Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Конкурентна пропозиція і ефективність у сфері виробництва


У гол. 9 ми показували, що кожна фірма в конку-рентної галузі вибирає той обсяг випуску про-дукції, при якому граничні витрати дорівнює сумі до-ються ціною Таким чином, в умовах конкуренціідля всіх фірм, що виробляють яблука і банани:
МСА=РА і МСВ=РВ (4)
Так як граничні витрати виробництва яблокодінакови для всіх виробників яблук, то чи не су-суспільством способу перерозподілити загальний обсяг виробництва яблук між фірмами так, чтобиуменьшіть витрати виробництва яблук в Галузь цілому. Якщо MC не рівні для всіх фірм, то сово-купно загальногалузеві витрати скорочуються, ес-Чи фірми з низькими MC збільшують випуск, афірми з високими MC - скорочують. Коли пре-слушні витрати всіх фірм дорівнюють, що не существуеттакого знижує витрати перерозподілу іми маємо ефективність у сфері виробництва.
Розподіл ресурсів є ефек-нормативним у сфері виробництва, якщо невозмож-но перерозподілити сукупний обсяг про-виробництва будь-якого блага між фірмами так, щоб знизити сукупні общеотраслевиеіздержкі виробництва даного блага. По-кільки в абсолютно конкурентній економі-ці граничні витрати виробництва любогоблага рівні для всіх виробників, то рівноваги в подібній економіці є еф-лективним з виробництва.

Щоб вироблялося більше яблук, доведеться з-ять землю, праця й інші ресурси з проізводствабананов (або інших благ). Інший спосіб розмірковуючи-ний з приводу граничних витрат проізводстваяблок пов'язаний з проблемою визначення такого со-кращения випуску бананів, яке було б необ-хідно, щоб справити ще одне яблуко. Етаідея підводить нас до поняття граничної нормитрансформаці і.
Про Гранична норма трансформації блага А (в сенсі ресурсів) в благо В (MRTAB) вимірюється ет приріст обсягу випуску блага В, якийможе бути отриманий за рахунок скорочення обсягів по-ма випуску блага А на 1 одиницю , або, еквівалентному, скорочення випуску В, необходімогодля реалізації можливості збільшення ви-пуску А на 1 едініцу10.
Припустимо, проводиться на одне яблуко мень-ше; це вивільняє ресурси вартістю МСА.Сколько бананів може отримати суспільство, викорис-чаплі ці ресурси? Отримання одного банана обходить-ся суспільству в. MC8, так що на ресурси стоімостьюв 1 дол можна провести 1/МСв бананів. Такимобразом, суспільство, відмовляючись від одного яблука, може отримати на МСА / МСВ бананів більше, іпредельная норма трансформації яблук в бананиравняется наступного відношенню:
(5)
Гранична норма трансформації яблук в бананиізмеряет альтернативні витрати наращіваніявипуска яблук, т.
е. кількість бананів, від которогонадо відмовитися для отримання ще одного яблокаОб'едіняя рівності (4) і (5), отримуємо

