Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Ізокванта

При виборі поєднання факторів виробництва поведінку товаровиробника нагадує поведінку споживача, який намагається досягти оптимального задоволення своїх потреб (згадаємо криві байдужості і бюджетну лінію). Адже в нашому випадку підприємство виступає в ролі покупця, але не споживчих товарів, а необхідних йому ресурсів. Крива Савда (рис. 23.4) відповідає безлічі поєднань розглянутих факторів виробництва, при яких можна отримати задану кількість ячменю, наприклад, 100 ц. Така крива називається изоквантой.
З графіка видно, що купуючи більшу кількість добрив, сільгоспвиробник має можливість скорочувати посівну площу під даною культурою.
І, навпаки, якщо він не бажає використовувати більше добрив, то для отримання заданого обсягу врожаю ячменю йому необхідно розширити посівної клин.
У розглянутому прикладі (рис. 23.4) 100 ц ячменю можна отримати з 2 га площі посіву при внесенні 3 т добрив (точка А), з 4 га площі посіву - при внесенні 1,5 т добрив (точка В) і з 1,2 га площі посіву - при застосуванні 6 т добрив (точка С). Будь точка на изокванте забезпечує рівний результат - 100 ц ячменю. Проблема використання або вибору ресурсів нам вже знайома. Тут же звернемося до закону спадної прибутковості, пов'язаному з законом спадної продуктивності.
Цей закон діє як у випадку, коли один з видів витрат є змінним, а всі інші залишаються незмінними, так і у випадку, коли один вид витрат заміщається іншим з метою підтримки постійного обсягу випуску продукції.

Рис. 23.4. Поєднання двох видів змінних витрат, що забезпечують одержання одного і того ж обсягу продукції« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ізокванта"
 1. Додаток Ізокванти і вибір фірмою технології виробництва
  Виробнича функція, введена в гол. 8, опи-Сива технологічно ефективні способи про-виробництва. При максимізації маси прибутку фір-ма повинна вибрати із сукупності технологіческіеффектівних виробничих способів той, кото-рий мінімізує витрати, або, іншими слова-ми, економічно найбільш ефективний метод У цьому додатку ми введемо понятіеізокванти, яка описує
 2. Питання 23Проізводственная функція і технічний прогрес.
  ВІДПОВІДЬ ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ ілюструє взаємозалежність між будь-якою комбінацією факторів виробництва і максимально досяжним обсягом своєї продукції в одиницю часу при даному рівні технічних знань. Оскільки обсяг випуску продукції залежить від обсягу використаних ресурсів, взаємозв'язок між ними може бути виражена такою формулою: Q=f (L, К), де Q, - обсяг
 3. Властивості ізоквант
  Кут нахилу ізокванти дорівнює відношенню граничного продукту капіталу до величини предельногопродукта труда12. Чому? Почнемо рухатися внізіз будь-якої точки, розташованої на кривій I на ріс15П-2, скорочуючи кількість застосовуваного праціїх одну одиницю. Наскільки далеко повинні мипродвінуться вправо, щоб повернутися на криву I? Іншими словами, який додатковий обсяг ка-питала нам буде потрібно,
 4. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  1. Изокванта випуску продукції. Виробнича функція графічно може бути представлена у вигляді особливої кривої - ізокванти. Изокванта продукту - це крива, що показує всі поєднання факторів в межах одного і того ж обсягу виробництва. З цієї причини її часто називають лінією рівного випуску. Ізокванти у виробництві виконують ту ж функцію, що і криві байдужості у споживанні,
 5. Терміни і поняття
  Фактор виробництва: особистий і речовий, земля, праця, капітал, підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний, фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна
 6. Терміни і поняття
  Фактор виробництва: особистий і речовий, земля, праця, капітал, підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний, фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна
 7. Питання 48Еффектівность у виробництві.
  ВІДПОВІДЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ У ВИРОБНИЦТВІ - стан економіки, при якому неможливо збільшити виробництво одного товару, не скорочуючи при цьому виробництва іншого. В аналізі цього питання будемо виходити з таких припущень: - використовуються два види виробничих ресурсів та їх обсяги фіксовані; - економіка складається з двох фірм; - проводиться два товари. На рис. 48.1 витрати
 8. Питання 21Ізокванта і изокоста. Рівновага виробника. Віддача від масштабу.
