Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Концепція «сталого розвитку

Лише забезпечення сталого, збалансованого та контрольованого розвитку може реально гарантувати перехід до нової ери необхідного і безпечного для світу економічного зростання. Це означає, що при розробці економічної політики і в ході її здійснення в кожному секторі економічного життя необхідно забезпечити гармонійне поєднання між економікою та навколишнім середовищем. У Декларації Конференції в Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку, що включає в себе 27 рекомендаційних принципів, розкриваються істота і цілі реалізації концепції сталого розвитку. Поняття сталого розвитку включає в себе наступне:
| визнання того, що в центрі уваги знаходяться люди, які повинні мати право на здорове і плідне життя в гармонії з природою;
| охорона навколишнього середовища повинна стати невід'ємним компонентом процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від нього;
| право на розвиток повинно реалізуватися таким чином, щоб в рівній мірі забезпечити задоволення потреб у розвитку та збереженні навколишнього середовища як нинішнього, так і майбутніх поколінь;
| зменшення розриву в рівні життя народів світу, викорінення бідності та злиднів з урахуванням тієї обставини, що сьогодні на частку 3/4 населення Землі припадає лише 1/7 частина світового доходу.
Подібний підхід буде вести до масованого переміщенню економічного зростання в країни й регіони. Тільки шляхом задоволення величезних і все зростаючих потреб населення світу, що розвивається можна забезпечити можливості та перспективи переходу до нової ери стабільного, оптимального і збалансованого економічного зростання світової економіки в цілому.
Промислово розвинені країни повинні першими піти шляхом здійснення переходу до оптимального і збалансованого розвитку. За останні кілька років у промислово розвинених країнах під впливом підвищення цін на енергію і в результаті потенційної нестачі ресурсів різко скоротився сировинний компонент у виробництві промислової продукції. Наприклад, Японія в середині 80-х років використовувала лише 60% сировинних матеріалів на кожну одиницю промислової продукції порівняно з початком 70-х. Сьогодні головним джерелом додаткової вартості все більшою мірою стають знання та інтелектуальні можливості людини, що використовуються у виробництві товарів і послуг, які все більше повинні орієнтуватися як на задоволення потреб у якісно нових товарах та інших матеріальних потреб, так і на устремління людей в такі нематеріальні області , як відпочинок, розваги, культура, освіта і духовний розвиток.

Наприклад, в США зниження використання сировинних матеріалів для енергоспоживання викликано двома основними причинами: за оцінками, близько 45% зниження викликане структурними зрушеннями в економіці на користь менш енергоємної продукції (так, скоротилося виробництво сталі, цементу і т.п.), інші 55% викликані більш ефективними технікою, технологією, новими видами екологічно чистих виробництв.
Забезпечити екологічну безпеку в рамках політичних блоків, систем, окремих країн не можна. Тут ми маємо справу з общегуманістіческіх цінностями, які вимагають нового бачення глобальної ситуації, яке б в практичному плані дозволило забезпечити екологічну стабільність для всієї цивілізації і в той же час для кожного члена світової спільноти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Концепція «сталого розвитку"
 1. 4.1. Концепція сталого економічного зростання
  4.1. Концепція сталого економічного
 2. Концепція сталого розвитку
  концепцію сталого розвитку, в основу якої покладена ідея екологічно чистого розвитку. У наступні роки вміст цієї концепції значно розширилося. Воно охоплює не тільки проблеми навколишнього середовища, але і цілий ряд інших: фінансові, соціальні, демографічні. Сталий розвиток передбачає задоволення потреб суспільства без шкоди для майбутніх поколінь, без збільшення
 3. 1. Неокласичний підхід
  концепції економіки пропозиції (Д. Гилдер, А. Лаффер та ін.) Прихильники цієї концепції вважають, що ринок праці, як і всі інші ринки, здатний до автоматичного саморегулювання і залишається стійким і рівноважним в довгостроковому періоді в умовах повної зайнятості. Тому уряд повинен проводити політику невтручання в самоналагоджувальний механізм ринку праці. Оскільки
 4. Запитання для повторення
  концепції сталого світового розвитку повинні вирішуватися глобальні проблеми
 5. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних господарств у світовій системі. Загальна посилка цих теорій полягає в тому, що національні господарства займають у світі нерівне становище. У число провідних концепцій глобальної системи
 6. 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
  концепцій? Наступність поглядів і теорій. Зв'язок сучасних концепцій з попередніми поглядами і розробками. Розвиток вітчизняної економічної
 7. Лекція 1 Тема: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  концепцій аналізується у світлі трактування ними предмета економічної теорії. Особлива увага звертається на характерні риси російської економічної школи, її відмінності від західних концепцій, які обумовлені специфікою російської
 8. Значення моделі рівноваги Вальраса
  розвиток сучасними теоретиками служить основою дослідження головних проблем макроекономіки: економічного зростання, інфляції, зайнятості. Теорія рівноваги - вихідна база практичних розробок і практичної діяльності, аналізу комплексу проблем, пов'язаних з розумінням того, як порушується рівновага і як воно
 9. 80. У чому сенс концепції нульового економічного зростання?
  Концепції дійшли висновку, що економічне зростання підійшов (або підходить) до певної межі, за рамками якого людству загрожують серйозні катаклізми, повне використання природних ресурсів. Позитивним у концепції нульового зростання є прагнення переглянути «звичні» уявлення про невичерпність природних надр. Автори концепції попереджають про серйозні наслідки
 10. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
  розвиток конкуренції. Конверсія. Формування механізму функціонування державних і муніципальних під-приємств в перехідній
 11. 17. Неокласичний синтез. БОРОТЬБА І СИНТЕЗ в ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  концепцій. Поєднання кейнсіанських і монетаристських підходів. Математизація економічних досліджень. Розширення проблематики. Боротьба і синтез напрямів в економічній науці в США. Розвиток економічної науки у Франції. Теоретичні розробки М. Аллі. Розробка національної моделі управління в японській економічної думки. Концепція нульового економічного
 12. Прискорення економічного зростання
  концепції наздоганяючого розвитку була недооцінка соціальних проблем, супутніх економічному зростанню. Передбачалося, що темпи розвитку економіки неминуче призведуть до розширення зайнятості, підвищення рівня життя всіх, в тому числі найбідніших верств населення. Теоретичним обгрунтуванням моделі прискореного економічного розвитку послужила неокейнсианская школа. Великий внесок у розробку
 13. Терміни і поняття
  розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний і інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова
 14. Терміни і поняття
  розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я . Тінбергена-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова
 15. 4.1.1. Основні умови сталого економічного зростання
  концепції сталого розвитку займає положення про биосферной функції людини, усвідомлення людством необхідності зміни свого ставлення до природи. Стійкість біосфери визначатиметься тим, наскільки людство зможе подолати егоцентризм, узгодити свій шлях з законами розвитку природи. Якщо антропогенні фактори регресу виявляться пре-володіють над законами розвитку, то це
 16. Глава 1. Теорія світогосподарських зв'язків. Основні концепції міжнародної торгівлі, їх розвиток
  концепції міжнародної торгівлі, їх
 17. 4. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг
  концепції класичної школи. Причому вони концентрують свою увагу на тих аспектах, які не отримали належного висвітлення у працях їхніх попередників. Друге - теорії, автори яких виходять з необхідності критичного переосмислення сформованого традиційного підходу до аналізу міжнародної торгівлі та прагнуть створити власні оригінальні
© 2014-2022  epi.cc.ua