Іншими словами, в умовах конкуренції предель-ная норма трансформації яблук в банани равнаотношенію ціни яблук до ціни бананів.
Цей результат завершує другий блок. Теперьми побачили, що в умовах досконалої конкурен-ції гранична норма трансформації равняетсяотношенію цін. Заключний крок полягає в де-монстрації того, що в умовах конкурентного
10 Гранична норма трансформації одного блату в будь-яке інше зависитот обсягів виробництва всіх товарів і послуг в економіці. Якщо в еко-номіці є тільки два види благ, то MRT одного в інше рівняє-ся -1, помноженої на значення (негативне) кутового коеффіціен-та границі виробничих можливостей, що обговорювалася в гол. 1.
Рівноваги розподіл ресурсів є ефек-нормативним як у сфері виробництва, так і в сфері по-требления, оскільки всі - і споживачі, і про-изводителей - зіштовхуються з однаковим співвідносячи-ням цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конкурентна пропозиція і ефективність у сфері виробництва "
 1. 5. Конкуренція
  конкурентними. Незважаючи на сумнівну доцільність цієї термінології, вона є загальноприйнятою і змінити її нелегко. Однак необхідно остерігатися неправильного її розуміння. Було б серйозною помилкою на підставі повної протилежності монопольної ціни і конкурентної ціни робити висновок про те, що монопольна ціна є результатом відсутності конкуренції. Каталлактіческая конкуренція
 2. 3. Заробітна плата
  конкурентної ринкової ставки, якщо тільки для початку заняття підприємництвом, крім розуму і капіталу (останній завжди доступний для підприємців, що пропонують більш високу віддачу), не потрібні ще й інституційне право, патент або ліцензія, закріплення за групою привілейованих людей. Стверджувалося, що людина, яка шукає роботу за наймом, повинен продати свою працю по будь-якій ціні,
 3. Коментарі
  конкурентні, 335, 337; курси обміну валют, 484; максимальні і мінімальні, 711, 714-715; монополія, 263, 335-355, 359-363, 372, 638, 717-718; на товари, 313-318; неринкові, 370-372; освіту, 62-63, 201, 366; визначення вартості, 312-313; визначення, 255, 313, 372, 398, 660; паритет, 425, 429, 738-739; стелі цін, 714-715; споживання, 311, 360-362, 368; уряд, 397; премія, 403,
 4. 4.5. Кредитний консалтинг
  конкурентні умови, але підняли ставки по іпотеці, значно збільшили початковий внесок і посилили умови кредитування. Кредитний брокер - по суті фінансовий адвокат. Ви можете піти в суд самі - а можна найняти юриста, можна постригтися вдома самому біля дзеркала - а можна і в перукарні у фахівця, хтось лагодить свій запорожець сам - а хтось віддає свій мерседес в автосервіс.
 5. Сутність і функції ринку
  конкурентності. Саме це і становить родові, сутнісні риси ринку. Матеріальна основа ринкових відносин - рух товару і грошей. Але так як ринок функціонує у певній економічній системі і в своєму розвитку перетворюється на самостійну підсистему, то це не може не викликати специфіку в формах його прояву (різний питома вага ринкових відносин у всій економічній
 6. Тіньова економіка
  конкурентний) механізм, скільки як зміна традиційних зрівнялівки і бюрократичних подачок стихійними подачками (здійснюваними або державою, або регіональним чиновництвом, або керівниками тієї чи іншої приватної чи псевдодержавності корпорації) і доходами від процесів первісного нагромадження капіталу, замішаними частиною на законах ринку та експлуатації, частиною на насильстві, як
 7. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  конкурентного ринкового середовища. Таке завдання стояло перед усіма країнами з перехідною економікою, які отримали від соціалізму сверхконцентрірованное і монополізоване господарство. Фінансова реструктуризація - це заходи з розчищення балансу підприємства, упорядкування активів компанії за критеріями ринкової економіки. На відміну від організаційної, фінансова реструктуризація не може розтягуватися на
 8. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  конкурентної Курно пояснив тим, що підвищення першої ціни зустрічає тільки єдине обмеження у вигляді попиту, в той час як підвищення другу ціни має й іншу обмеження у вигляді політики цін конкурентів. Маршалл також припускає, що монополія буде обмежувати обсяг виробництва товару, шукаючи такий обсяг при такому рівні ціни, що забезпечить їй максимальну розбіжність між валовою
 9. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  конкурентні початку економіки за рахунок боротьби з монополіями. Перераховані заходи призводять до різкого зниження як самої інфляції, так і інфляційних очікувань населення, що створює умови для сталого економічного зростання. Разом з тим шокова терапія веде до значного спаду виробництва і зростання безробіття, дуже знижує життєвий рівень населення і веде до зростання соціальної
 10. Глосарій
  конкурентних сил, що визначають положення фірми на ринку: конкурентної сили інших постачальників аналогічної продукції, фірм - потенційних конкурентів, фірм - постачальників замінників, а також конкурентних позицій постачальників ресурсів і покупців продукції Модель торгованих і неторговельних товарів і послуг - в теорії міжнародної торгівлі поділ всіх товарів і послуг, що створюються в країні, на
© 2014-2022  epi.cc.ua