Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
К.І. Вахітов. Історія споживчої кооперації Росії, 2007 - перейти до змісту підручника

1.4. Класифікація кооперативів

Класифікація кооперативів означає систематизацію, розподіл їх на види (класи, групи) за найбільш істотним ознаками з урахуванням тих чи інших подібностей і відмінностей. Необхідність класифікації викликається величезною різноманітністю наявних у сучасному світі кооперативів: статистика нараховує як мінімум 130 їх видів і підвидів (різновидів).
Класифікація являє собою складну задачу, тому що кооперація виступає як досить хитромудре переплетення кооперативів, одночасно і схожих один на одного, і помітно відрізняються в залежності від своїх конкретних цілей, складу та чисельності членів, джерел формування майна , роду та обсягу економічної діяльності, від інших своїх загальних і приватних ознак. Це загальне і особливе в роботі кооперативів виявляється в несподіваних і всіляких комбінаціях. Не випадково для характеристики усього розмаїття кооперативних організацій та існуючих між ними зв'язків відносно недавно став вживатися термін "архітектура кооперативної системи".
З тих чи інших ознаками кооперативи можна звести до декількох великим класифікаційним блокам.
Так, за місцем, займаному в кооперативній системі, все кооперативні товариства поділяються на первинні, вторинні, третинні і т.д. Первинними є власне кооперативи, що об'єднують переважно громадян (фізичних осіб), вони складають основний, базова ланка, фундамент будь кооперативної системи. Вторинні кооперативні товариства об'єднують первинні та є своєрідними кооперативами кооперативів; по суті це - союзи кооперативів (юридичних осіб). Нерідко союзи кооперативів створюють свій союз (в республіці, штаті, країні); такий союз союзів кооперативів сам є третинним кооперативним суспільством, тільки його членами знову-таки є юридичні особи. Є й міжнародний кооперативний союз, іменований Міжнародним кооперативним альянсом.
Залежно від правового становища розрізняють кооперативи неформальні і юридично оформлені. Неформальні кооперативи в Росії не мали навіть статуту, їх учасники офіційно не фіксували свої домовленості (наприклад, артілі жебраків). Переважна більшість сучасних кооперативів в усьому світі діє строго по за конам і має зареєстровані в державному органі статути. Але знову-таки трапляються винятки: на початку 80-х років XX століття кожен третій кооператив в Італії функціонував без офіційної реєстрації.
Простим ознакою класифікації кооперативів є їх місце розташування. По району дії кооперативи бувають міські та сільські, а також районні, міжрайонні, обласні та ін Спочатку кооперативи виникли в містах і промислових центрах, а потім набули поширення в селах і селах.
За величиною, масштабом діяльності розрізняють кооперативи великі, середні і дрібні. Причому критерієм такого розподілу служить обсяг господарської роботи, або чисельність членів кооперативу, або територія, на якій проживають люди, що користуються його послугами.
А яким повинен бути кооператив - великим або дрібним? В одних конкретних умовах успішною може виявитися робота середнього кооперативу, в інших - дуже маленького, хоча існує загальна тенденція до збільшення числа великих, великих кооперативів. Лише іноді зустрічаються кооперативи-гіганти, як, наприклад, японське споживче товариство Нада-Кобе, об'єднуюче понад 700 тис. городян.
Соціальний (класовий, професійний або інший) склад членів дозволяє виділяти кооперативи робітники (пролетарські), селянські (фермерські), ремісників і кустарів, всесословние, кастові.
Пролетарські, робочі кооперативи домагаються поліпшення умов життя своїх членів шляхом зменшення їх витрат на придбання товарів особистого споживання (продуктів харчування, одягу, предметів побуту) та на забезпечення житлом. У сучасних умовах безробітні робітники в кооперативах іноді знаходять собі роботу. Сьогодні далеко не кожен робочий є пролетарем, тобто людиною незаможним, позбавленим засобів виробництва. У ряді країн Європи і Америки віднедавна набули поширення робочі виробничі кооперативи, створені шляхом викупу робітниками діючого підприємства приватної фірми або на безоплатно переданому ним у власність підприємстві.