  ВІДПОВІДЬ ІЗОКВАНТА - крива, що демонструє різні варіанти комбінацій факторів виробництва, які можуть бути використані для випуску даного обсягу продукту. Ізокванти інакше називають кривими рівних продуктів, або лініями рівного випуску. Нахил ізокванти виражає залежність одного фактора від іншого у виробничому процесі. При цьому збільшення одного фактора і зменшення іншого
 9. Основні терміни і поняття
  Виробнича функція, изокванта, сукупний, середній, граничний продукт, економічні витрати виробництва, зовнішні, внутрішні витрати , нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 10. 15.2. Рівновага в производстве.Двухфакторная двухпродуктовая модель
  Модель, представлена в попередньому розділі, базується на теорії споживання і попиту, викладеної в II частини. Модель, представлена в цьому розділі, спирається на теорію виробництва з двома змінними факторами, що обговорювалася в III частини-В технічному відношенні модель рівноваги у виробництві аналогічна моделі рівноваги в споживанні, представленої в попередньому розділі, тому ми
 11. модифікацією виробничої функції є изокванта
  Ізокванта - крива, геометричне місце точок, відповідних всім варіантам виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції. Графік, на якому представлений набір ізоквант, називається картою ізоквант (рис. 6.2). При аналізі господарської діяльності використовуються також ізокости. Ізокости - це лінії рівних витрат, в яких витрати на
 12. Виробнича функція. Изокванта. Изокоста
  У реальному житті в межах використовуваної технології підприємець прагне знайти найкраще поєднання факторів виробництва (праця, земля, капітал), з тим щоб досягти найбільшого виходу продукції. Відношення між будь-яким набором факторів виробництва та максимально можливим обсягом продукції, виробленої з цього набору факторів, характеризує виробничу функцію. 144 Глава 6.
 13. Питання 60Іздержкі в довгостроковому періоді.
  ВІДПОВІДЬ У довгостроковому періоді підприємці можуть збільшувати або зменшувати обсяг випуску продукції, змінюючи кількість виробничих ресурсів. У довгостроковому періоді всі використані фактори виробництва виступають у формі змінних, оскільки відсутні постійні витрати. Ступінь еластичності виробничих факторів - основа розмежування виробничого процесу на
 14. Основні поняття
  - Фактори виробництва - Теорія факторних пропорцій - Забезпеченість країн факторами виробництва і відмінності в пропорціях їх використання - Теорія Хекшера-Олина - Теорема Хекшера-Оліна - Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва - Факторну перевага - Конкурентна перевага - Наділення факторами виробництва - Інтенсивність використання факторів - Ціна
 15. 7.1. Обсяг виробництва: сукупний, середній і граничний продукт
  Для виробництва товарів і послуг використовуються певні ресурси (сировина, матеріали, обладнання, праця тощо). Існує безліч способів з'єднання факторів виробництва для випуску заданого обсягу продукції. Залежність між кількістю вкладених ресурсів і обсягом виробництва описується виробничою функцією. Виробнича функція характеризує максимальний обсяг випуску,
 16. Висновки
  1. Виробництво - це процес не тільки виготовлення матеріальних благ, а й використання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів та підприємництва), інформації, екологічного фактора. 2. Фактор виробництва - це особливо важливий елемент або об'єкт, який робить вирішальний вплив на можливість і результат виробництва. Фактори виробництва володіють
 17. Висновки
  1. Виробництво - це процес не тільки виготовлення матеріальних благ, а й використання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів та підприємництва), інформації, екологічного фактора. 2. Фактор виробництва - це особливо важливий елемент або об'єкт, який робить вирішальний вплив на можливість і результат виробництва. Фактори виробництва володіють
 18. Ефект масштабу
  Під масштабом розуміється розмір фірми, виміряний обсягом випуску. Чим більше використовується факторів виробництва, тим виробництво більшими. Великому виробництву притаманний ряд переваг: доступно масове виробництво (звідси величина доходів висока), можуть бути провідниками науково-технічного прогресу (що сприяє зниженню витрат на одиницю продукції і збільшення прибутку),
© 2014-2022  epi.cc.ua