підприємства індустріального типу (дохід понад 0,5 млн дол). У середині 90-х років вони становили
© 2014-2022  epi.cc.ua