Кооперативи селян, фермерів зацікавлені в задоволенні споживчих та господарських потреб самостійних товаровиробників села, які прагнуть придбати за низькими цінами товари не тільки особистого споживання, а й виробничого призначення (сільськогосподарські знаряддя та інвентар, високоврожайні сорти насіння, породисту худобу, мінеральні добрива). На кооперативній основі селяни організовують виробництво сільськогосподарських продуктів, спільний збут товарної продукції свого господарства, прийом вкладів і видачу кредитів.
Кооперативи кустарів і ремісників доставляють своїм членам дешеві споживчі товари і сировина для дрібного виробництва, надають необхідний для підтримки або розширення виробництва кредит і забезпечують вигідний збут готової продукції.
Всесословная кооперативи, які є неоднорідними за складом своїх членів, об'єднують осіб, які належать до різних верств, груп населення. Членами такого кооперативу можуть складатися одночасно і робітники, і ремісники, і селяни, і представники духовенства, і чиновники.
Кастові кооперативи організуються людьми однієї професії, одного роду занять або одного віросповідання. У різних країнах існують кооперативи, що об'єднують переважно лікарів, рибалок, лісівників, лісорубів, інвалідів, в основному учнів, виключно військовослужбовців, тільки рикш. У західноєвропейських країнах широко поширені кооперативи віруючих католиків, а ще зустрічаються кооперативи протестантів.
Є, крім того, кооперативи письменників і видавців, науковців та митців, пекарів і сажотрусів, водіїв таксі і власників літаків, ветеранів війни, жіночі, студентські, шкільні і т.п.
Таким чином, кооперативи об'єднують осіб найманої праці і самостійних товаровиробників, а також вже не працюють і ще не працюючих громадян.
За часом виникнення і особливостям своєї діяльності кооперативи підрозділяють на старі, традиційні (наприклад, споживчі, житлові, страхові) і новітні, сучасні (дослідницькі, впроваджувальні, консультаційні, маркетингові та інші.). Кооперативи "нової хвилі" були породжені умовами науково-технічної революції, що почалася в другій половині XX століття.
За тривалістю функціонування виділяють кооперативи, діяльність яких має безстроковий характер (більшість кооперативних товариств), і кооперативи, створені на певний строк (тимчасові, сезонні).
За сферами діяльності розрізняють кооперативи, що функціонують у сфері виробництва (матеріального і нематеріального) і сфері обігу. У промисловості, сільському господарстві, будівництві кооперативи виробляють матеріальні блага (продукцію промислову, сільськогосподарську, будівельну), а на транспорті, в торгівлі, побутовому обслуговуванні - матеріальні послуги (перевезення вантажів, реалізацію товарів, пошиття одягу, ремонт квартир і інш.). Ще є кооперативи з надання нематеріальних послуг - дослідних, правових, медичних і т. п. Кооперативи сфери обігу здійснюють позичкові операції.
За ступенем складності своїх цілей і функцій бувають кооперативи, що ставлять перед собою відносно прості цілі і завдання, і кооперативи, що переслідують переважно складні цілі і завдання. Перші об'єднують людей для спільного володіння підприємством, другий об'єднують їх для спільної праці. Туган-Барановський назвав це основним поділом кооперативів, а подальші їхні підрозділи представив у вигляді класифікаційної таблиці (рис. 1).
З урахуванням зростаючої ступеня складності функцій і завдань кооперативів автор таблиці наступним чином розташував дев'ять основних видів кооперації: 1) кредитні кооперативи, 2) споживчі товариства; 3) домобудівні суспільства; 4) закупівельні (постачальницькі) товариства ; 5) товариства по збуту; 6) товариства з переробки; 7) продуктивно-підсобні артілі; 8) трудові артілі; 9) продуктивні (виробничі) артілі.
Туган-Барановський обгрунтував положення, що найбільшою простотою відрізняються кредитні кооперативи, що займаються розподілом між членами грошей, а споживчі товариства, також переслідує дуже прості завдання спільної закупівлі предметів споживання, вже вимагають створення більш складного підприємства і значною ступеня торгового вміння.
Ще складніше трудова артіль, що об'єднує групу працівників, які спільно продають свою працю, спільно виконують будь-яку роботу, спільно володіють знаряддями виробництва (інвентарем, інструментами і т.д.). Продуктивна артіль - найбільш складний вид кооперативу: вона є і кооперативом з купівлі (машин, інструментів, сировини), і кооперативом по збуту (своїх товарів).
А

Кооперативи в області володінняа) Кооперативи з придбання господарських предметів

I. Кооперативи з отримання грошових коштів (кредитні товариства)


II. Кооперативи з купівлі господарських предметів

  1) споживчі товариства (з власним виробництвом або без нього

2) домобудівні суспільства (для придбання житлових будинків)


а) Для власного споживання
б) для потреб свого підприємницького господарства. Закупівельні товариства, що здобувають сировину та інші засоби виробництва

б) Кооперативи з продажу господарських предметів I. Продають продукти індивідуального виробництва своїх членів (товариство по збуту)

II. Продають продукти своїх членів, що піддаються попередньою переробці самим кооперативом (товариства з переробки)

Б

Кооперативи в галузі праці

а) Кооперативи спільного трудового користування засобами виробництва (продуктивно-підсобні артілі)

б) Кооперативи спільного збуту своїх спільних трудових послуг (трудові артілі)

в) Кооперативи спільного трудового виробництва продуктів (продуктивні артілі)

Рис. 1. Класифікаційна таблиця кооперативів по М. Туган-Барановському
Класифікація кооперативів в сучасній Росії враховує великий досвід, накопичений у цій області. Російське законодавство (Цивільний кодекс, федеральні закони про окремі види кооперації) поділяє кооперативи та їх спілки (асоціації) головним чином на виробничі та споживчі та характеризують їх як комерційні або некомерційні організації (рис. 2).
У федеральних законах Російської Федерації "Про сільськогосподарську кооперацію" (1995р.), "Про виробничих кооперативах" (1996 р.), "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" (в редакціях 1997 і 2000 рр..), "Про кредитні споживчі кооперативи громадян" (2001 р.), "Про садівничих, городницьких об'єднання громадян" (1998 р.) вказані наявні і дозволені в країні типи, види та різновиди кооперативів.

Рис. 2. Основні типи кооперації в сучасній Росії


Звичайно, існують самі різні підходи до класифікації кооперації, які володіють в одному випадку достоїнствами, в іншому виявляють свої недоліки, однобокість. І проблема наукової класифікації кооперативів відноситься в теорії кооперації до дискусійним. Справа в тому, що, по-перше, з'ясовується штучний характер деяких колишніх підходів до класифікації кооперативів, наприклад розподіл їх на буржуазний і соціалістичний типи, на нижчі і вищі форми. По-друге, все менш актуально виділення в особливу класифікаційну групу "кооперативів", створюваних з ініціативи держави та професійних спілок, тому що в подібних випадках найчастіше мова йде про квазікооператівах. По-третє, життєво важливий характер набуває класифікація кооперативів з урахуванням новітніх явищ в динаміці кооперативного розвитку. Мова йде про різноманітних кооперативах, чия діяльність має строго соціальну орієнтацію, про зростання числа і значимості кооперативів з надання послуг - медичних, задоволенню особливих потреб літніх людей, надання комунальних послуг, організації соціального туризму та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.4. Класифікація кооперативів"
 1. Стаття 109. Майно виробничого кооперативу
  кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Статутом кооперативу може бути встановлено, що певна частина належного кооперативу майна становить неподільні фонди, що використовуються на цілі, що визначаються статутом. Рішення про утворення неподільних фондів приймається членами кооперативу одноголосно, якщо інше не передбачено статутом кооперативу ...
 2. Стаття 110. Управління у виробничому кооперативі
  кооперативом є загальні збори його членів. Виконавчими органами кооперативу є правління і (або) його голова. Вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу та підзвітні наглядовій раді та загальним зборам членів
 3. Виробничі кооперативи
  кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі в об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Виробничий кооператив є комерційною організацією. Його установчий документ - статут, що затверджується загальними зборами членів кооперативу.
 4. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
    кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншому участі та об'єднанні його членами
 5. Кооперативи
    кооперативи (артілі). Вони утворюються шляхом добровільного об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій чи іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Статутом кооперативу може передбачатися створення неподільних фондів, що використовуються на досягнення тих чи інших
 6. Контрольні питання
    класифікація »? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 7. 22 СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ
    кооперативи - одна з організаційно-правових форм підприємств в Російській Федерації. Споживчі кооперативи являють собою об'єднання на основі членства громадян і юридичних осіб і мають на меті задоволення матеріальних та інших потреб учасників, які здійснюються об'єднанням майнових (пайових) внесків його членів. Основним установчим документом є статут
 8. 18 ХАРАКТЕРИСТИКА виробничого кооперативу
    кооперативом (артіллю) вважається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної чи іншого господарської діяльності (до цього ставляться виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовому і іншому участі, а також об'єднанні його
 9. Контрольні питання
    класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 10. Бюджетна класифікація
    класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 11. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
    класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 12. Питання 17. Класифікація населення за статусом в зайнятості
    класифікація населення за статусом в зайнятості повністю відповідає Міжнародній класифікації статусу зайнятих. За статусом в зайнятості класифікується лише економічно активне населення, тобто зайняті і безробітні. За статусом в зайнятості виділяються групи, що враховують критерій відмінності між роботою за наймом, з одного боку, і роботою на власному підприємстві, з іншого. Роботою
 13.  ГЛАВА 5. Бюджетна класифікація
    класифікація
 14. Питання 74. Бюджетна класифікація РФ
    класифікації виділяють: 1) класифікацію доходів бюджетів РФ; 2) функціональну класифікацію видатків бюджетів РФ і економічну класифікацію витрат бюджетів РФ; 3) класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіциту бюджетів РФ; 4) класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету; 5) класифікацію видів державних внутрішніх боргів РФ і
 15.  Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
    класифікація
 16. Питання 4. Поняття угруповань, класифікацій і номенклатур в економічній статистиці. Єдина Система класифікації та кодування інформації
    класифікації є ознака (критерій) або декілька ознак (критеріїв). Класифікатором в статистиці називається систематизований перелік об'єктів (галузей, підприємств і т. п.), кожному з яких присвоюється код. Код замінює назву об'єкта і служить засобом його ідентифікації. Номенклатурою в статистиці називається стандартний перелік об'єктів і їх груп, в якому
 17. Місто федерального значення Санкт-Петербург
    кооперативи, житлові кооперативи, товариства власників житла, товариства домовласників - щодо житлових приміщень, а також загального майна житлового будинку і майна, використовуваного для забезпечення експлуатації багатоквартирного будинку; - садівничі, городницьких об'єднання громадян - щодо майна, що у цілях забезпечення
 18. III.3.2. Класифікація країн групи експертів Організації Об'єднаних Націй
    класифікації країни світового господарства за рівнем розвитку та регіональним особливостям поділяються на чотири групи: А - афро-азіатські країни; В - промислово розвинені країни; С - латиноамериканські країни; D - країни з централізовано планованої економікою. Сума двох груп А + С - це країни, що розвиваються, які за своєю структурою дуже диференційовані за рівнем розвитку і
© 2014-2022  epi.cc.ua